1. Home
  2. Νέα
  3. Ομιλία Μανιάτη στα βραβεία για το περιβάλλον

Ομιλία Μανιάτη στα βραβεία για το περιβάλλον

0

Ομιλία Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Γιάννη Μανιάτη στην 5η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (ΠΑΣΕΠΠΕ) στις 24/9/2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.


logo_ypeka1«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας στη σημερινή αξιέπαινη προσπάθεια ανάδειξης πρωτοβουλιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μας υπενθυμίζει ότι, υπάρχει στην Ελλάδα υγιής επιχειρηματικότητα που πρέπει όλοι να στηρίξουμε και μπορεί να συμβαδίσει με την προστασία του περιβάλλοντος και να συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Κυρίες και Κύριοι,


Είχα την τιμή κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου να προεδρεύω του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος.
Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου.
Σήμερα, η κυρίαρχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτή αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020, παρότι υποτίθεται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, στην πράξη εστιάζει στα μέτρα λιτότητας προκειμένου να πετύχει τη μείωση των εθνικών χρεών και να αντιμετωπίσει τις σημαντικές δημοσιονομικές και οικονομικές προκλήσεις.
Ευτυχώς, η Ευρώπη φαίνεται να συνειδητοποιεί, έστω και καθυστερημένα, ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την παρούσα κρίση με παραδοσιακές λύσεις που έχουν αποτύχει.
Το συμβατικό μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καινούργιο, στο οποίο η ευημερία των πολιτών θα είναι στο κέντρο των πολιτικών και όχι η οικονομική μεγέθυνση αυτή καθαυτή. Ευημερία πολιτών όχι αριθμών.
Η σωστή οδός προς το μέλλον είναι να κινηθούμε προς μια ενεργειακά αποδοτική και κυκλική οικονομία. Το περιβάλλον και το κλίμα έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που δεν πρέπει να χαθούν.


Τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και η αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας στα κτίρια είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Στο πνεύμα αυτό, η Ελληνική Προεδρία είχε ως κεντρικό θέμα των πολιτικών συζητήσεων που οργανώθηκαν, τη Γαλάζια Ανάπτυξη, που μπορεί να δώσει έως το 2020 600 δισεκατομμύρια € στην Ευρωπαϊκή οικονομία και 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Ήδη, η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας για αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η καινοτομία στις αγορές ανακυκλωμένων υλών, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ο οικολογικός σχεδιασμός και η βιομηχανική συμβίωση μπορούν να μας κατευθύνουν προς μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα.
Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτευχθεί με καινοτόμο σχεδιασμό, βελτίωση των επιδόσεων, βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, προσανατολισμένα στο μέλλον επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνική πρόοδο που καθιστά δυνατή τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους.
Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίου ώστε η κυκλική οικονομία να καταστεί πραγματικότητα, με πολιτικές που συνδέονται καλύτερα μεταξύ τους, έξυπνη νομοθεσία και ενεργό στήριξη από την έρευνα και την καινοτομία.
Οι πολιτικές για την προώθηση της μετάβασης σε πιο κυκλική οικονομία με πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων αναμένεται να αυξήσουν κατά 30% την παραγωγικότητα των πόρων της ΕΕ.
Μόνο μέσω των νέων στόχων που προτείνονται για τη διαχείριση αποβλήτων αναμένεται η δημιουργία 580.000 νέων θέσεων εργασίας.


Τα βασικά στοιχεία των νέων προτάσεων είναι:
1) η αύξηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης έως το 2030 των δημοτικών αποβλήτων στο 70% και των αποβλήτων συσκευασίας στο 80%,
2) η σταδιακή απαγόρευση της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων αποβλήτων έως το 2025.
Περιλαμβάνονται επίσης στόχοι για τη μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων, τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που βασίζονται στη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού».


Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε πρώτα να αλλάξει η Ευρώπη και μετά εμείς.
Ήδη έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές τομές τα τελευταία χρόνια.
Με μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, και χάρη στις συστηματικές προσπάθειές μας για την έκδοση σχεδόν του συνόλου των απαιτούμενων εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων, ξεπεράσαμε τους στόχους που είχαμε θέσει.
Στοχεύαμε σε υποδεκαπλασιασμό των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και φτάσαμε το 2013 στις μόλις 1.550 ΜΠΕ το χρόνο, από πάνω από 21.000 ΜΠΕ τα προηγούμενα χρόνια.
Έως το τέλος Οκτωβρίου, το θεσμικό πλαίσιο θα έχει ολοκληρωθεί με την προώθηση των Προεδρικών Διαταγμάτων για το Μητρώο Ιδιωτών Αξιολογητών και το Μητρώο Ιδιωτών Επιθεωρητών, ενώ ξεκινά και η δοκιμαστική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).
Με τις παρεμβάσεις αυτές επιταχύνουμε την αξιολόγηση των ΜΠΕ, πετυχαίνουμε τη διεξαγωγή συστηματικών και επαναλαμβανόμενων ελέγχων που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας η διοίκηση να στραφεί από τον ex ante γραφειοκρατικό έλεγχο μιας δραστηριότητας, στον ex post πραγματικό έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων.
Ταυτόχρονα, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας που παράγουν προστιθέμενη αξία για τη χώρα χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.


Στο θέμα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων, ένα ακόμα χρόνιο πρόβλημα που, αφενός, μας καθιστά υπόλογους απέναντι στην Ευρ. Επιτροπή και, αφετέρου, δημιουργεί μεγάλα κόστη στις επιχειρήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, έχουμε ήδη δρομολογήσει λύσεις.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουμε και την ενεργοποίηση της βιομηχανίας, η οποία έχει και τη νομική υποχρέωση ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων της με βάση την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει».


Το ΥΠΕΚΑ θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό του έργο προκειμένου το κράτος να είναι αρωγός της υγιούς επιχειρηματικότητας που είναι απολύτως αναγκαία για την έξοδο από τη κρίση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος.


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.»


tags: