1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Πετρέλαιο
  4. Νέα σύμβαση για τα κοιτασμάτα Πρίνου και Καβάλας
Νέα σύμβαση για τα κοιτασμάτα Πρίνου και Καβάλας

Νέα σύμβαση για τα κοιτασμάτα Πρίνου και Καβάλας

0

Γράφει ο Γιάννης Κανουπάκης.

Με σκοπό να διασφαλισθεί η συνέχιση εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Πρίνου και Νότιας Καβάλας, η Κυβέρνηση εισήγαγε στις 7/2/ 2013 προς κύρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία την πρώτη τροποποιητική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των αναδόχων εταιριών Kavala Oil AE Energean Oil & Gas-Ενεργειακή Αιγαίου ΑΕ. Από τη νέα σύμβαση εκτιμάται ότι θα προκύψουν για το δημόσιο έσοδα ύψους 220 εκατ. ευρώ, με προοπτική 10ετίας.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και ΠΕΚΑ, Γιάννης Στουρνάρας και Ευάγγελος Λιβιεράτος, η τροποποίηση της χρονικής διάρκειας των σχετικών αδειών κρίνεται αναγκαία για την εθνική οικονομία, αλλά και την τοπική κοινωνία της Καβάλας – όσον αφορά την απασχόληση- σε μια περίοδο που είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η εκμετάλλευση κάθε πλουτοπαραγωγικού πόρου της χώρας. Έτσι, προβλέπεται εναρμόνιση των άρθρων της σύμβασης με τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών, στις οποίες ορίζεται ως χρόνος εκμετάλλευσης η 25ετία, με δικαίωμα παρατάσεων για δύο επιπλέον πενταετίες -κατά τη διεθνή πρακτική. Σημειώνεται πως η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων γίνεται από τις δυο εταιρίες από το 1999, με ανανεούμενες πενταετείς συμβάσεις (η ισχύουσα λήγει στις 18.6.2013) που δεν επέτρεπαν, ως τώρα, μακροχρόνιο σχεδιασμό και πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλού κόστους, λόγω της ανασφάλειας, ακριβώς, που δημιουργεί η μικρή διάρκεια τους.
Ειδικά, μάλιστα, για την Περιοχή Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, θα πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση από τις σχετικές τροποποιήσεις δεδομένων των δικαιωμάτων που μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Ακόμη, με την πλειοψηφία των μετοχών της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ σε ιδιώτες και με τη γνωστή πρόθεση του δημοσίου για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, η τελευταία δεν θα έχει κρατικές αρμοδιότητες ή ιδιότητες ειδικού διαιτητή, όπως ίσχυε ως τώρα, οπότε οι αρμοδιότητες αυτές θα μεταβιβασθούν στο νέο κρατικό φορέα για τις έρευνες υδρογονανθράκων, με την επωνυμία ΕΔΕΥ ΑΕ.
Όσον αφορά, εξ άλλου, την υποχρέωση του αναδόχου για καταβολή μεριδίου προς το δημόσιο (royalties), με τις αλλαγές που επέρχονται, και, κρίνονται επωφελείς για το κράτος, η καταβολή υπολογίζεται, πλέον, με προοδευτικό συντελεστή επί του ακαθαρίστου εισοδήματος του αναδόχου πριν την έκπτωση οποιασδήποτε δαπάνης -με τον τρόπο αυτό τα έσοδα του δημοσίου δεν εξαρτώνται από την κερδοφορία ή άλλες δαπάνες των δυο αντισυμβαλλόμενων εταιριών. Συν τοις άλλοις, υιοθετείται το νέο φορολογικό καθεστώς για τις δραστηριότητες έρευνας πετρελαίου που προβλέπει φόρο εισοδήματος 20% έναντι του 40% που ίσχυε με την προηγούμενη σύμβαση, καθώς και επιπλέον 5% φόρος υπέρ της Περιφέρειας.
Εισάγονται, ακόμη, ειδικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου της υπόγειας αποθήκης φ.α. εντός της περιοχής εκμετάλλευσης Ν. Καβάλας.
Τέλος, υπογραμμίζεται πως η προτεινόμενη τροποποιητική σύμβαση προέκυψε μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, ανάμεσα στο ΥΠΕΚΑ και τον ανάδοχο, είχε, δε, σταλεί στα κόμματα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση κατά τη συζήτησή της στο Κοινοβούλιο.