1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Ο ΕΣΗΑΠΕ για την ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ
Ο ΕΣΗΑΠΕ για την ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ

Ο ΕΣΗΑΠΕ για την ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ

0

Ο ΕΣΗΑΠΕ τονίζει την αναγκαιότητα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ΑΔΜΗΕ – ΔΕΗ αλλά και την ανάγκη ο νέος ιδιοκτήτης του διαχειριστή να υποχρεωθεί να προβεί σε «συγκεκριμένες, πολύ σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης και επέκτασης του εθνικού δικτύου μεταφοράς”.


electric pylonΑναλυτικά, ο ΕΣΗΑΠΕ σημειώνει:
«1. Ο Σύνδεσμός μας πάντα ήταν και συνεχίζει να τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής και οικονομικά εύρωστης, πλην μη μονοπωλιακής ΔΕΗ. Η θέση μας αυτή είναι συνάρτηση του σχετικά μικρού μεγέθους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελληνικής αγοράς ενέργειας.
2. Το αν η πώληση του ΑΔΜΗΕ, που είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ, και τα προκύπτοντα γι αυτήν έσοδα είναι απαραίτητα για την ταμειακή ενίσχυσή της, είναι θέμα αποκλειστικά και μόνον της ΔΕΗ. Πάντως, μια οικονομικά/ ταμειακά ισχυρή ΔΕΗ ενδυναμώνει την ασφάλεια της εθνικής αγοράς ενέργειας αλλά και αυτή του Ηλεκτρικού Συστήματος.
3. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΣΗΑΠΕ πιστεύει ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ είναι απαραίτητος. Η θέση μας αυτή υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι ο ΑΔΜΗΕ, ενώ από την ίδρυση του και μέχρι περίπου πριν από ένα χρόνο προσπαθούσε, λειτουργικά τουλάχιστον και σε αντίθεση με την μέχρι τότε πρακτική, να φέρεται αντικειμενικά και ανεξάρτητα, στη συνέχεια διολίσθησε σε μια ιδιαίτερα μεροληπτική στάση έναντι ορισμένων παικτών της αγοράς, με αρνητικές συνέπειες για όλους.
4. Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός μπορεί να γίνει με κύριο μέτοχο είτε το δημόσιο είτε με ιδιώτη. Σε κάθε περίπτωση, η όποια εξέλιξη αφορά στον ΑΔΜΗΕ, πρέπει να συνοδεύεται με πάρα πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις.


Λόγου χάριν, η ποιότητα συντήρησης του δικτύου πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα σημερινά αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Αλλά το βασικότερο είναι ότι πρέπει να υποχρεωθεί ο οποιοσδήποτε νέος ιδιοκτήτης να προβεί σε συγκεκριμένες, πολύ σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης και επέκτασης του εθνικού δικτύου μεταφοράς, ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, να μειωθούν οι εισαγωγές ακριβών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού με μηδενική εγχώρια προστιθέμενη αξία και να μην επιβαρύνεται συνεχώς το ισοζύγιο πληρωμών.


Σ΄αυτό το πλαίσιο είναι απόλυτη ανάγκη να υλοποιηθεί, το συντομότερο δυνατόν, η διασύνδεση των νησιών με τον κυρίως κορμό του δικτύου του ΑΔΜΗΕ, για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και για λόγους ασφαλείας.


Ενδεικτικά αναφέρεται η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, για την οποία οι κρατικές μελέτες έχουν δείξει ότι αποσβένυται μόλις σε 3-4 έτη και εξοικονομεί ετησίως περισσότερα από 400 εκατ. € από αποφευγόμενες εξαγωγές συναλλάγματος για την προμήθεια πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση του νησιού.


5. Ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία ο νέος βασικός μέτοχος του ΑΔΜΗΕ επιλεγεί να είναι ιδιώτης, όλα αυτά πρέπει πάση θυσία να προσδιοριστούν και να εξασφαλιστούν εκ των προτέρων, π.χ. με την παροχή συγκεκριμένων οικονομικών εγγυήσεων και όχι μόνον με συμβατικές δεσμεύσεις. Επίσης πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα ο εξορθολογισμός των υπερβολικών χρεώσεων που επιβάλλει ο ΑΔΜΗΕ για τις υπηρεσίες του.»