1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Εκσυγχρονισμένη σύνδεση Ιταλίας – Ελλάδας
Εκσυγχρονισμένη σύνδεση Ιταλίας – Ελλάδας

Εκσυγχρονισμένη σύνδεση Ιταλίας – Ελλάδας

0

Ο ΑΔΜΗΕ και η Terna Rete Italia εκσυγχρονίζουν την ηλεκτρική σύνδεση των δύο χωρών, στοιχείο που καταφέρνει την εξοικονόμηση άνω των 200 εκ. ευρώ για τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διάρκεια των επόμενων ετών.


italy greece cableΟ εκσυγχρονισμός της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που βρίσκεται σε λειτουργία για περισσότερο από 10 χρόνια, παρουσιάστηκε σήμερα στην Αθήνα, ως το προβάδισμα που εδραιώνει η συνεργασία του ελληνικού ΑΔΜΗΕ και της ιταλικής Terna Rete Italia, σε ανταπόκριση προς τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου.


Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ Μίλτος Ασλάνογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Γιαρέντης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Terna Rete Italia Gianni Armani.


Η ηλεκτρική διασύνδεση θα οδηγήσει εκ νέου σε σημαντικά οφέλη τα ηλεκτρικά συστήματα, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας, καθώς η εξοικονόμηση για τους έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις εκτιμάται σε 200 εκ. ευρώ στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.


Η Terna Rete Italia υλοποίησε τις αναγκαίες και πλέον προηγμένες από τεχνολογική άποψη εργασίες για την αναβάθμιση του καλωδίου διασύνδεσης, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μοναδική απευθείας σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης. Με συνολικό μήκος 313 χιλιόμετρα (από τα οποία 160 υποθαλάσσια), το καλώδιο συνδέει τους υποσταθμούς της Galatina (στην Ιταλία) και του Αράχθου και έχει δυνατότητα μεταφοράς 500 MW ηλεκτρικής ισχύος. Χάρη στην υιοθέτηση νέων και τεχνολογικά εξελιγμένων λύσεων, το έργο πλέον διαθέτει επίπεδα απόδοσης ασφάλειας που είναι σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.


Η ηλεκτρική διασύνδεση έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ιταλικού και του ελληνικού συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προάγοντας ταυτόχρονα την αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Από την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας, περίπου 21 δισ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διασχίσει το καλώδιο, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση μιας περιοχής όπως η Τοσκάνη ή στο τετραπλάσιο της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης της Κύπρου. Με την πάροδο του χρόνου, το ενδιαφέρον των φορέων της αγοράς (που σήμερα υπερβαίνουν τους 20) για τη χρήση του καλωδίου αυξανόταν σταθερά. Πράγματι, το επίπεδο χρήσης – δηλαδή, ο αριθμός των ωρών στη διάρκεια των οποίων η ηλεκτρική σύνδεση οδηγεί σε εισαγωγή ή εξαγωγή τουλάχιστον 80% της διαθέσιμης δυναμικότητας – αυξήθηκε από 10% στη διάρκεια των πρώτων ετών σε 52% το 2012 και σε 64% το 2013.


Ο εκσυγχρονισμός της υποδομής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου, υπό την εποπτεία της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ο ΑΔΜΗΕ και η Terna Rete Italia συγκαταλέγονται ήδη στους κύριους φορείς προώθησης της Med-TSO, της ένωσης που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Μεσογείου και να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές ενέργειας ανάμεσα σε όλες τις χώρες που ανήκουν στη λεκάνη της Μεσογείου και τη Βόρεια Αφρική.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Γιαρέντης δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή είναι μια σημαντική μέρα όχι μόνο για τον ΑΔΜΗΕ, αλλά συνολικά για την Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού δεδομένου ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, ξεπεράστηκαν. Η βελτίωση της αξιοπιστίας της διασύνδεσης Ελλάδος – Ιταλίας ήταν αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων, που σε κάθε περίπτωση αναζητούν αξιόπιστους δρόμους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η κοινή παρουσία μας στη σημερινή εκδήλωση, του ΑΔΜΗΕ και της Terna Rete Italia, σκοπό έχει να επιβεβαιώσει τη θέληση των δύο Διαχειριστών στην υλοποίηση του στόχου αυτού».


Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Terna Rete Italia Gianni Armani έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι πρόσφατες εργασίες στο καλώδιο Ιταλίας-Ελλάδας αποτελούν σημαντικό βήμα για την επίτευξη αριστείας στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης. Η Terna Rete Italia και ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας, καθώς και την αυξημένη εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό σύστημα, στην κατεύθυνση της αυξανόμενης ενοποίησης των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων».


Τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας
Η διασύνδεση αποτελείται από μια μονοπολική σύνδεση (δηλ. σύνδεση που χρησιμοποιεί ένα και μόνον καλώδιο υψηλής τάσης) αμφίδρομης ροής μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Σε τεχνολογικό επίπεδο, η διασύνδεση συνιστά εξαιρετικά σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων και ιδιαίτερα καλωδίων συνεχούς ρεύματος (DC), με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστη δυναμικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: 500 MW
Τάση: 400 kV.
Συνολικό μήκος: περίπου 313 χλμ., εκ των οποίων 160 χλμ υποθαλάσσια.
Μήκος επίγειας διαδρομής στην ιταλική πλευρά (Galatina-Otranto): 43 χλμ.
Μήκος υποθαλάσσιας διαδρομής (Otranto-Αετός): 160 χλμ.
Μέγιστο βάθος πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου: 1.000 μ. (κατά τον αρχικό χρόνο κατασκευής, το βάθος αυτό αποτέλεσε παγκόσμιο ρεκόρ για την πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου).
Μήκος επίγειας διαδρομής στην ελληνική πλευρά (Αετός-Άραχθος): 110 χλμ.
Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε 339 εκ. Ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 40% (περίπου 131 εκ. ευρώ).