1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Ζημίες για τη Revoil κατά τη διάρκεια του 2012
Ζημίες για τη Revoil κατά τη διάρκεια του 2012

Ζημίες για τη Revoil κατά τη διάρκεια του 2012

0

Ζημιογόνο αποδείχθηκε πως ήταν το 2012 για τη Revoil, σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, καθώς ο Όμιλος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 3,65 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,05 εκατ. το 2011.


bΟ κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 0,3% κλείνοντας στα 905,7 εκατ. ευρώ έναντι 903,3 εκατ. ευρώ το 2011 λόγω της αποδυνάμωσης του ευρώ έναντι του δολαρίου καθιστώντας ακριβότερες τις τιμές των καυσίμων καθώς η μέση τιμή του πετρελαίου διεθνώς παρέμεινε σταθερή ενώ οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του Ομίλου συνολικά εμφάνισαν πτώση.


Σε μία αγορά η οποία και το 2012 κατέγραψε συνολικά σημαντικές απώλειες (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) οι οποίες προσέγγισαν το 18%, οι αντίστοιχες πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων του Ομίλου ανήλθαν στα 791,7 εκατ. λίτρα, έναντι 873,9 εκατ. λίτρα το 2011 εμφανίζοντας μονοψήφια πτώση κατά 9.4%.


Οι πωλούμενες ποσότητες στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του Ομίλου στην εσωτερική αγορά το 2012 ανήλθαν στα 554 εκατ. λίτρα έναντι 563.3 εκατ. λίτρα το 2011, εμφανίζοντας οριακή πτώση, με το σύνολο της Ελληνικής αγοράς να κινείται με απώλειες κοντά στο 10%.


Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου παρουσίασαν πτώση 23% με το σύνολο της αγοράς να καταγράφει απώλειες 33%.


Οι πολλές νέες συνεργασίες τα τελευταία έτη και οι ευρείας κλίμακας προωθητικές ενέργειες που λειτούργησαν υποστηρικτικά στις πωλήσεις βελτίωσαν τις επιδόσεις του Ομίλου σε σχέση με το κλάδο.


Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 5.66 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.


Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 24,62 εκατ. ευρώ έναντι 29,52 εκατ. ευρώ τη περσινή χρήση.


Η καθοδική πορεία της παγκόσμιας ναυλαγοράς που συμπίεσε τα έσοδα από τις νέες ναυλώσεις των πλοίων του Ομίλου, τα μειωμένα έσοδα από την εμπορία καυσίμων με την υποχώρηση των πωλούμενων όγκων και την συμπίεση των περιθωρίων οδήγησαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο EBITDA σε κλείσιμο στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 11,18 εκατ. το 2011.


Η μείωση των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους που επέβαλε η ύφεση, οι υψηλές αποσβέσεις λόγω των επενδύσεων στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων και τα χαμηλότερα έσοδα από τις ναυλώσεις των πλοίων του Ομίλου οδήγησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημιές 3,54 εκατ. έναντι κερδών 1,18 εκατ. το 2011. Σε ότι αφορά τη μητρική το αρνητικό αποτέλεσμα περιορίζεται στα 2,32 εκατ. ευρώ από θετικό 467 χιλιάδες το 2011.


Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών που πλήττει την ελληνική οικονομία, όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά επιδεινώθηκε το 2012. Ο πετρελαϊκός κλάδος βίωσε μία από τις δυσκολότερες χρονιές του καθώς η μείωση της ζήτησης σε όλα τα καύσιμα συνεχίσθηκε, με το πετρέλαιο θέρμανσης στο δεύτερο μισό του έτους να καταγράφει κατακόρυφη πτώση λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής πώλησής του από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με το πετρέλαιο κίνησης και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.


Τα περιθώρια κέρδους τόσο των εταιρειών εμπορίας όσο και των πρατηριούχων συμπιέσθηκαν δραματικά σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στα δεδομένα της αγοράς και να διατηρήσουν μέρος των πωλήσεών τους.


Ο Όμιλος REVOIL συνέχισε και το 2012 σε στοχευμένες επενδύσεις σε νέα πρατήρια με προοπτικές πωλήσεων και κερδοφορίας ενώ παράλληλα απομάκρυνε πρατήρια που υστερούσαν. Βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς το καταναλωτικό κοινό με σειρά προωθητικών ενεργειών, ενίσχυσε τους μηχανισμούς για την διασφάλιση των εσόδων του και της ρευστότητας του σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ μέσω προγραμμάτων περιορισμού του κόστους πέτυχε μείωση των λειτουργικών του εξόδων.


Ο ‘Ομιλος REVOIL συνεχίζει την μείωση των λειτουργικών του εξόδων ενώ παράλληλα ενισχύει τις ενέργειες για νέες πηγές εσόδων με την είσοδο του στην εμπορία βιοκαυσίμων.


Σε ότι αφορά τη ναυτιλία, η αγορά του τρίτου πλοίου σε χαμηλές τιμές μείωσε την μέση τιμή κτήσης του στόλου, ενώ τυχόν βελτίωση της αγοράς των ναύλων το 2013 σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα που βρέθηκε το 2012 θα ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου.