1. Home
  2. Νέα
  3. ΕΒΙΚΕΝ: Παράταση των Τιμολογίων ΥΤ

ΕΒΙΚΕΝ: Παράταση των Τιμολογίων ΥΤ

0
Επιστολή προς την κυβέρνηση απέστειλε η ΕΒΙΚΕΝ με θέμα eviken-ekdilosi-programma_0την Παράταση Βιομηχανικών Τιμολογίων Υψηλής Τάσης  (ΥΤ) και την Προθεσμιακή Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ)
Η επιστολή είναι η παρακάτω:
«Κύριοι  Υπουργοί,
Είναι γνωστό πως το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη χειμαζόμενη βιομηχανία της χώρας αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος χρόνιων στρεβλώσεων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού.
Με άμεσο τον κίνδυνο κατάρρευσης ιστορικών κλάδων της βιομηχανίας και της απώλειας δεκάδων χιλιάδων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, ελήφθησαν στις αρχές του 2014 έκτακτα μέτρα συγκράτησης του κόστους με μεταβατικό χαρακτήρα, ενόψει της εν εξελίξει δομικής αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού.
Ειδικότερα, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28.2.2014, το Ελληνικό Δημόσιο ως ο Βασικός Μέτοχος και ως διαμορφωτής της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής δήλωσε ότι «για να πετύχει η προσπάθεια σταθεροποίησης, ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η διασφάλιση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας». Με αυτό το σκεπτικό πρότεινε την παροχή εκτάκτων εκπτώσεων στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ για 1+1 χρόνο, από 1.1.2014. Τα νέα αυτά τιμολόγια έχει αποδεχτεί η συντριπτική πλειοψηφία των βιομηχανιών Υψηλής Τάσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ στις 22.12.2014, τίθεται προς έγκριση η «παράταση ή μη της ισχύος της από 28.2.2014 Απόφασής της και για το έτος 2015», δηλαδή η παράταση των εκτάκτων εκπτώσεων για «συν ένα έτος» (Σχετ. 1).
Σημειώνεται πως ο έκτακτος χαρακτήρας των ως άνω τιμολογίων συναρτάται με το χρόνο υλοποίησης μεσο-μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων στη δομή και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, με πρώτη τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή (ΝΟΜΕ).
Ο ανωτέρω μηχανισμός, όπως διαμορφώθηκε από τη ΡΑΕ μέσα από δύο γύρους Δημόσιας Διαβούλευσης στη διάρκεια του έτους (Σχετ.2), αποτελεί σήμερα τη μοναδική βιώσιμη εναλλακτική λύση για την τιμολόγηση της βιομηχανίας, στο βαθμό που οδηγεί σε επίπεδα τιμών ανάλογα με τα σημερινά, ανταγωνιστικά, τιμολόγια της ΔΕΗ. Δεν διανοούμαστε ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλοίωση της πρότασης της ΡΑΕ.  Κάθε κίνηση  αλλοίωσης της πρότασης της ΡΑΕ από το Υπουργείο δίνει όπλα στους ανταγωνιστές μας και στους συνομιλητές τους στις Βρυξέλες για να  καταγγείλουν τα σημερινά τιμολόγια σαν κρατική ενίσχυση και εξυπηρετεί άλλα ντόπια συμφέροντα.
Ωστόσο, κατανοούμε πως η υλοποίηση του μηχανισμού αυτού καθυστερεί και σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν τα μέσα του 2015. Είναι επομένως προφανές πως σε περίπτωση μη παράτασης της ισχύος των υφιστάμενων τιμολογίων της ΔΕΗ για το έτος 2015, δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση για τις βιομηχανίες.
Κύριοι Υπουργοί,
Κατά συνέπεια, θεωρούμε δεδομένο ότι:
 (α) η θέση του Ελληνικού Δημοσίου, ως Βασικού Μετόχου, στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ στις 22.12.2014, θα είναι θετική υπέρ της παράτασης της ισχύος της από 28.2.2014 Απόφασής της και για το έτος 2015 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υλοποίηση μηχανισμού που να οδηγεί σε τιμολόγια τουλάχιστον αντίστοιχα των σημερινών και
(β) Το αρμόδιο Υπουργείο θα επισπεύσει τις ενέργειές του για τη δημιουργία  ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς τύπου ΝΟΜΕ, στη βάση της πρότασης της ΡΑΕ, ήτοι στην αποστολή notification στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αγνοώντας τις απόψεις της  Τρόικα, της οποίας ο ρόλος είναι εξωθεσμικός.
Είναι ώρα Εθνικής Ευθύνης για όλους μας. Κάθε προσπάθεια τροποποίησης της πρότασης της ΡΑΕ από πλευράς υπευθύνων του Υπουργείου, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της  ΡΑΕ, θα είναι παραβίαση της Ανεξαρτησίας της Αρχής, θα είναι εξωθεσμική και ως τέτοια θα την καταγγείλουμε. »