Home Νέα Έναρξη Διαβούλευσης για τους υδατικούς πόρους
Έναρξη Διαβούλευσης για τους υδατικούς πόρους

Έναρξη Διαβούλευσης για τους υδατικούς πόρους

0
0

Έναρξη Διαβούλευσ​ης του Προσχεδίου Διαχείριση​ς των Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσμα​τος Νήσων Αιγαίου.


water_1Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει την έναρξη, από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, της διαδικασίας διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.


Το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου διαμορφώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) του ΕΚΒΑΑ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και με Ερευνητικά Ιδρύματα της περιοχής. Σημειώνεται ότι, με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) ολοκληρώνεται η διαβούλευση του πρώτου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ).


Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το νερό είναι πολύτιμος φυσικός πόρος για όλους μας και εθνικός πλούτος για τη χώρα. Αποτελεί καθήκον όλων μας η προστασία, η ορθολογική διαχείρισή, η δίκαιη και συνετή πρόσβαση στη χρήση του. Απαιτούνται πλαίσιο και κανόνες για την αξιοποίησή του. Με λίγα λόγια, αυτός ο πολύτιμος πόρος απαιτεί μία εθνική πολιτική για το νερό. Αυτή χαράσσει το ΥΠΕΚΑ, μέσω της προσφάτως αναβαθμισμένης και ενισχυμένης Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, με τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Πιστεύουμε ότι το νερό μπορεί να αποτελέσει πραγματικά την προμετωπίδα της σύγκλισης δύο δομικών εννοιών: της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικά τα νησιά του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν προκλήσεις και δυσκολίες αλλά έχουν μοναδικά φυσικά πλεονεκτήματα, μπορούν να είναι στην πρωτοπορία αυτής της σύγκλισης. Στόχος μας είναι ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, άρα μια πραγματική ανάπτυξη, που θα βασίζεται στην ορθολογική και «ευφυή» αξιοποίηση των ανεκτίμητων υδατικών μας πόρων. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και τον επικεφαλής της, Κώστα Τριάντη, που με τη συγκεκριμένη διαβούλευση ολοκληρώνουν τον κύκλο διαβουλεύσεων για τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών ολόκληρης της χώρας».


Στην πορεία της διαβούλευσης, με πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης (ημερίδες, σεμινάρια, εκδόσεις, ερωτηματολόγια) και μέσω του διαδικτύου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, αλλά και οι ενεργοί πολίτες, καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση για θέματα όπως:
– η ποιότητα και η ποσότητα των υδατικών πόρων (ποτάμια – λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα), σήμερα και στο μέλλον, και οι πιέσεις που ασκούνται σε αυτούς,
– η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, η ξηρασία και η λειψυδρία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής,
– ο προγραμματισμός καταναλώσεων και χρήσεων νερού και τα προγράμματα μέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων,
– η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος.


Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, προτάσεις και κρίσεις τους επί του Προσχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων των νήσων Αιγαίου. Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια.


Τα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στα τηλέφωνα 2106931272, 2106931250 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.egy@prv.ypeka.gr