Home Νέα Ισολογισμοί Σε θετικό πρόσημο η εγχώρια μεταλλουργική βιομηχανία

Σε θετικό πρόσημο η εγχώρια μεταλλουργική βιομηχανία

0
0

Η σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα της εξορυκτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας, της έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων και εκτός Ελλάδας, διευρύνοντας έτσι σε διεθνές επίπεδο την εκµετάλλευση, καθετοποίηση και διάθεση ορυκτών προϊόντων, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.


metalleiaΑναλυτικότερα:
S&B
Η S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά είναι διεθνής Όµιλος ορυκτών και υλικών που ιδρύθυκε στην Ελλάδα το 1934. Είναι η μητρική εταιρεία του οµίλου S&B. O Όµιλος διαθέτει σήµερα 30 ορυχεία. 50 εργοστάσια & μονάδες επεξεργασίας και 26 κέντρα διανοµής σε 21 χώρες ανά την υφήλιο και πραγματοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κύρια δραστηριότητά του αποτελούν η εξόρυξη και η επεξεργασία µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, βολλαστονίτη και η παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης, καθώς και η παραγωγή μεγάλης ποικιλίας εξειδικευμένων προϊόντων για ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρµογών και αγορών. Οι βιομηχανικές λύσεις που παρέχει, βασίζονται σε φυσικούς πόρους και απευθύνονται σε ευρύ φάσµα αγορών, όπως είναι τα χυτήρια, ο κατασκευαστικός τομέας, η μεταλλουργία και άλλες αγορές ειδικών εφαρµογών. Πάνω από 90 % του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Οµίλου, προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας. Στον όμιλο S&B απασχολούνται 2000 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 606 στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα του Οµίλου προσφέρονται στους βιομηχανικούς του πελάτες µέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων εμπορικών επωνυμιών ΙΚΟ, ΙΒΕCO, OTAVI, STOLLBERG και NYCO.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ήταν παρόμοια με αυτά του 2012.


ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το 2013, τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών –συµµετοχών που διατηρεί η εταιρεία στο εξωτερικό.
Η Ισπανική Magnesitas Navarras S.A και η Τούρκικη Akdeniz Mineral Kaynaklari A.S παρουσίασαν παρόμοιες πωλήσεις σε σχέση µε το 2012 (περίπου 80 εκ € συνολικά). Επίσης συνεχίστηκαν µε επιτυχία οι σημαντικές συνέργειες, τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, µε έμφαση κυρίως στους τομείς των πυρίμαχων µμαζών αλλά και των ειδικών – ενεργών ποιοτήτων καυστικής µαγνησίας υψηλής καθαρότητας για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (π.χ. παραγωγή µαγνησιακών ενώσεων, καταλύτες, πολυμερή).


Τέλος η Ολλανδική θυγατρική Van Mannekus & CO BV που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία µαγνησιακών προϊόντων παρουσίασε μείωση των πωλήσεων κατά 15% στα 15,5 εκ. € λόγω της συνεχιζόμενης υποτονικότητας στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τοµέα (συμπαρασύρει την κατανάλωση διπύρου µαγνησίας στην παραγωγή χάλυβα που προορίζεται για τις κατασκευές) αλλά και των διακυμάνσεων στη ζήτηση του υλικού σε άλλες βιομηχανικές και αγροτικές εφαρμογές.


ΤΙΤΑΝ
Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών µε περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Οµίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασαν βελτίωση το 2013, για πρώτη φορά µετά από επτά χρόνια. Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ, η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο και η επιμονή στις εξαγωγές, επέτρεψαν στον Όµιλο να αυξήσει τις πωλήσεις του, να δημιουργήσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και να μειώσει περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του, παρά την παρατεταμένη αδυναμία της εγχώριας αγοράς και την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στη Βόρειο Αμερική, η κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε ουσιαστικά χάρη στην έντονη πλέον ανάκαμψη του οικιστικού τομέα στις ΗΠΑ. Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και λειτουργία µμονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την κερδοφόρο αναπτυξιακή της πορεία, επεκτείνοντας τη στόχευση της στην αξιοποίηση της τεχνολογίας που διαθέτει σε νέες εφαρμογές.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η αύξηση όμως της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων επέτρεψε στον Όµιλο να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση και να διατηρήσει την οργανική του κερδοφορία.
Στην Τουρκία, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε περαιτέρω αύξηση το 2013, παρά το κλίμα πολιτικής αστάθειας. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις του Ομίλου στην Αίγυπτο έδειξαν ανθεκτικότητα, παρά τις σοβαρές αναταραχές και τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα της χώρας.