1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Επιστολή της ΕΣΑΗ προς ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ
Επιστολή της ΕΣΑΗ προς ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ

Επιστολή της ΕΣΑΗ προς ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ

0

Με θέμα “Απαράδεκτες μεθοδεύσεις για επιλεκτική μείωση του περιθωρίου του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους”, απέστειλε επιστολή η ΕΣΑΗ προς το ΥΠΕΚΑ, τη ΡΑΕ, αλλά και τον ΑΔΜΗΕ.


esahΗ επιστολή αναφέρει τα εξής:


“Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Τους τελευταίους μήνες είμαστε μάρτυρες μιας συνεχούς και εντεινόμενης προσπάθειας της ΔΕΗ να επιβάλλει την επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου της μείωσης περιθωρίου του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, προωθώντας μέχρι και την άμεση κατάργησή του, αντί της ταυτόχρονης υλοποίησης του συνόλου της δέσμης αλληλοεξαρτώμενων μέτρων άμεσης εφαρμογής που προτάθηκαν από τη ΡΑΕ σχετικά με την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο, επισημαίνουμε, ότι θα ήταν καταστροφικό για τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς και την ήδη εύθραυστη οικονομική τους θέση, ενώ θα ανέτρεπε τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι δανειακές συμβάσεις των εταιρειών-μελών μας με αποτέλεσμα πλήρη αδυναμία αναχρηματοδότησής τους.


Ταυτόχρονα, όπως αναλύεται και στη συνημμένη επιστολή μας, ο ΑΔΜΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ) διατηρεί, κατά τρόπο προκλητικό, με τον χαρακτηρισμό των «κατανεμόμενων μονάδων» μονάδες που ουσιαστικά έχουν παύσει να λειτουργούν εμπορικά από το 2011 (Λαύριο 1 & 2, Αλιβέρι 3 & 4 και Άγιος Γεώργιος 8 & 9) καθώς και μονάδες, που σύμφωνα με


τις δεσμεύσεις τόσο της ΔΕΗ όσο και του Ελληνικού Κράτους, θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί από το 2012 (Πτολεμαΐδα 2 και Λίπτολ). Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ εισπράττει ΑΔΙ για μονάδες που ως μονάδες έκτακτων αναγκών δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στον εν λόγω μηχανισμό, μειώνοντας κατ’ αντιστοιχία τα έσοδα των μονάδων φυσικού αερίου, αφού τα ποσά που καταβάλλουν οι προμηθευτές στα πλαίσια του ως άνω μηχανισμού, διαμοιράζονται στο σύνολο της διαθέσιμης ισχύος.


Είναι, για άλλη μια φορά, προφανής η πρόθεση «διευκόλυνσης» της δεσπόζουσας επιχείρησης στην φανερή πλέον προσπάθεια εξάλειψης κάθε ανταγωνισμού με αθέμιτες πρακτικές.


Παράλληλα, ενώ είναι γνωστό ότι η πραγματική ισχύς των λιγνιτικών μονάδων, λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, ποιότητας και ποσότητας καυσίμου ή/και υπέρβασης των ορίων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, υπολείπεται κατά περίπου 900 MW της θεωρητικής που δηλώνεται για την κατανομή των ΑΔΙ, αυτές συνεχίζουν να αποζημιώνονται για την πλήρη ισχύ τους.


Τέλος, ενώ οι υδροηλεκτρικές μονάδες έχουν μέση ωριαία παραγωγή 1.100 – 1.400 MW κατά τις ώρες αιχμής, και μόνο για το 4-5% των ωρών αιχμιακής ζήτησης ξεπερνούν τα 2.000 MW, αποζημιώνονται με ΑΔΙ που αντιστοιχούν σε 2.500 MW.


Με τα παραπάνω είναι προφανές ότι η μονομερής εφαρμογή του περιορισμού του περιθωρίου του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των κανόνων ίσης μεταχείρισης εάν δεν συμβεί ταυτόχρονα με κατάλληλη αναπροσαρμογή και εξορθολογισμό του μηχανισμού των ΑΔΙ.


Επειδή σειρά μεθοδεύσεων που έχουν ως στόχο τον εξοβελισμό του ανταγωνισμού, συνεπικουρούμενες από τον δραματικό περιορισμό της ρευστότητας που έχουν δημιουργήσει οι καταχρηστικές συμπεριφορές της ΔΕΗ στις εταιρείες-μέλη μας, καθιστούν άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης μη αναστρέψιμων και καταστροφικών συνεπειών για την Ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, παρακαλούμε να συμβάλετε ώστε το ταχύτερο να υλοποιηθεί κατά τρόπο συνεκτικό η συνολική δέσμη μέτρων της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


Με εκτίμηση
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
Πρόεδρος”