1. Home
  2. Νέα
  3. Άρθρο του ΥΠΕΚΑ στην “Καθημερινή”

Άρθρο του ΥΠΕΚΑ στην “Καθημερινή”

0

O Γιάννης Μανιάτης σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, στις 25/10/2014, αναφέρεται στο «Χρηματιστήριο Ενέργειας», το οποίο και ονομάζει ως μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση.


maniatis 2014Ακολουθεί το άρθρο του ΥΠΕΚΑ:


Το πλαίσιο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κύρια στόχευση, η διαμόρφωση ενός φιλόδοξου 15ετούς σχεδίου για τη μετάβαση σε αειφορικές οικονομίες χαμηλών εκπομπών ρύπων, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και παροχή επαρκούς και φθηνής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.


Σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η εξωστρέφεια, η γεωπολιτική αναβάθμιση, η στήριξη της εθνικής οικονομίας, η διαμόρφωση περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός, η μείωση τιμών, ο διαφανής ανταγωνισμός, είναι μερικά από τα ζητούμενα στη σημερινή εθνική ενεργειακή αγορά.


Αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα δρομολογήσαμε το πλαίσιο για μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση: η πολιτεία, προσαρμοζόμενη στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας, διαμορφώνει τους κανόνες για τη δημιουργία στη χώρα μας ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού «χρηματιστηρίου ενέργειας». Στόχος, ο νέος θεσμός να προσφέρει πλήρεις και ποιοτικές υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των παραγωγών και κυρίως των καταναλωτών υπό αυστηρή δημόσια εποπτεία, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την τήρηση κανόνων ισονομίας για όλους.


Από το σήμερα ισχύον μοντέλο «υποχρεωτικής κοινοπραξίας» για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, με τα εγγενή μειονεκτήματα της έλλειψης ανταγωνισμού και ανοίγματος στον κόσμο, μεταβαίνουμε, όπως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, σε ένα νέο περιβάλλον.


Η νέα εταιρική δομή θα αναλάβει και αναβαθμίσει τις ασκούμενες από τον ΛΑΓΗΕ δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα τις εμπλουτίσει με την ανάπτυξη μιας αγοράς παραγώγων ενέργειας, καθώς επίσης και με τη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών εκκαθάρισης και διακανονισμών, ενδεχομένως και με την ενσωμάτωση συναλλαγών εμπορευμάτων. Υπουργείο, ΡΑΕ, Χρηματιστήριο, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΛΑΓΗΕ, προμηθευτές και παραγωγοί, είναι μερικοί από τους παίκτες που βρίσκουν κοινό βηματισμό.


Το νέο πλαίσιο υπηρετεί την αναγκαία για την οριστική έξοδο από την κρίση εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η χρονική στιγμή για το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, εφόσον θέλουμε να διεκδικήσουμε τον ρόλο του περιφερειακού κόμβου ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας, λόγω γεωγραφίας, συμμετοχής στην Ευρωζώνη, τεχνογνωσίας, ανθρώπινου δυναμικού. Θα ήταν στρατηγικό λάθος αν εκχωρούσαμε αυτό τον ρόλο σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η οποία έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της ενέργειας.


Το μεγαλύτερο όφελος, όμως, από τη δημιουργία μιας ανοιχτής, διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, θα το έχει ο πολίτης. Μια αγορά που λειτουργεί με αυτούς τους όρους και μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτίωση των υπηρεσιών και για μείωση του κόστους σε τόσο ζωτικής σημασίας τομείς, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η ίδια η δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης αγοράς, εξάλλου, φέρει τη δυναμική για τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους μας.


Το προτεινόμενο σχήμα -με επίκεντρο τη δημιουργία μιας νέας ευέλικτης εταιρείας- που θα λειτουργεί, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, απαιτεί προσεκτικές και λεπτές θεσμικές προσαρμογές.


Η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στον ΛΑΓΗΕ και η δημιουργία νέων, καθώς και η ανοικτή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στο νέο σχήμα, είναι προφανής. Σε κάθε περίπτωση, πριν οριστικοποιηθεί το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο, απαιτείται η διεξαγωγή ανοικτής και σε βάθος δημόσιας διαβούλευσης. Το απαιτούν η σημασία του εγχειρήματος και η δημόσια αξία που προφανώς περικλείει ο τομέας της ενέργειας.