1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Αναπτυξιακό πακέτο ΕΛΕΤΑΕΝ για τις ΑΠΕ
Αναπτυξιακό πακέτο ΕΛΕΤΑΕΝ για τις ΑΠΕ

Αναπτυξιακό πακέτο ΕΛΕΤΑΕΝ για τις ΑΠΕ

0

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιό της για ένα νέο Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην Αιολική Ενέργεια, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για την επόμενη διετία 2013-2014 και σκιαγραφεί το πλαίσιο του οδικού χάρτη για μετά το 2014.


Το Αναπτυξιακό Πακέτο που προτείνει για την περίοδο 2013-2014 οργανώνεται σε επτά άξονες παρέμβασης που καλύπτουν όλες τις θεματικές της ανάπτυξης και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα. Αρκετά από τα προτεινόμενα μέτρα παρουσιάζονται με την μορφή επεξεργασμένης νομοθετικής ρύθμισης.


Η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει επίσης αναλυτικό και συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, στο πρότυπο της έκθεσης που είχε υποβάλει η Κυβέρνηση προς την Τρόικα τον Απρίλιο 2012 και δυστυχώς δεν εφάρμοσε.


Πιο αναλυτικά:
Οι άξονες παρέμβασης που συνιστούν το Αναπτυξιακό Πακέτο 2013-2014 για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια, είναι:
1.Θέματα χρηματοδότησης και ασφάλειας εσόδων: Να αναπτυχθούν πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει μια βεντάλια μέτρων από την ενεργοποίηση ξανά των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Agencies) μέχρι την αύξηση της ασφάλειας εσόδων μέσω του εξορθολιγισμού του συστήματος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης ώστε να εξαλειφθεί τα έλλειμμα.
2. Θέματα αδειοδότησης και χρήσεων γης: Να αναλάβει, αφού ενισχυθεί, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ την εξουσία και αρμοδιότητα για την παραγωγή και ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία όλων των επιμέρους νομοθεσιών και διαδικασιών που εμπλέκουν τις Α.Π.Ε. και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο να επιλυθούν τα χρόνια και γνωστά προβλήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας.
3.Πρόσβαση στο δίκτυο και κορεσμός: Να εφαρμοσθούν με διαφάνεια και ισοτιμία οι αρχές και οι κανόνες για την πρόσβαση στο δίκτυο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
4.Τεχνικά – τεχνολογικά εμπόδια και έλλειψη υποδομών: Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα σημαντικά έργα δικτύων και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος σχεδιασμού και ανάπτυξης των υποδομών και του συμβατικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής ώστε να υποστηριχθεί η μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε.
5.Μικρές ανεμογεννήτριες: Να προωθηθούν οι μικρές ανεμογεννήτριες ώστε ο κάθε πολίτης να απολαύσει τα οφέλη της αιολικής ενέργειας
6.Ενημέρωση και Αποδοχή: Να τεθούν σε εφαρμογή εκτενή και μόνιμα προγράμματα ενημέρωσης για τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση, τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την απόδοση του 1% του τζίρου των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές.
και
7. Έρευνα και Ανάπτυξη: Να υπάρχει μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων με κίνητρα και ένα σχέδιο δράσης για την εγχώρια ανάπτυξη εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την λειτουργία, επισκευή και κατασκευή εξοπλισμών αιολικής ενέργειας.


Για το δρόμο μετά το 2014, τα βασικά θέματα που έχουν επικρατήσει στην επικαιρότητα και σχετίζονται με την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. αφορούν τον μηχανισμό στήριξης και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά και πάντα υπό την προϋπόθεση ωρίμανσης και ανάπτυξης της αγοράς.


Στον ορίζοντα μετά το 2020 πρέπει να εξεταστεί με σοβαρότητα και μεθοδικότητα η διατύπωση ενός «Εθνικού Οράματος για τις Α.Π.Ε. με έμφαση την Αιολική Ενέργεια» που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε εγκατεστημένη ισχύ σημαντικά μεγαλύτερη των 7.500 MW με εξαγωγικό προσανατολισμό. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και να περιλαμβάνει τη διασύνδεση των νησιών, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα σε μεγάλα βάθη (πλωτά), την μεγάλης κλίμακας αντλισιοταμίευση και επιπλέον τις διεθνείς διασυνδέσεις και την μαζική προώθηση της ηλεκτροκίνησης.


Η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτει το Αναπτυξιακό Πακέτο ως βάση διαλόγου με την Πολιτεία, τα κόμματα και τους άλλους φορείς της αγοράς και φιλοδοξεί αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση που θα έχει ένα μόνο στόχο: Την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.