1. Home
  2. Νέα
  3. Τύπος
  4. “Κρανίου τόπος” μετά το νέο κούρεμα στις ταρίφες των ΑΠΕ
“Κρανίου τόπος” μετά το νέο κούρεμα στις ταρίφες των ΑΠΕ

“Κρανίου τόπος” μετά το νέο κούρεμα στις ταρίφες των ΑΠΕ

0

Πρωταθλητές… στο «κούρεμα» των τιμών πληρωμής για παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ αναδεικνύονται τα φωτοβολταϊκά και το βιοαέριο, αν και η τελευταία τεχνολογία συμβάλλει περισσότερο στην καταπολέμηση των ρύπων και με χαμηλότερο κόστος.


Έθνος της Κυριακής, Κυριακή 16 Μαρτίου 2014
του Χρήστου Κολώνα


EU_PVSECΕπιπλέον η εφαρμογή της συμβάλλει και στην αποφυγή κοινοτικών προστίμων σε βάρος της χώρας μας λόγω της ανορθολογικής μέχρι πρότινος διαχείρισης των απορριμμάτων.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή το ΥΠΕΚΑ και αφορά στη μείωση των τιμών επιδότησης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε μία προσπάθεια να μηδενιστεί το τεράστιο έλλειμμα στο σχετικό λογαριασμό. Ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) έχει ένα τεράστιο άνοιγμα της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, που απειλεί να τινάξει στον… αέρα την αγορά ηλεκτρισμού.


Προκλήθηκε από τις αλόγιστα υψηλές επιδοτήσεις καθώς και τη χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδίως των φωτοβολταϊκών. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι κανόνας, ενώ πια αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση ο μηδενισμός του ελλείμματος τα τέλη του 2014 με αρχές του 2015. Το «όνειρο» που καλλιέργησαν οι κυβερνήσεις για αβίαστα και αγόγγυστα κέρδη από τον ήλιο είναι απατηλό… Αλλά κοντά του την πληρώνουν και τεχνολογίες ΑΠΕ που πραγματικά συμβάλλουν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο καθώς και τις παρατηρήσεις στελεχών της αγοράς των ΑΠΕ οι εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών «ψαλιδίζονται» έως 29,5%, των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων κατά 23,42%, ενώ μικρότερο είναι το «κούρεμα» αιολικά (6,57%) και Μικρά Υδροηλεκτρικά (5,56%). Για το πόσο θα μειωθούν, όμως, οι τιμές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός το ύψος τους αλλά και σε συνδυασμό με την ετήσια παραγόμενη ενέργεια, τη συμβολή της κάθε τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος (καταπολέμηση εκπομπών CO2) και τη συμμετοχή της στη δημιουργία της «μαύρης τρύπας» του ΛΑΓΗΕ.
21,10%


Τα αιολικά με παραγόμενη ενέργεια 1.520Μεγαβάτ και τιμή 91,3 ευρώ τη Μεγαβατώρα ανά έτος και ετήσιο συντελεστή χρησιμοποίησης στο 25,46% έπρεπε να πληρωθούν με το 17,16% του συνόλου των πληρωμών για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Με το «κούρεμα» το ποσοστό συμμετοχής τους στις αποζημιώσεις ανεβαίνει στο 21,10%.


Τα φωτοβολταϊκά που δεν είναι στις στέγες με συνολική ετήσια παραγωγή 2.074 Μεγαβάτ πληρώνονται με 389,7 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αν ο ετήσιος συντελεστής χρησιμοποίησής τους είναι στο 16,22% τότε αποσπούν τη μερίδα του… λέοντος στις ετήσιες πληρωμές 1,1 δισ. ευρώ, ήτοι το 63,67%. Μετά το «κούρεμα» η συμμετοχή τους είναι στο 59,07%. Τα νοικοκυριά που εγκατέστησαν πάνελ στις στέγες των σπιτιών τους (συνολική ισχύς 373 Μεγαβάτ) πληρώνονται με 503,5 ευρώ τη Μεγαβατώρα κι ενώ ο ετήσιος συντελεστής χρησιμοποίησής τους είναι στο 15,51%.


Στο συνολικό ποσό των πληρωμών κάθε χρόνο συμμετείχαν με 14,15%. Αν ισχύσει η προτεινόμενη μείωση το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώνεται στο 14,15%. Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ) ανέρχονται σε 220 Μεγαβάτ ετησίως και με βαθμό χρησιμοποίησής το 40%, συμμετέχουν στο 3,85% των πληρωμών, το οποίο ανεβαίνει στο 4,78%.


Σε μόλις 28 Μεγαβάτ ανέρχεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Πρόκειται για μονάδες εγκατεστημένες στους ΧΥΤΑ και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Εκμεταλλεύονται το εκλυόμενο αέριο για την παραγωγή ενέργειας. Η τιμή πια των μονάδων αυτών μετά το «ψαλίδισμα» είναι η χαμηλότερη όλων, στα 78 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και η συμμετοχή τους με το 85% χρησιμοποίησής τους στο σύνολο των πληρωμών είναι μόλις στο 1,19% από μόνο 1,18% που ήταν πριν τη μείωση της τιμής.


Oι αλόγιστα υψηλές επιδοτήσεις και η χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη των ΑΠΕ προκάλεσαν «τρύπα» 500 εκατ. στον ΛΑΓΗΕ και λειτουργικά προβλήματα στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα με το προτεινόμενο «κούρεμα» των τιμών επιβαρύνονται αποδοτικές τεχνολογίες με πραγματική συμβολή σε ένα καθαρό περιβάλλον.


ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Η «πράσινη» παραγωγή ενέργειας στο μάξιμουμ
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοάεριο συμβάλλει κατά πολύ περισσότερο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έστω κι αν η εγκατεστημένη ισχύς είναι μικρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ.


Με τις μονάδες ρεύματος από βιοαέριο επιτυγχάνεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα η καταστροφή του μεθανίου (αποτελεί το 50% του βιοαερίου), ενός αερίου που συμβάλλει 23 φορές περισσότερο από το CO2 στην επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουν κάνει επιστήμονες και στελέχη της αγοράς ΑΠΕ, το αέριο από ΧΥΤΑ μπορεί να γλιτώσει εκπομπές CO2 815.243 τόνων ετησίως με κόστος μόλις 9,31 ευρώ ανά τόνο. Κι αυτό επειδή παράγει 181.332 Μεγαβατώρες ετησίως. Αντίθετα, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός παράγει μόλις 30.570 Μεγαβατώρες ετησίως, αποφεύγει 13.426 τόνους CO2 ετησίως με αστρονομικό κόστος στα 750,72 ευρώ ανά τόνο CO2.


Αλλά και τα μικρά Υδροηλεκτρικά παράγουν ενέργεια 78.840 Μεγαβατωρών ετησίως και γλιτώνουν από εκπομπές CO2 22.485 τόνων με κόστος 105,19 ευρώ τον τόνο.
Και τα αιολικά πάρκα παράγουν ενέργεια που ισούται με 50.182 Μεγαβατώρες ετησίως και αποφεύγουν τις εκπομπές CO2 21.5888 τόνων ετησίως με κόστος 72,76 ευρώ ανά τόνο CO2.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως αν και οι μονάδες που αξιοποιούν το εκλυόμενο αέριο από την επεξεργασία των σκουπιδιών είναι λίγες και μικρότερης ισχύος εντούτοις συνεισφέρουν υπερπολλαπλάσια στην καταπολέμηση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.


Παρ’ όλα αυτά η μείωση της τιμής με την οποία πληρώνονται αυτές οι μονάδες είναι σχεδόν ίδια με εκείνη των φωτοβολταϊκών που έχουν μεγαλύτερη εγκαταστημένη ισχύ αλλά υψηλότερο κόστος στην καταπολέμηση των ρύπων CO2.


Αυτή η άδικη τιμολόγηση αν ισχύσει θα αποθαρρύνει αναγκαίες επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, που είναι μάλιστα κοντά στις πόλεις και συνεπώς δεν απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε δίκτυο μεταφοράς.