Home Περιβάλλον Ημερίδα για κρατικές ενισχύσεις και ενέργεια

Ημερίδα για κρατικές ενισχύσεις και ενέργεια

0
0

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, 9 το πρωί με 4.30 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο “Γιάννος Κρανιδιώτης” του Υπουργείου Εξωτερικών.


environmental-issuesΓια το σκοπό παροχής εξειδικευμένης επιστημονικής ενημέρωσης για την θεματική των ενισχύσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ – www.stateaid.gr) σε συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ) και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) – Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων – Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, 9 το πρωί με 4.30 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο “Γιάννος Κρανιδιώτης” του Υπουργείου Εξωτερικών.


Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν ως εισηγητές εξειδικευμένα στελέχη και εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της EFTA Surveillance Authority, οι οποίοι θα αναλύσουν τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και τα ειδικά ζητήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.


Η Ημερίδα περιλαμβάνει δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη (πρωινή) συνεδρίαση, με συντονιστή τον κ. Λ. Αθανασίου, μέλος ΕΙΚΕ, είναι αφιερωμένη στο νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, τις βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης θα παρουσιάσει η κ. Ε. Παπαντωνίου, εκ μέρους της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εισηγήσεις στις οποίες θα αναλυθεί η θεματική της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων. Στην πρώτη από αυτές, με εισηγήτρια την κ. E. Μουαμελετζή, Δικηγόρο, Συντονίστρια της ΜOKE και Διευθύντρια Ερευνών KΔΕΟΔ, θα αναλυθούν οι κοινές αρχές αξιολόγησης της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων, ενώ, αμέσως μετά, ο κ. Μ. Κεκελέκης, Competition and State aid Directorate, EFTA Surveillance Authority (B), Αντιπρόεδρος ΕΙΚΕ, θα μιλήσει για την αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών.


Κεντρικό άξονα των δύο τελευταίων εισηγήσεων της πρωινής συνεδρίασης θα αποτελέσει ο νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ). Ειδικότερα, η κ. Α. Σγουρίδου, Δικηγόρος, Στέλεχος ΜOKE και Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, στην εισήγησή της θα παρουσιάσει τις κοινές διατάξεις του κεφαλαίου Ι του ΓΑΚ. Στην τελευταία εισήγηση, ο κ. Χ. Πεολίδης, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί στις κρατικές ενισχύσεις για ενέργεια και περιβάλλον.


Στη δεύτερη (απογευματινή) συνεδρίαση, έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Αρχικά στον πρώτο κύκλο εισηγήσεων, με συντονίστρια την κ. Ε. Παπαγγελοπούλου, νομικό στέλεχος της ΚΕΜΚΕ, θα παρουσιασθούν ειδικά θέματα που άπτονται της έννοιας των κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σ. Δρακακάκης, Δικηγόρος και Μέλος ΕΙΚΕ, στην εισήγησή του θα αναπτύξει το ζήτημα της φορολογικής επιλεκτικότητας και των κρατικών ενισχύσεων και, ακολούθως, ο κ. Θ. Γαλάνης, εκ μέρους της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί στις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο διασφάλισης της απουσίας ενίσχυσης. Στον επόμενο κύκλο εισηγήσεων, με συντονιστή τον κ. Π. Μυλωνόπουλο, Νομικό Σύμβουλο Α΄ και Προϊστάμενο Τμήματος Δικαίου ΕΕ της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, το ενδιαφέρον των ομιλητών θα επικεντρωθεί σε σημαντικά νομικά θέματα που αναφύονται στο πλαίσιο της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.


Αντικείμενο της πρώτης εισήγησης, με ομιλητή τον κ. Γ. Καρύδη, Αν. Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αποτελέσει η άμυνα κατά της απόφασης ανάκτησης ενώπιον των ενωσιακών δικαστηρίων. Θα ακολουθήσει εισήγηση του κ. Α. Μεταξά, Λέκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, επ. καθηγητή ΔΠΕ και Προέδρου του ΕΙΚΕ, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια με ιδιαίτερη έμφαση σε επίκαιρα ζητήματα από τον χώρο της ενεργειακής αγοράς, ενώ, στην τελευταία εισήγηση επί της θεματικής, ο κ. Κ. Παπανικολάου, Λέκτορας ΔΠΘ, Δικηγόρος και Μέλος ΕΙΚΕ, θα επικεντρωθεί στη διασύνδεση της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων με τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές δικονομικές ρυθμίσεις.