1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Υπόμνημα ΕΒΙΚΕΝ για το ενεργειακό μίγμα
Υπόμνημα ΕΒΙΚΕΝ για το ενεργειακό μίγμα

Υπόμνημα ΕΒΙΚΕΝ για το ενεργειακό μίγμα

0

Η ΕΒΙΚΕΝ καταθέτει με σχετικό υπόμνημα προς τον ΥΠΕΚΑ τις προτάσεις της για το ενεργειακό μίγμα στην χώρα μέχρι και το 2030.


ebikenΑναλυτικά, το υπόμνημα που κατέθεσε στον υπουργό ΠΕΚΑ η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,


Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας σε αυτή τη συνάντηση, προκειμένου να εκφράσουμε τις θέσεις και την αγωνία ενός βασικού πυλώνα της αγοράς ενέργειας , αυτής του τελικού καταναλωτή. Ειδικότερα, μιας κατηγορίας καταναλωτών που σε όλη την Ευρώπη αλλά πολύ περισσότερο στη χώρα μας, απειλείται με εξαφάνιση λόγω των συνεπειών της εφαρμογής επιθετικών και μονομερών πολιτικών για το Κλίμα. Πρόκειται για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις των οποίων η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται κατά μείζονα λόγο από το κόστος της ενέργειας.


Όσον αφορά τις προτάσεις μας για τη θέση που πρέπει να υποστηρίξει η χώρα στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 3-4 και 20 – 21 Μαρτίου 2014, καταθέτουμε υπόμνημα που υπογράφουν περισσότεροι από 100 Διευθύνοντες Σύμβουλοι βιομηχανικών ομίλων από όλη την Ευρώπη και το οποίο συνυπογράφουμε. Το κείμενο θα παρουσιαστεί επισήμως και σε συνέντευξη τύπου που θα οργανώσει στις 27 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανιών Εντάσεως Ενέργειας IFIEC, μέλος της οποίας είναι και η ΕΒΙΚΕΝ, και απηχεί την αγωνία όλης της βιομηχανικής και παραγωγικής βάσης της Ευρώπης για τις συνέπειες των πολιτικών για το Κλίμα στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.


• Οι προτάσεις αποτελούν κάλεσμα για την ανάταξη της χαμένης ανταγωνιστικότητας ως προς το κόστος ενέργειας που σήμερα καταδικάζει δυναμικές, καινοτόμες, εξωστρεφείς επιχειρήσεις και κλάδους σε φυγή από την Ευρώπη.
• Για να γίνει αυτό όμως χρειάζονται επειγόντως διαρθρωτικά μέτρα που να αφορούν όλες τις συνιστώσες του κόστους ενέργειας.
• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα να είναι εναρμονισμένες με το στόχο της Βιομηχανικής Αναγέννησης που τέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Μαΐου 2013 και αποτελεί, ας μην το ξεχνάμε, ένα από τα στοιχεία της ατζέντας ΚΑΙ της Ελληνικής Προεδρίας.
• Τα μέτρα αυτά πρέπει επειγόντως να αποτυπωθούν ξεκάθαρα στις επερχόμενες αποφάσεις της Ευρώπης, είτε πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εμπορίας Ρύπων, είτε τις οδηγίες για την αποφυγή του κόστους των περιβαλλοντικών πολιτικών.
• Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί η ανάγκη δημιουργίας ενός πεδίου ισότιμου ανταγωνισμού, τόσο διεθνώς, όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εναρμονισμένες πολιτικές για την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα, που δε θα επιτρέπουν τις σημερινές αποκλίσεις στις πολιτικές μεταξύ Κρατών – Μελών (Κ-Μ) που δημιουργούν σοβαρότατες στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά.


Πώς εντάσσεται όμως η εθνική μας πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα στην ευρωπαϊκή;.
Συζητάμε για τους στόχους που πρέπει να θέσουμε για το 2030, όταν σήμερα η αγορά ενέργειας βρίσκεται μπροστά σε σειρά αδιεξόδων, συνέπεια αποφάσεων που ελήφθησαν λίγα χρόνια πριν για το 2020.


Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, όσο κι αν θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μακριά από το σήμερα, δεν είναι δυνατό να παραβλέψουμε ότι η αγορά ενέργειας στο σύνολό της και οι ευάλωτοι καταναλωτές, στους οποίους πλέον συγκαταλέγεται και η βιομηχανία, βρίσκονται ενώπιον αδιεξόδων που δημιούργησαν αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω των τιμολογίων ενέργειας, η ολοσχερής εγκατάλειψη των εγχώριων ανταγωνιστικών πηγών ενέργειας όπως ο λιγνίτης, η χωρίς πυξίδα και χωρίς μελέτη των επιπτώσεων στον καταναλωτή άσκηση ενεργειακής πολιτικής καθώς και οι επιλεκτικές επιδοματικές πολιτικές (feed-in-tariffs) για τη στήριξη ακριβών επιλογών χωρίς εγχώρια προστιθέμενη αξία, έχουν οδηγήσει σήμερα στο σημείο μηδέν την αγορά και τους καταναλωτές.


Είναι λοιπόν αδύνατο να γίνει σοβαρή συζήτηση για το μέλλον αν δεν διδαχθούμε τίποτε από το παρελθόν και δεν δοθούν λύσεις. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
1. Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι όποιοι στόχοι; Η αγορά απειλείται για άλλη μια φορά με κατάρρευση λόγω του κενού χρηματοδότησης στο λογαριασμό των ΑΠΕ. Γιατί απειλείται πάλι ο καταναλωτής από διπλασιασμό του τέλους ΑΠΕ; Γιατί εξακολουθεί ο καταναλωτής στην Ελλάδα του 6ου χρόνου ύφεσης να χρηματοδοτεί εγγυημένες αποδόσεις;
2. Γιατί από όλους τους διαθέσιμους τρόπους μείωσης των εκπομπών, επιλέχτηκαν και επιδοτήθηκαν οι ακριβότεροι και πλέον ανώριμοι τεχνολογικά; Γιατί επιλέχτηκε ο στόχος το 2020 το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να μεταφραστεί στην Ελλάδα σε στόχο 40% για την ηλεκτρική ενέργεια; Ωφελείται από τον στόχο αυτό ο καταναλωτής;


Γιατί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στο εμπορικό ισοζύγιο, στις εξαγωγές, στην προσφορά εργασίας, απαξιώνονται ως «εξ ορισμού καταδικασμένες» με υπέρογκες επιβαρύνσεις;


Τα επόμενα χρόνια η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην ανασυγκρότηση, αξιοποιώντας με τον οικονομικότερο τρόπο τις εγχώριες πηγές, εξαφανίζοντας τους φόρους στην παραγωγή, στηρίζοντας κάθε εξωστρεφή δραστηριότητα.


Για το σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί που παρέχονται στα Κ-Μ και εφαρμόζονται ήδη σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, θα πρέπει η Ελλάδα να ζητήσει 10-ετή εξαίρεση από τη δεσμευτική εφαρμογή των υπό διαμόρφωση νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή.


Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια, χάθηκε η ισορροπία στην άσκηση ενεργειακής πολιτικής στη χώρα. Έτσι, ενώ αναλωνόμαστε στη συζήτηση για το Κλίμα, έχει ξεχαστεί εντελώς το ζήτημα της επίδρασης αυτών των πολιτικών στο κόστος της ενέργειας. Ξέρετε καλά πως τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες (περισσότερες από 30) συσκέψεις (σχετικά δελτία τύπου του υπουργείου αναφέρονται πιο κάτω)σε όλα τα επίπεδα για ένα ζήτημα που καθημερινά, στην κυριολεξία, κλείνει επιχειρήσεις και αφήνει στο δρόμο χιλιάδες εργαζομένους. Εντούτοις κανένα ουσιαστικό μέτρο, ακόμα και από αυτά που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (πχ. η αντιστάθμιση ρύπων), δεν έχει εφαρμοστεί για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.


Οι καταναλωτές και η παραγωγική οικονομία εξακολουθούν να μην έχουν θέση, έστω παρατηρητή, στην Επιτροπή Ενεργειακού Σχεδιασμού, η οποία και πάλι στελεχώνεται από ακαδημαϊκούς και φορείς του δημοσίου.


Η συζήτηση λοιπόν για το απώτατο μέλλον δεν μπορεί να αποστρέψει την προσοχή από τα φλέγοντα ζητήματα του παρόντος. Οι εξαγγελίες για μακρόπνοα πλάνα όταν συστηματικά αγνοείται η πραγματικότητα αντιμετωπίζονται τουλάχιστον με δυσπιστία.


Σας ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά για την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην άμεση ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις στη χώρα. Τα μέτρα έχουν ήδη συζητηθεί εξαντλητικά και δεν είναι της παρούσης να τ’ αναπτύξουμε. Μένουν οι πολιτικές αποφάσεις.


Τέλος, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στα επερχόμενα Συμβούλια της Ευρώπης, με την ελπίδα να μεταφέρετε την αγωνία του παραγωγικού ιστού της χώρας, μια αγωνία που θα εισπράξετε άλλωστε και από το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Ευχαριστούμε.»