1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Η SMA Solar Technology AG διατηρεί τη θέση της
Η SMA Solar Technology AG διατηρεί τη θέση της

Η SMA Solar Technology AG διατηρεί τη θέση της

0

Το 2012, η SMA Solar Technology AG πέτυχε σε ένα δυσμενές περιβάλλον αγοράς τους στόχους της όσον αφορά στις προβλέψεις κύκλου εργασιών και κερδών. Στο απερχόμενο οικονομικό έτος, η επιχείρηση σημείωσε κύκλο εργασιών 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (2011: 1,7 δισ. ευρώ) και κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 102 εκατομμυρίων ευρώ (2011:240,3 εκατ. ευρώ).


SMAΜε 7%, το περιθώριο ΕΒΙΤ υπολείπεται σαφώς εκείνου του προηγούμενου έτους (2011:14,3 %). Η Διοίκηση συνιστά στο Εποπτικό Συμβούλιο της SMA να προτείνει ένα μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή κατά τη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαΐου 2013. Με το συνιστώμενο μέρισμα, η SMA συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων τίτλων που αποδίδουν μέρισμα στον κλάδο των φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της SMA, κατά το προηγούμενο έτος εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως, νέα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος περίπου 31 γιγαβάτ (2011:περίπου 29 GW). Το 2012 χαρακτηρίσθηκε παγκοσμίως από υπερβολική παραγωγική ικανότητα στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και από εντονότερο ανταγωνισμό και αυξανόμενη πίεση για μείωση κόστους. Λόγω των μαζικών περικοπών στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και της επίσπευσης των πωλήσεων ως συνέπεια, οι πρώτοι εννέα μήνες του 2012 εξελίχθηκαν θετικά για την SMA. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η ζήτηση για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς μειώθηκε σημαντικά με τη μείωση των εγγυημένων τιμών και λόγω της αυξανόμενης ανασφάλειας, ιδιαίτερα στη γερμανική αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Κατά την περίοδο αναφοράς, η SMA διέθεσε μετατροπείς συνολικής ισχύος 7,2 γιγαβάτ (2011: 7,6 GW). Λόγω της ύφεσης που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη, απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία οι αγορές εκτός Ευρώπης. ‘Άνθιση της ανάπτυξης παρατηρήθηκε κυρίως στη Βόρεια Αμερική, στην Ιαπωνία και στην Ταϊλάνδη. Ανάλογα αυξήθηκε το ποσοστό εξαγωγών στο 56,3% (2011: 53,6%). Κατά το διάστημα αναφοράς, η SMA εξακολούθησε να προωθεί με συνέπεια την παγκοσμιοποίησή της, ιδρύοντας νέες θυγατρικές εταιρείες στη Νότια Αφρική και στη Χιλή. Η επιχείρηση αντιπροσωπεύεται έτσι σε 21 χώρες και είναι σε θέση να περιορίσει την εξάρτηση της από επιμέρους αγορές.


Κατά το διάστημα αναφοράς, το πλεόνασμα του Ομίλου ανήλθε στα 75,1 εκατομμύρια ευρώ (2011: 166,1 εκατ. ευρώ). Σε ένα δυσμενές περιβάλλον αγοράς, η SMA εξασφάλισε το 2012 θετική καθαρή ταμειακή ροή πριν από την καταβολή μερισμάτων. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ικανότητα της επιχείρησης, να εξασφαλίζει με το επιχειρηματικό της μοντέλο άμεση ρευστότητα ακόμη και υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Η μεικτή ταμειακή ροή κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε στα 165,8 εκατομμύρια ευρώ (2011: 240,7 εκατ. ευρώ). Με ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 61,8% (31.12.2011: 57,4%) και καθαρή ρευστότητα 446,3 εκατομμύρια ευρώ (31.12.2011: 473,3 εκατ. ευρώ) η SMA εξακολουθεί να διαθέτει μία εξαιρετικά εύρωστη δομή ισολογισμού και είναι οικονομικά αυτάρκης, ώστε να χρηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξή της.


«Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον φωτοβολταϊκό κλάδο. Η αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων βρίσκεται επί του παρόντος σε ένα στάδιο σημαντικών αλλαγών. Έχουμε ωστόσο προσαρμόσει έγκαιρα τη στρατηγική μας στις μελλοντικές προκλήσεις του τομέα της ενέργειας. Με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών συστημάτων και λύσεων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και με δράσεις σε όλο το εύρος της επιχείρησης για τη μείωση του κόστους και τη συνεχή παγκοσμιοποίηση, θεωρούμε ότι η SMA είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχονται στις παγκόσμιες αγορές φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ένα ζήτημα είναι σαφές: η μετάβαση του ενεργειακού τομέα από κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας σε αποκεντρωμένους παραγωγούς ενέργειας, παγκοσμίως, είναι εφικτή μόνο με καινοτόμο τεχνολογία συστημάτων. Σε αυτή την διεθνώς αναπτυσσόμενη αγορά έχουμε επικεντρωθεί στρατηγικά», δηλώνει ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της SMA Pierre-Pascal Urbon.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας SMA επιβεβαιώνει την πρόβλεψη κύκλου εργασιών και κερδών της SMA, συμπεριλαμβανομένης της Zeversolar για το 2013. Με κύκλο εργασιών 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ έως 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει ένα ισοσκελισμένο λειτουργικό αποτέλεσμα, στην καλύτερη περίπτωση. Η Διοίκηση, όμως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ζημίας.


Η οικονομική έκθεση του 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.SMA.de/IR/FinancialReports.