1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας από 01/07
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας από 01/07

Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας από 01/07

0

Σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένονται ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης από 1ης Ιουλίου 2013.


electric bulbΠαρά το γεγονός των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και του υψηλού κινδύνου της μη εξόφλησης λογαριασμών ρεύματος, αρκετές είναι οι εταιρείες που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλωστε, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που έχουν δρομολογηθεί δημιουργούν ένα νέο τοπίο, ενώ η ΡΑΕ στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έθεσε τους κανόνες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών και των καταναλωτών.


Μετά την κατάρρευση των ιδιωτικών εταιρειών το 2012, η ΔΕΗ έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος στην αγορά λιανικής με μερίδιο άνω του 99%, ενώ στην παραγωγή ηλεκτρισμού το μερίδιό της έχει πέσει κάτω από το 65%. Ωστόσο, σήμερα άλλες 22 εταιρείες έχουν άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, ενώ 19 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ και των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας και «τελευταίου καταφυγίου» (υπηρεσίες που σήμερα παρέχει η ΔΕΗ) είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο συμμετεχόντων του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ).


Νέες άδειες
Στη συντριπτική τους πλειονότητα πρόκειται για εταιρείες με άδειες που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, όμως μέσα στο 2013 σχετική άδεια έλαβε η μονάδα «Ηρων ΙΙ Βοιωτίας Α.Ε.» του ομίλου της ΤΕΡΝΑ, ήδη ενεργού μέσω της «Ηρων Θερμοηλεκτρική». Πολύ πρόσφατα αίτηση για άδεια προμήθειας κατέθεσε στη ΡΑΕ η «Protergia Αγιος Νικόλαος Power A.E.», του ομίλου Μυτιληναίου, ο οποίος δίνει το «παρών» στο χώρο με την Protergia A.E.


Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης εταιρείες όπως η Elpedison,(των ομίλων ΕΛΠΕ – Εdison και Ηe&d) η Volterra, η Watt & Volt κ.λπ. διατηρώντας πολύ χαμηλό προφίλ ως σήμερα, εταιρείες που λειτουργούν σαν traders για εισαγωγές – εξαγωγές, καθώς και εταιρείες που συνδέονται με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους όπως η ΕΝΙ, η Compagnie Nationale du Rhone κ.λπ. Από 1ης Ιουλίου, νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν στην αγορά χονδρικής που φιλοδοξούν να μειώσουν το κόστος, ενώ απελευθερώνονται πλήρως τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους οικιακούς καταναλωτές (εκτός από τις ευάλωτες ομάδες). Πρόκειται για δύο, από τις πιο βασικές αλλαγές, που πέραν των άλλων, στόχο έχουν να κινητοποιήσουν την αγορά λιανικής, παρά τα προβλήματα εξαιτίας της ύφεσης, της μειωμένης ζήτησης ηλεκτρισμού κ.λπ.


Οδηγός
Η ΡΑΕ έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα οδηγό με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών ηλεκτρισμού, «φωτίζοντας» τα ψιλά γράμματα των συμβάσεων με τους εναλλακτικούς παρόχους. Το πρώτο που επισημαίνει η ΡΑΕ είναι ο κανόνας για κάθε σύμβαση, να διαβάζουμε πάντα τους όρους πριν υπογράψουμε και να ζητούμε αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας.


Όλες οι συμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τη δήλωση υπαναχώρησης, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα του μικρού καταναλωτή να ακυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την υπογραφή της.
Κάθε σύμβαση πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει στοιχεία για τη διάρκεια, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής του πελάτη (αν υπάρχει) και τις τυχόν ρήτρες προς τον πελάτη σε περίπτωση που την καταγγείλει πριν τον ελάχιστο χρόνο.


Επίσης, το τιμολόγιο και τη διάρκεια ισχύος του, τον τρόπο υπολογισμού όλων των χρεώσεων και ιδίως αυτών που υπολογίζονται στους «έναντι» λογαριασμούς, βάσει της κατ’ εκτίμηση κατανάλωσης.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του τιμολογίου, πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία αναπροσαρμογής των χρεώσεων.
Οι όροι σύμβασης περιλαμβάνουν επίσης τον τρόπο και τη προθεσμία ειδοποίησης του πελάτη, σε περίπτωση τροποποίησης του τιμολογίου ή/και των όρων της σύμβασης, τη διαδικασία δίορθωσης των λογαριασμών σε περίπτωση λάθους, το ύψος της εγγύησης πληρωμής λογαιριασμών, καθώς και η μεθοδολογία αναπροσαρμογής της.


Ειδικά για την εγγύηση πρέπει να αναφέρεται ότι μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση που παρατηρείται σημαντική απόκλιση του λογαριασμού του πελάτη σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της εγγύησης ή σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης του πελάτη στην εξόφληση των λογαριασμών του.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη μέσω του τρέχοντος λογαριασμού για την αναπροσαρμογή της εγγύησης και να χρεώσει ή να πιστώσει τη διαφορά στον επόμενο λογαριασμό.