Home Νέα Ανακοίνωση προσλήψεων στη ΔΕΗ
Ανακοίνωση προσλήψεων στη ΔΕΗ

Ανακοίνωση προσλήψεων στη ΔΕΗ

0
0

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για οκτώ μήνες), συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης.


dei blurΑναλυτικά, οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
3 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών, 14 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχίτες, 7 θέσεις Δ.Ε. Τεχνίτες Ορυχείων, 2 θέσεις Δ.Ε. Χειριστές Κατεργασίας Υδατος, 1 θέση Δ.Ε. Τεχνίτης Συγκολλητής, 1 θέση Δ.Ε. Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών), 6 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτες, 1 θέση Δ.Ε. Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης και 1 θέση Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών-Υποσταθμών.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (με εξουσιοδότηση που φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΗΣ/Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Μακεδόνα Δέσποινα τηλ.: 24610-54305 και κ. Παπαδημητρίου Δημήτριο τηλ.: 24610-54283.


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στη ΔΕΗ, στα ΚΕΠ, στο ΑΣΕΠ.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου, ημέρα Τρίτη