1. Home
  2. Νέα
  3. Ένταξη της Telvent στην επωνυμία Schneider Electric
Ένταξη της Telvent στην επωνυμία Schneider Electric

Ένταξη της Telvent στην επωνυμία Schneider Electric

0

Η Telvent γίνεται Schneider Electric και προσφέρει πλέον μία μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της καθώς και πιο αποδοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις.


Η Telvent GIT S.A., κορυφαίος πάροχος real-time λύσεων ΙΤ και πληροφοριών για ένα πιο βιώσιμο κόσμο, ανακοίνωσε ότι, μετά από διαδικασίες διάρκειας 18 μηνών, ολοκλήρωσε την ενοποίησή της με τη Schneider Electric.


Η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση της ενέργειας, κατέχει ηγετικές θέσεις στους οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και στα data centers και δίκτυα. Με πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 22.4 δισεκατομμύρια ευρώ (για το 2011) και περισσότερους από 130.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, η Schneider Electric βοηθά τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κόσμο να κάνουν την ενέργεια πιο ασφαλή, αξιόπιστη, αποδοτική και «πράσινη».


Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Telvent, κ. Ignacio Gonzalez, δήλωσε ότι: «Μετά από μία συναρπαστική, αποδοτική και επιτυχημένη περίοδο ενοποίησης, αισθανόμαστε περήφανοι που αποτελούμε τμήμα της Schneider Electric. Και οι δύο εταιρείες μαζί μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα των κρίσιμων υποδομών και να συνεχίσουν να εστιάζουν στους τρόπους με τους οποίους θα βοηθούν τους πελάτες να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου αύριο για τις επόμενες γενιές.»


«Οι πελάτες της Schneider Electric θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ίδιες εφαρμογές που γνωρίζουν κι εμπιστεύονται μέχρι σήμερα, μόνο που τώρα θα μπορούν να επωφεληθούν από τις επιπλέον βελτιώσεις και τις πρόσθετες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από τις μοναδικές συνέργειες και τη συλλογική δύναμη που μας εξασφαλίζει η συνεργασία μας με την Telvent», δήλωσε ο κ. Michel Crochon, Executive Vice President, Infrastructure Business της Schneider Electric. Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών προσφέρει στους πελάτες μας μοναδική αξία και αποτελεί ιδανικό στρατηγικό συμπλήρωμα των υπηρεσιών που ήδη προσφέρουμε, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη συνεχή μας ανάπτυξη.»


Η ένταξη της Telvent προσδίδει στις λύσεις της Schneider Electric μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία καθώς η μεγάλη γκάμα του λογισμικού της Telvent συνεργάζεται με τον υπόλοιπο εξοπλισμό για διαχείριση της ενέργειας και των διεργασιών, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτό την αποδοτικότητα των κρίσιμων εφαρμογών σε υποδομές, όπως για παράδειγμα τα «έξυπνα» δίκτυα. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της Telvent έχουν ενταχθεί αποτελεσματικά κάτω από την επωνυμία Schneider Electric με μόνη εξαίρεση αυτή του τμήματος αγροτικών εφαρμογών, το οποίο θα διατηρηθεί ως Telvent DTN/The Progressive Farmer.


Και οι δύο εταιρείες εμφανίζονται βαθιά προσηλωμένες στην ανάπτυξη λύσεων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ένταξη της Telvent στη Schneider Electric προσφέρει στους πελάτες και των δύο εταιρειών καλύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.


Πιο συγκεκριμένα:
– Στον τομέα των Smart Grid διατίθεται πλέον μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης, η οποία συνοδεύεται από λογισμικό για τη διαχείριση λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερο επίπεδο ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης των δικτύων (grid).
– Στα δίκτυα φυσικού αερίου και πετρελαίου, οι λύσεις που προσφέρουν συνδυαστικά οι δύο εταιρείες μπορούν να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες, από ένα μεμονωμένο σταθμό μέχρι το σύνολο των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο άντλησης κι επεξεργασίας (midstream), όσο και σε επίπεδο διανομής (downstream).
– Στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, οι δύο εταιρείες προσφέρουν από κοινού ευέλικτες λύσεις που βοηθούν στη λήψη πιο έξυπνων αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου του νερού, στη μείωση απώλειας νερού και στην υλοποίηση πιο έξυπνων δικτύων διανομής.
– Στα μετεωρολογικά δίκτυα, η ενοποίηση των δύο εταιρειών προσφέρει τη δυνατότητα προηγμένης πληροφόρησης σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η διασύνδεση τους με το δίκτυο, αλλά και η καλύτερη δυνατή λειτουργία δικτύων συγκοινωνίας, διανομής πόσιμου νερού και άλλων.
– Στον τομέα των μεταφορών, οι συνδυαστικές λύσεις που προσφέρουν οι δύο εταιρείες δημιουργούν την κορυφαία εφαρμογή SmartMobility, η οποία εξασφαλίζει καλύτερη διαχείριση σύνθετων δικτύων μαζικής μεταφοράς, συνδυάζοντας εφαρμογές και συστήματα ασφαλείας, υποδομές ΙΤ και υπηρεσίες πληροφορικής. Παράλληλα, προσθέτει νέες διαστάσεις στην εφαρμογή SmartCity, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση αστικών χρήσεων και υποδομών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, τη μεγαλύτερη ασφάλεια και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους δημότες.
– Τα τμήματα Agriculture και Global Services, τα οποία καλύπτουν τομείς όπου η Telvent έχει ιδιαιτέρως ισχυρή δραστηριότητα, θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν έξυπνες λύσεις και να διευρύνουν τη γκάμα των υπηρεσιών που διευκολύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
– Τέλος, μέσω της ενοποίησης η Telvent θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή παρουσία, αξιοποιώντας την παγκόσμια θέση της Schneider Electric και τη δραστηριοποίηση της σε περισσότερες από 100 χώρες.