1. Home
  2. Νέα
  3. Διαβάσαμε
  4. για
  5. εσάς
  6. Η πράσινη λίστα… του φυσικού αερίου!
Η πράσινη λίστα… του φυσικού αερίου!

Η πράσινη λίστα… του φυσικού αερίου!

0

Το φυσικό αέριο είναι μία καινοτόμα, πρωτοποριακή πηγή ενέργειας με πολλά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Είναι το αποδοτικό και οικονομικό καύσιμο, με πρακτικά, μετρήσιμα οφέλη τόσο για όσους το χρησιμοποιούν, όσο και για την οικονομία και την κοινωνία συνολικότερα. Ωστόσο, μία εξαιρετικά σημαντική πτυχή της χρήσης του, με θετικές συνέπειες τόσο σήμερα, όσο και για το μέλλον, είναι η περιβαλλοντική. Ας δούμε την «πράσινη» λίστα, τις βασικές δηλαδή από τις ιδιότητες του φυσικού αερίου που το καθιστούν το φιλικότερο προς το περιβάλλον συμβατικό καύσιμο:

1. Η καύση του φυσικού αερίου έχει σημαντικά μικρότερες εκπομπές σχεδόν όλων των βλαβερών ρύπων, σε σχέση με τις άλλες ευρέως διαδεδομένες συμβατικές μορφές ενέργειας. Εκπέμπει πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα ανά παραγόμενη θερμική μονάδα, συγκρινόμενο με τα παράγωγα του πετρελαίου και με τον άνθρακα. Αυτές οι φυσικές – και από τη σύστασή του – ιδιότητες έχουν παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διάδοση του ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες με ισχυρή βιομηχανία. Ταυτόχρονα, είναι και ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια, με τη λήψη μέτρων, τη δημιουργία κινήτρων και τη θέσπιση πολιτικών, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο ως ενέργεια κίνησης των οχημάτων – τόσο επαγγελματικής χρήσης, όσο και ιδιωτικής.

2. Ας μιλήσουν τα στοιχεία: Η χρήση του για θέρμανση στον οικιακό τομέα και ως καύσιμο στη βιομηχανία ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 25-30% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από το πετρέλαιο, και 40-50% λιγότερο από το λιγνίτη.

3. Στην παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο επιτυγχάνεται μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος κατά το 1/5, καθώς και 40% μεγαλύτερη απόδοση.

4. Στην αυτοκίνηση εκλύει 20-30% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τη βενζίνη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μείωση των εκπομπών λεπτών σωματιδίων μέχρι και 99% αλλά και θορύβου κατά 50%.

5. Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο σε σχέση με το φυσικό αέριο είναι πως τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση του έχουν άμεση θετική επίδραση. Η είσοδος, η διάδοση και η αύξηση της χρήσης του σε συγκεκριμένες περιοχές, από την πρώτη στιγμή, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στις εν λόγω περιοχές – για αυτό εξάλλου και η χρήση του στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι υποχρεωτική για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Προσφέρει οικονομική, άφθονη, καλής ποιότητας ζέστη, και ασφαλώς, χωρίς αιθαλομίχλη…

6. Η φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό μοχλό υλοποίησης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (που έχει βασικούς στόχους, 20% αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Ταυτόχρονα, η χρήση του μπορεί να συνδράμει στην υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων κατά της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πιο σημαντικό είναι πως αυτές οι ιδιότητες είναι συνυφασμένες με όλες τις εφαρμογές του, και επομένως για να επιτευχθούν δε χρειάζονται επιπλέον δράσεις και ενέργειες ή επιπλέον παρεμβάσεις και βελτιώσεις, όπως γίνεται σε περιπτώσεις άλλων καυσίμων.

7. Η μεγάλη ενεργειακή απόδοσή του συνεισφέρει στην εξοικονόμηση καυσίμου, δηλαδή στη μείωση περαιτέρω επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Πολύ απλά, για να φτάσει η ίδια ποσότητα ενέργειας στον επαγγελματία ή τον ιδιώτη, στον οδηγό ή τη νοικοκυρά, και για οποιαδήποτε εφαρμογή, χρειάζεται να καταναλώσουμε λιγότερο φυσικό αέριο από άλλα συμβατικά καύσιμα. Αυτό σημαίνει και προστασία για το περιβάλλον, αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας στην ορθολογική διαχείριση των – διαθέσιμων σε εμάς – πλουτοπαραγωγικών πηγών.

8. Είναι ιδανικό ως «γέφυρα» μετάβασης σε μία εποχή όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παίζουν μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Ωστόσο μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να εξελιχθεί η κατάλληλη τεχνολογία, το φυσικό αέριο αποτελεί την πιο ρεαλιστική και αποδοτική λύση.

9. Δεν είναι τοξικό, δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα, και με την καύση του δεν παράγεται διοξείδιο του θείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο της όξινης βροχής.

10. Η μεταφορά και αποθήκευση του μέσω δικτύων αγωγών δε διαταράσουν το φυσικό περιβάλλον και δεν προκαλούν όχληση στις τοπικές κοινωνίες.

11. Η ραγδαία και πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας αναμένεται ότι θα μας οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες εφαρμογές – αποδοτικές, οικονομικές και ασφαλώς με σεβασμό απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και την ανθρώπινη υγεία.

12. Το φυσικό αέριο έχει το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από όλα τα συμβατικά καύσιμα, όταν χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μεγαλύτερη διάδοσή του σε αυτόν τον τόσο νευραλγικό τομέα για την καθημερινότητά μας θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση και εφαρμογή – ήδη αποφασισμένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο – πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Με δεδομένη τη συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, που γίνεται με σταθερά εντυπωσιακούς ρυθμούς, αυτό το χαρακτηριστικό του φυσικού αερίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται ακόμα στην αρχή της μακράς, γεμάτης οφέλη, διαδρομής του στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας – μίας διαδρομής με εξαιρετικές προοπτικές για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα. Τον τελευταίο καιρό, και παρά τη γεμάτη προκλήσεις οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, ο τομέας του φυσικού αερίου συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ώθηση. Και αν αυτή η ώθηση πρωτίστως οφείλεται στα οικονομικά οφέλη της χρήσης του από επιχειρήσεις, από νοικοκυριά, καθώς και στην ηλεκτροπαραγωγή, εξίσου σημαντική θα αποδειχθεί για την Ελλάδα και η επίδραση στο περιβάλλον – τόσο το φυσικό, όσο και το αστικό.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο: www.depa.gr