1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Δίκτυο καταστημάτων με τη συμμετοχή της ΔΕΗ
Δίκτυο καταστημάτων με τη συμμετοχή της ΔΕΗ

Δίκτυο καταστημάτων με τη συμμετοχή της ΔΕΗ

0

Οπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, πρόκειται να συστήσει από κοινού με την εταιρεία Damco Energy του ομίλου Κοπελούζου, μία νέα εταιρεία, τη «ΔΕΗ Solar Solutions AE», με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ.


dei blurΣτη νέα εταιρεία η ΔΕΗ θα συμμετέχει με 49%. Το αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων που θα αναπτυχθεί με franchising και θα διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, θα παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ.


Ως κίνηση κομβική γιά τη μελλοντική παρουσία της ΔΕΗ στην αγορά θεωρείται από τη διοίκηση της επιχείρησης η απόφαση που ελήφθη (μετά από τρείς αναβολές) από το Διοικητικό της Συμβούλιο για τη δημιουργία δικτύου καταστημάτων εξυπηρέτησης μέσω κοινής εταιρείας με τον Ομιλο Κοπελούζου.


Παρότι πρόκειται για πολύ μικρή επένδυση γιά τα δεδομένα της ΔΕΗ, θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς υλοποιεί το σχεδιασμό της Διεύθυνσης Εμπορίας για «προσέγγιση του πελάτη» και παροχή διευρυμένων υπηρεσιών και προϊόντων. Η δημιουργία δικτύου θεωρείται απαραίτητο βήμα ειδικά μετά την πλήρη απελευθέρωση της λιανικής ρεύματος στον οικιακό τομέα από την 1η Ιουλίου.


Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας ΔΕΗ – Ομίλου Κοπελούζου, είναι η ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, με τη μέθοδο του franchising. Προς το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί κοινή κοινή εμπορική εταιρεία, στην οποία η ΔΕΗ θα έχει το 49% και ο όμιλος Κοπελούζου το 51%. Μέσω των καταστημάτων αυτών θα παρέχονται:
– Υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ, με σύγχρονο τρόπο, αντίστοιχο εκείνου που λειτουργούν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα θα προωθούνται τα νέα εμπορικά «προϊόντα» ρεύματος που είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει η ΔΕΗ, καθώς εκτιμάται ότι ο ανταγωνισμός στη λιανική του ηλεκτρικού θα ενταθεί, ενώ ακόμα και στα οικιακά τιμολόγια η πλήρης απελευθέρωση έχει δρομολογηθεί. Η δημιουργία τέτοιων καταστημάτων αυτόνομα από τη ΔΕΗ, παρότι έχει θεωρηθεί αναγκαία για την νέα πελατοκεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης, αξιολογήθηκε ως ασύμφορη από οικονομικής άποψης.
Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν πηγές της ΔΕΗ, η συμμετοχή ιδιώτη κατά 51% δίνει τη δυνατότητα στη νέα εμπορική εταιρεία να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει στην πρόσληψη προσωπικού η ίδια η ΔΕΗ ως εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
– Ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παροχή συμβουλών στον τομέα αυτό κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο θα υπάρξει δραστηριοποίηση στον τομέα των καθετοποιημένων ενεργειακών συμβουλών (ESCO’s).
– Ολοκληρωμένες λύσεις για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του σε συνδυασμό με την μελλοντική κατανάλωση ρεύματος. Για παράδειγμα θα υπάρχουν λύσεις που θα προβλέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εκ μέρους της εταιρείας και την εξασφάλιση δωρεάν ρεύματος στον πελάτη για αρκετά χρόνια.
Τέταρτον, προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας ή εξοπλισμό ΑΠΕ για οικιακή χρήση, όπως μικρές ανεμογεννήτριες κ.λπ.


Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Αρθούρος Ζερβός:
– Στόχος του κοινοπρακτικού σχήματος είναι η ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο franchising (δικαιοχρησία).
– Επιτυγχάνεται γρήγορη ανάπτυξη δικτύου με ιδιαίτερα περιορισμένο κόστος για τη ΔΕΗ.
– Ο ρόλος των καταστημάτων της ΔΕΗ αναβαθμίζεται. Με αυτό τον τρόπο η Επιχείρηση θα προσφέρει υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτηση στους καταναλωτές, ενισχύοντας το ρόλο των στελεχών και υπαλλήλων της, με αρμοδιότητες στρατηγικής και επιτελικής σημασίας παρέχοντας μέσω των καταστημάτων της ΔΕΗ εργασία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
– Ελαχιστοποιούμε το επιχειρηματικό ρίσκο, καθώς η ΔΕΗ καλείται να επενδύσει περίπου 980.000 ευρώ.
– Το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος (μίσθωση καταστημάτων, αγορά εξοπλισμού, κλπ) τα επωμίζεται ο δικαιοπάροχος (franchisee).
– Η συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας υποβλήθηκε προ διετίας από τον επιχειρηματικό Όμιλο Silcio και κατά την πάγια πρακτική της ΔΕΗ, η επιχείρηση την εξέτασε διεξοδικά και όπως πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα που επιδεικνύει στο σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται. Μέχρι σήμερα ουδεμία άλλη ανάλογη επιχειρηματική πρόταση έχει υποβληθεί από άλλο επιχειρηματικό φορέα και η επιχείρηση έχει το νόμιμο δικαίωμα σύναψης συνεργασίας χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας, όταν της υποβάλλονται καινοτόμες και προσοδοφόρες επιχειρηματικές προτάσεις.
– H ΔΕΗ διατηρεί το 49% της κοινοπραξίας αλλά ταυτόχρονα οι σημαντικές στρατηγικές, οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις (πχ η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κλπ) μπορούν να λαμβάνονται μόνο εάν και εφόσον συμφωνεί και η ΔΕΗ.


Μερικές από τις βασικές δραστηριότητες του δικτύου καταστημάτων θα είναι:
– η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για οικιακά φωτοβολταΐκά,
– η παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών,
– η προώθηση πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά για λογαριασμό της ΔΕΗ,
– πώληση πακέτων που θα συνδυάζουν ηλεκτρικό ρεύμα της ΔΕΗ και φυσικό αέριο,
– το σύνολο του φάσματος των σημερινών ή μελλοντικών υπηρεσιών και προϊόντων που μπορεί να αναπτύξει η ΔΕΗ
– Το επιχειρηματικό σχέδιο, που εκπονήθηκε από ανεξάρτητο διεθνή οίκο συμβούλων, προβλέπει θετικά αποτελέσματα τόσο για την υπό σύσταση εταιρεία και τους franchisees αλλά και για τους πελάτες.
– Για την επιτυχή διείσδυση της υπό σύσταση εταιρείας στην αγορά, συμπεριλήφθηκε στην ονομασία η επωνυμία ΔΕΗ και φυσικά ούτε εκχωρήθηκε ούτε πρόκειται να εκχωρηθεί ο λογότυπος της ΔΕΗ ΑΕ.
– Το νέο δίκτυο θα αποτελέσει πρόσθετο ενισχυτικό βραχίονα στο βασικό κορμό εξυπηρέτησης των 7.5 εκατομμυρίων πελατών μας.
– Η κοινοπραξία αυτή είναι πολύ σημαντική για το δοκιμαζόμενο από τον περιορισμό προσλήψεων δίκτυο πωλήσεων της ΔΕΗ.
– Η ΔΕΗ έχει ανάγκη από ένα εκτενές και ευέλικτο στις εκάστοτε συνθήκες δίκτυο εξυπηρέτησης με το υπό-συζήτηση να αποτελεί την απαρχή παρόμοιων εμπορικών στρατηγικών επιλογών όποτε αυτές θα κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης