1. Home
  2. Νέα
  3. Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Τέρνα Ενεργειακή
Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Τέρνα Ενεργειακή

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Τέρνα Ενεργειακή

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.


terna1Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
-Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012. Προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2013 για την συμμετοχή τους σε αυτό.
-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2012
-Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός αμοιβής τους
Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού
-Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
-Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20
-Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.