1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Ομιλία Ευάγγελου Λιβιεράτου στην Ολομέλεια της Βουλής
Ομιλία Ευάγγελου Λιβιεράτου στην Ολομέλεια της Βουλής

Ομιλία Ευάγγελου Λιβιεράτου στην Ολομέλεια της Βουλής

0

Ομιλία Υπουργού ΠΕΚΑ, Ευ. Λιβιεράτου, στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για την κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής.


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, πριν μπω στην ουσία του θέματος, θα ήθελα να πω δύο λόγια πάνω σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν σήμερα, τις ενστάσεις και τις διάφορες προτάσεις που τέθηκαν.


Το Υπουργείο μας δρα σύμφωνα με τη σύμβαση. Δεν μπορεί να δράσει σύμφωνα με επιστολές, οι οποίες έχουν σταλεί. Η κύρωση της τροποποιητικής αυτής Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων δεν συναρτάται ούτε εξαρτάται από τις όποιες τυχόν όψιμες και επιγενόμενες ενδοεταιρικές διενέξεις των δύο εταιρειών, οι οποίες στο βαθμό που υφίστανται ή εκδηλωθούν δεν αφορούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ούτε στην εκτελεστική εξουσία, αλλά θα πρέπει να επιλυθούν με άλλα μέσα και σε άλλα ακροατήρια. Αυτή είναι η θέση του Υπουργείου.


Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια τα οποία τέθηκαν σήμερα, όπως παραδείγματος χάριν γιατί υπογράφηκε η ENERGEAN OIL, η οποία ακούστηκε προηγουμένως. Δυνάμει των 654/08 και 6321/09 συμβολαιογραφικών πράξεων εκχώρησης, η KAVALA OIL μεταβίβασε όλα τα εκ της συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις ως ανάδοχος στην ENERGEAN OIL, παραμένοντας αλληλέγγυα, αδιαίρετα, εξ ολοκλήρου υπεύθυνη από κοινού με την ENERGEAN OIL για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι και οι δύο εταιρείες πρέπει να εμφανίζονται ως συμβαλλόμενες.


Σε κάθε περίπτωση, η ENERGEAN OIL έχει εξαγοράσει το 100% των μετοχών της ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗΣ, η οποία ήταν ειδική συμβαλλόμενη στην αρχική σύμβαση και ως εκ τούτου δικαιολογείται η αυτόνομη παρουσία της ENERGEAN OIL στην τροποποιητική σύμβαση.
Οφείλω, όμως, να πω ότι η ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν είναι χαριστική για τον ανάδοχο -όπως ετέθη εδώ πολύ ανοιχτά- αλλά αντιθέτως είναι πολύ πιο δυσμενής για τον ανάδοχο, σε σχέση με ό,τι ίσχυε προ της τροποποίησης της σύμβασης και αντίστοιχα πολύ πιο επωφελής για το Δημόσιο. Και υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση στο Υπουργείο γι’ αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.


Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, τώρα να έρθω επί της ουσίας. Το μεγάλο θέμα των υδρογονανθράκων αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα κατά το τελευταίο διάστημα, με συγκεκριμένα βήματα που αφορούν στον ορισμό του νομοθετικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα βήματα αυτά συγκεκριμένα είναι τα εξής πέντε:
Πρώτον, η επικαιροποίηση και η κωδικοποίηση της εθνικής νομοθεσίας περί υδρογονανθράκων με το ν. 2289/95, όπως αυτός βρίσκεται πλέον σε ισχύ με το ν. 4001/11 για την οργάνωση και λειτουργία των ενεργειακών αγορών. Η χώρα μας έχει πλέον ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό.
Δεύτερον, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη στελέχωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων – ετέθη το θέμα αυτό στην Επιτροπή – της οποίας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οι αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία των σκοπών γίνονται από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ. Κι εδώ σας ανακοινώνω ότι εντός ολίγου, σύντομα, θα οριστεί το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τρίτον, η ολοκλήρωση της διαδικασίας για διενέργεια γεωφυσικών διασκοπήσεων μη αποκλειστικής χρήσης. Ήδη η ανάδοχος νορβηγική ερευνητική εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη πολύ σημαντική φάση της διασκόπησης σε μία τεράστια έκταση, σε ένα πολύ μεγάλο μήκος γεωφυσικών διασκοπήσεων.


Μετά την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, αναμένεται να προωθηθούν οι παραχωρήσεις, στις οποίες προσδοκούμε να προσελκύσουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και να αξιοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο προς όφελος των επόμενων γενεών. Ήδη τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση.


Τέταρτον, παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της ανοιχτής θύρας του προγράμματος για τις περιοχές των Ιωαννίνων, του Πατραϊκού και του Κατακόλου. Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και να ανακηρυχθούν οι ανάδοχοι, αρχίζοντας μετά από 15 χρόνια πλήρους απραξίας έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα.


Πέμπτον –και τελευταίο- σήμερα κυρώνουμε την πρώτη τροποποιητική Σύμβαση του ν. 2779/99, αναφορικά με τις άδειες εκμετάλλευσης του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας, τις μοναδικές υφιστάμενες σήμερα παραγωγικές άδειες στη χώρα μας.


Σχετικά τώρα με την τροποποίηση, η Κυβέρνηση ολοκληρώνοντας μία διαδικασία 20 και πλέον μηνών διαμόρφωσε την υπό κύρωση Σύμβαση και κατέθεσε το κυρωτικό νομοσχέδιο, έχοντας τη δεδηλωμένη συμφωνία όλων των Βουλευτών του Νομού Καβάλας, του συνόλου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού της Καβάλας.


Πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η τροποποίηση αποτελεί πράξη εναρμόνισης της Σύμβασης 2779/1999 με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί υδρογονανθράκων. Σ’ αυτό απαντώ στο συνάδελφο, στο Πανεπιστήμιο βέβαια, τον κ. Αλεξόπουλο. Έτσι, με την εναρμόνιση αποφεύγεται η δημιουργία ειδικού καθεστώτος για το μοναδικό αυτήν τη στιγμή ανάδοχο αδειών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.


Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις των Βουλευτών στην Επιτροπή, όπου υπήρξαν σημαντικές παρατηρήσεις. Όμως, υπήρξαν και κάποιες εσφαλμένες –ας μου επιτραπεί- εντυπώσεις, όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει από την προσεκτική ανάγνωση του νομοσχεδίου, βρίσκοντας εκεί και τις απαντήσεις.
Για παράδειγμα, είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι δίνονται 25 επιπλέον χρόνια εκμετάλλευσης στην εταιρία με αποτέλεσμα τάχα αυτή να αντιμετωπίζεται τόσο ευνοϊκά. Δεν δίνονται επιπλέον 25 χρόνια εκμετάλλευσης στην εταιρία. Η πρόβλεψη είναι για 25 έτη από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης, δηλαδή από το 1999. Για δε την υποπεριοχή εκμετάλλευσης Ε’ ως έναρξη ισχύος ορίζεται η 15η Ιουνίου του 2004. Είναι ο χρόνος γνωστοποίησης έγκρισης του ανακαλυφθέντος εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος σε πλήρη εναρμόνιση με το νόμο και την ισχύουσα σύμβαση. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση της εταιρίας. Αντιθέτως με την τροποποιητική αυτή διάταξη διορθώνεται η νομικά, επιστημονικά και τεχνικά εσφαλμένη αρχική πρόβλεψη της Σύμβασης για στάδιο εκμετάλλευσης μόνο πέντε ετών. Αντίθετα, ο νόμος 2289/1995 προβλέπει ότι κάθε στάδιο εκμετάλλευσης διαρκεί 25 έτη. Είναι το άρθρο 5 παράγραφος 8. Αυτή ακριβώς η αντίφαση της Σύμβασης με το νόμο διορθώνεται, με την εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 6 της Σύμβασης. Είναι το 3 της τροποποίησης.


Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα –και αυτό σε απάντηση του συναδέλφου- είναι ένα παράδειγμα παρανόησης και αυτό, ότι η διάρκεια της άδειας για τις ερευνητικές περιοχές ορίζεται σε οκτώ χρόνια, ενώ ο νόμος ορίζει διάρκεια ερευνών επτά χρόνια. Το ισχύον νομικό πλαίσιο ορίζει ξεκάθαρα ότι η διάρκεια των θαλασσίων ερευνητικών περιοχών, όπως εν προκειμένω, είναι οκτώ έτη σύμφωνα με το νόμο. Ομοίως, στο ερώτημα που ετέθη στην Επιτροπή, γιατί η διάρκεια εκμετάλλευσης μπορεί να παραταθεί έως και δυο πενταετίες, οι πενταετείς αυτές παρατάσεις δεν προβλέπονται ειδικά εδώ για αυτή την περίπτωση, αλλά υπάρχουν στο νόμο περί υδρογονανθράκων.


Δυο λόγια τώρα σχετικά με τα οφέλη που θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο. Με βάση την τροποποιητική Σύμβαση τα μερίδια υπολογίζονται πάνω από το σημείο οικονομικής βιωσιμότητας, ώστε ο ιδιώτης ανάδοχος να συνεχίσει να αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και το δημόσιο να εισπράττει με ασφάλεια τα μερίδια και τα υπόλοιπα άμεσα και έμμεσα οφέλη. Διαφορετικά το Ελληνικό Δημόσιο θα ήταν απλά κυρίαρχος ενός ανεκμετάλλευτου υπεδάφους του.


Πρόκειται, λοιπόν, για αναγκαία ρύθμιση προκειμένου να υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να αναληφθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος εκμετάλλευσης χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου. Προβλέπεται ήδη από τη Σύμβαση η κατάθεση προγράμματος, σχεδίου δηλαδή εργασιών και επενδυτικών έργων σε ετήσια βάση, καθώς και η κατάρτιση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης. Το σχέδιο για την ανάπτυξη του πεδίου Ε’ μετά την εναρμόνιση της Σύμβασης με την εθνική νομοθεσία περί υδρογονανθράκων προβλέπει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου άνω των 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, διασφαλίζονται περίπου 270 θέσεις εργασίας καθώς και οι δράσεις 80 υπερεργολάβων στην περιοχή Καβάλας και αντιμετωπίζεται η ανεργία και οι συναφείς δραστηριότητες στην περιοχή.


Κύριοι Βουλευτές, η τροποποίηση της Σύμβασης είναι υπεύθυνη και αναγκαία για τη συνέχιση του επιτυχημένου παραδείγματος του Πρίνου, του μοναδικού παραγωγικού πετρελαϊκού κοιτάσματος αυτή τη στιγμή. Αυτό το παράδειγμα που προσθέτει εμπειρία και συγκεκριμένα επιμέρους παραδείγματα στην προσπάθεια της χώρας, θέλουμε να το μεταφέρουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας εμπλουτίζοντας ένα γνωστικό κεφάλαιο ιδιαίτερης αξίας και προοπτικής. Παράλληλα, στέλνουμε ένα μήνυμα στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία για θετική αξιολόγηση της χώρας μας ελκύοντας επενδύσεις, εφόσον τώρα έχουμε ένα σύγχρονο νομικό καθεστώς εγκατάστασης και προστασίας των επενδύσεων, ένα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σχέδιο για το άνοιγμα της αγοράς.
Σας ευχαριστώ πολύ.