Home Θεσμικοί φορείς Η Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ στις Βρυξέλλες
Η Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ στις Βρυξέλλες

Η Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ στις Βρυξέλλες

0
0

Η Γενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ, Νάντια Γιαννακοπούλου, στο Συνέδριο MAES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.


nantia gianakopoulouΣτο Συνέδριο για τη Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services – MAES), που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας.


Στην τοποθέτησή της στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης υψηλού επιπέδου και στην κεντρική ομιλία της στο κλείσιμο του Συνεδρίου, η κα. Γιαννακοπούλου είπε, μεταξύ άλλων:


«Με δεδομένη τη χρονική συγκυρία των Ευρωεκλογών, θα ήθελα να επισημάνω την πολιτική σημασία των θεμάτων επί τάπητος. Οι παρούσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής EU2020, που έχει επικρατήσει ως η κυρίαρχη ευρωπαϊκή στρατηγική, επικεντρώνονται στην οικονομία αντί για την περισσότερο ολιστική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης.


Στη θεωρία, η Στρατηγική EU2020 έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όμως στην πραγματικότητα επικεντρώνεται σε μέτρα λιτότητας με σκοπό τη μείωση των εθνικών χρεών και την αντιμετώπιση οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων.


Αναμφίβολα, αυτα αποτελούν σημαντικά προβλήματα για αρκετά Κράτη-Μέλη. Όμως είναι προφανές ότι η λύση για την οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να έχει βασιστεί στα ίδια συστατικά με την αποτυχημένη στρατηγικής της Λισαβόνας. Η στρατηγική EU2020 έχει αμελήσει τόσο την κοινωνική, όσο και την περιβαλλοντική διάσταση. Αφήσαμε την οικονομία, όπως αποτυπώνεται στο ΑΕΠ, να γίνει ο πρωταρχικός σκοπός, αντί για το μέσο.


Η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεπεράσει την παρούσα κρίση με παραδοσιακές λύσεις. Το συμβατικό μοντέλο ανάπτυξης έχει αποτύχει και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο, στο οποίο η ευημερία των πολιτών θα είναι το επίκεντρο των πολιτικών, και όχι η οικονομική ανάπτυξη καθεαυτή.


Ο Robert F. Kennedy κάποτε είπε ότι «το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μιας χώρας μετράει τα πάντα εκτός από αυτά που δίνουν αξία στη ζωή μας». Είναι επιτέλους καιρός να αντικαταστήσουμε το ΑΕΠ ως μέτρο της επιτυχίας μας, με πιο ολιστικούς δείκτες, που θα λαμβάνουν υπόψη άλλες πολύ σημαντικές παραμέτρους, όπως η κατανομή του πλούτου και η κοινωνική συνοχή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο ελεύθερος χρόνος, η ποιότητα του περιβάλλοντος κλπ.


Στην διαδικασία της αντιμετώπισης των οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων, εμείς βλέπουμε την ευκαιρία να προτάξουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας των πόρων, που συνδέονται με τα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες τους. Αν η φύση αναγνωριστεί ως μέρος του εθνικού και Ευρωπαϊκού κεφαλαίου, θα μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική εικόνα των δυνατοτήτων της κάθε χώρας.


Αυτό ακριβώς είναι που καθιστά τόσο σημαντική τη συζήτηση για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους (MAES), η οποία έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και να υιοθετείται σε πολλά επίπεδα στην κοινωνία.


Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χρήσης του MAESγια την στήριξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών, που περιλαμβάνουν συστηματική λογιστική του φυσικού κεφαλαίου. Εμείς, τα Κράτη-Μέλη, είμαστε στον πυρήνα της εφαρμογής του MAES. Έχουμε την ευθύνη της διασφάλισης ότι θα εφαρμοστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό που λείπει είναι κοινές μεθοδολογίες και εργαλεία προκειμένου να αξιολογήσουμε τη σχέση φύσης και οικοσυστημάτων με την ευημερία του ανθρώπου.


Η στήριξη και βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική και απαραίτητη. Για να ενσωματωθεί συστηματικά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών, πρέπει να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση του πολιτικού κόσμου ως προς την αξία και τις δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Προεδρία καλωσορίζει την ευκαιρία μιας παρουσίασης από την Επιτροπή των συμπερασμάτων του Συνεδρίου, με αφορμή το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 12 Ιουνίου.»


Κλείνοντας, η Νάντια Γιαννακοπούλου επεσήμανε ότι «από την πρωτοβουλία MAES απορρέει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: η μέτρηση της ευημερίας μας πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες και στατιστικά στοιχεία για την υγεία των οικοσυστημάτων μας».