Home Νέα Καθαρά σπίτια στην Π.Θεσσαλίας

Καθαρά σπίτια στην Π.Θεσσαλίας

0
0

H Π.Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Ήπια Κατοικία – Φτηνό Σπίτι – Καθαρό Περιβάλλον.


GΤο 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχου του ρυθμού της κλιματικής αλλαγής, με την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εν συνεχεία έγινε Νόμος της Ε.Ε., του σχεδίου «20-20-20»: 20% μείωση αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας, 20% αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ορίζοντα επίτευξης των στόχων αυτών έως το έτος 2020.


Στη στρατηγική αυτή εντάσσεται και η βιοκλιματική αντίληψη για το σχεδιασμό οικιστικών συνόλων και κτιρίων, η οποία επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική με αρχές και κατευθύνσεις που βασίζονται στην αρμονική συνύπαρξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αξιοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως την αδάπανη ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση και το φυσικό φωτισμό των κτιρίων και τους δροσερούς ανέμους για τη φυσική τους ψύξη) αποκαθιστώντας, σε μεγάλο βαθμό, τη διαταραγμένη ισορροπία ανάμεσα στον δομημένο και τον φυσικό χώρο και ενσωματώνει πιο έντονα την περιβαλλοντική διάσταση και διασφαλίζει για τους χρήστες πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο φυσικό χώρο.


Με γνώμονα τα παραπάνω, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα τη διαρκή συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρώπης για την προσέλκυση κάθε υπαρκτής τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμμετέχει στο έργο MILD HOME που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη» σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους από την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Σερβία. Το έργο εστιάζει στη διερεύνηση των παραμέτρων δημιουργίας «ήπιων» κατοικιών για τους πολίτες που θα συνδυάζουν μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, μικρή κατανάλωση ενέργειας, σχεδόν μηδενικές εκπομπές ενέργειας, χαμηλό κόστος κατασκευής/ αγοράς/ ενοικίασης και προσιτές λειτουργικές δαπάνες. Οι «ήπιες» κατοικίες θα απευθύνονται στους πολίτες που επιθυμούν να ζήσουν σε οικολογικά χωριά με συνθήκες υψηλής ποιότητας ζωής, μια τάση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με αυξητικούς ρυθμούς ανά τον κόσμο, ενώ στην Ευρώπη αναπτύσσεται εντατικά με κατεύθυνση από το Βορρά προς το Νότο.


Στην έως σήμερα πορεία του έργου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ολοκληρώσει σειρά ενεργειών, όπως η διερεύνηση των τοπικών αναγκών και τάσεων της Θεσσαλικής αγοράς και η ανάλυση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ο προσδιορισμός τοπικών δεικτών απόδοσης της Ήπιας Κατοικίας, η εκπόνηση κατασκευαστικού μοντέλου για την Ήπια Κατοικία με τεχνικές προδιαγραφές, η δημοσίευση διαγωνισμού ιδεών και η βράβευση ομάδων φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εκπόνηση προδιαγραφών και απαιτήσεων χωροθέτησης για το Οικολογικό Χωριό και η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για το Οικολογικό Χωριό και την Ήπια Κατοικία.


Επόμενα άμεσα βήματα του έργου είναι η δημοσίευση της έκδοσης «Οικολογικό Χωριό βασισμένο στην ΗΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και η ενημέρωση Δήμων – Μελών του Covenant of Mayors για το έργο MILD HOME και για τη δημιουργία πεδίου συνεργασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας με σκοπό την επανάληψη των πρωτοβουλιών του MILD HOME και την προώθηση της ένταξης κατασκευαστικού προγράμματος ΗΠΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ στα περισσότερα δυνατά SEAP (Sustainable Energy Actions Plans).