Home Αιολική ενέργεια Το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας ΕΛΕΤΑΕΝ
Το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας ΕΛΕΤΑΕΝ

Το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας ΕΛΕΤΑΕΝ

0
0

Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 08.30 π.µ – 18.30 µ.µ, θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ρουµελιωτών, η ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ για τους στόχους ΑΠΕ του 2030.


eletaen1Στόχος της Hµερίδας είναι να ενηµερώσει για όσα διακυβεύονται από την υιοθέτηση ή µη φιλόδοξων στόχων για τις Α.Π.Ε. για το 2030 και να φέρει Πολιτεία και πολίτες προ των ευθυνών τους για την ακολουθούµενη πορεία καθυστέρησης της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων του 2020.


Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Την Ηµερίδα θα χαιρετίσει ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
• Α΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 9:30πµ – 13:30µµ
Η πρώτη συνεδρία θα ασχοληθεί µε τους στόχους και τις προοπτικές που διαµορφώνονται µε το νέο πακέτο για το Κλίµα και την Ενέργεια για το 2030, µε βάση την πρόσφατη συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόφαση των Αρχηγών Κρατών της Ε.Ε. στο Συµβούλιο 20-21 Μαρτίου 2014. Θα συζητηθούν
οι τελευταίες εξελίξεις, οι επιπτώσεις τους και οι προοπτικές που διαφαίνονται για την ανάπτυξη της Αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα στα πλαίσια της εθνικής οικονοµίας, αυτή και την επόµενη δεκαετία.


Κεντρικές οµιλίες:
• Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΗ Α.Ε. καθ. Αρθούρος Ζερβός
• Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας κ. Justin Wilkes***
Παρουσίαση:
Ο καθ. Παντελής Κάπρος «Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο των σεναρίων για την πολιτική 2030 της Ε.Ε.»
Πάνελ συζήτησης:
• Ο ∆ρ. Αναστάσιος Γκαρής, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Λ.ΑΓ.Η.Ε.
• Ο καθ. Παντελής Κάπρος, καθηγητής Ενεργειακής Οικονοµίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών
• Ο κ. Σάββας Σειµανίδης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (EREF),
Σύµβουλος του Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) και Αντιπρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδος (ΣΕΗΕ)
• Ο κ. Τάκης Χαβιαρόπουλος, Επικεφαλής ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ΚΑΠΕ και Αντιπρόεδρος ∆Σ ΕΛΕΤΑΕΝ
• Ο κ. Αντώνης Κοντολέων, Μέλος του ∆Σ της Ένωσης Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας(ΕΒΙΚΕΝ)
• Ο κ. Ηλίας Καρυδογιάννης, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας EnSCo AE
• Ο κ. Αντώνης Μεταξάς, ∆ιαχειριστής-Εταίρος της ∆ικηγορικής Εταιρίας “Μεταξάς & Συνεργάτες – ∆ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι (Metaxas & Associates)
Συντονιστής ο δηµοσιογράφος κ. Θοδωρής Παναγούλης (Energypress και SBC ΤV)
Θα υπάρξει ζωντανή διαδικτυακή κάλυψη της Ηµερίδας στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ
www.eletaen.gr και στο www.livemedia.gr
***∆εν θα υπάρχει παράλληλη µετάφραση•


Β΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 14:30µµ – 18:30µµ
Η δεύτερη ενότητα θα εξετάσει την υλοποίηση των στόχων στη χώρα µας, µε κύριο µοχλό ανάπτυξης τα µεγάλα αιολικά πάρκα (χερσαία και νησιώτικα) και την αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και εταιρειών που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα, θα συζητήσουν για τα οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονοµία από την ανάπτυξη µεγάλων αιολικών πάρκων.
Κεντρικές οµιλίες:
• Ο ∆ηµήτρης Τσουκαλάς, πρ. Πρόεδρος Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας & Πρόεδρος Εθελοντικής Οργάνωσης
ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ : «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πράσινη Ανάπτυξη: Το παράδειγµα της Ανάβρας Μαγνησίας»
• Ο καθ. ∆ηµήτρης Λάλας, πρ. Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ και Σύµβουλος FACETS
Πάνελ συζήτησης:
• Ο κ. Γιώργος Πουσσαίος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων / Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• Ο κ. ∆ηµήτρης Στεργίου-Καψάλης, ∆ήµαρχος Πεντέλης
• Ο κ. Αντώνης Χατζηδιαµαντής, ∆ήµαρχος Λήµνου
• Ο κ. Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος εκστρατείας για θέµατα ενέργειας και κλιµατικών αλλαγών στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.
• Ο κ. Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος Ενεργειακής και Κλιµατικής Πολιτικής στο WWF-Eλλάς
• Ο κ. Θανάσης Τσαντίλας, Γενικός ∆ιευθυντής Ενέργειας ROKAS IBERDROLA GROUP
• Ο κ. Παναγιώτης Παπασταµατίου, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της ΕΝΤΕΚΑ και πρ. Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ
Συντονίστρια η δηµοσιογράφος κα Αλεξάνδρα Χαίνη (REAL NEWS/Real planet)


Πληροφορίες:
| Ηµεροµηνία: 9 Απριλίου 2014 | Ώρα προσέλευσης και εγγραφών: 8.30πµ |
Έναρξη – Οµιλία Υπουργού ΠΕΚΑ: 9.00 π.µ | Α΄ Συνεδρία: 09.30 π.µ – 13.30 µ.µ. |
Β΄ Συνεδρία: 14.30 π.µ – 18.30 µ.µ. | Τόπος: Πολιτιστικό Κέντρο Ρουµελιωτών,
Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α, (δίπλα στο Γαλλικό Ινστιτούτο) |