1. Home
  2. Νέα
  3. Αρχές αποζημίωσης για ιδιοκτήτες και χρήστες γης από την κ/ξ του TAP

Αρχές αποζημίωσης για ιδιοκτήτες και χρήστες γης από την κ/ξ του TAP

0

TAPΤη διαδικασία και τις βασικές αρχές, που θα εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων για τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, οι οποίοι επηρεάζονται από την όδευση του αγωγού TAP, ανακοίνωσε η κοινοπραξία του έργου.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποζημίωση των αγροτών, που θα χρειαστεί να παραχωρήσουν μόνιμα ή προσωρινά τις εκτάσεις του για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Η εταιρεία TAP έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει με σεβασμό όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος της όδευσης του αγωγού που επηρεάζονται από το έργο, και να τους καταβάλει δίκαιη αποζημίωση.

Πιστός σε αυτή του τη δέσμευση, έχει αναπτύξει μια ασφαλή και διαφανή μεθοδολογία υπολογισμού των αποζημιώσεων, η οποία βασίζεται στην τρέχουσα αξία αγοράς και στις συναφείς δαπάνες. Ο TAP συνεργάζεται επίσης με τοπικά κτηματομεσιτικά γραφεία και γεωπόνους προκειμένου να επαληθεύσει τις αξίες αντικατάστασης γεωτεμαχίων και καλλιεργειών.

Η TAP θα δημοσιεύσει τις τελικές τιμές αποζημίωσης μέσα στους προσεχείς μήνες».

Ακολουθούν οι βασικές αρχές που θα εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων :

«Κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής μελέτης (C&AI), οι ομάδες πεδίου των εργολάβων του TAP επισκέπτονται όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης που επηρεάζονται από το έργο με σκοπό τη γραπτή καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων τους. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας καθίσταται  εφικτός  ο υπολογισμός της αποζημίωσης και η γνωστοποίηση των συναφών ποσών στους θιγόμενους.

Ο TAP δεσμεύεται ότι θα καταβάλει την αποζημίωση για την πρόσβαση στη γη πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής, εφόσον έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του ποσού. Σε κάθε περίπτωση,   αποζημιώσεις για φυτά και καλλιέργειες ή άλλες βιοποριστικές δραστηριότητες θα καταβάλλονται άμεσα εφόσον επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου.

Υπολογισμός αποζημίωσης για δουλεία γης: βασικές αρχές

Στην ακόλουθη ενότητα περιγράφονται αναλυτικότερα οι διάφορες κατηγορίες δέσμευσης γης για τις οποίες προβλέπεται αποζημίωση, καθώς και οι βασικές αρχές αποζημιώσεων.

Εάν, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθείτε να έχετε απορίες και επιθυμείτε περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλείσθε να προσέλθετε σε κάποια από τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή σας [Link to Events] ή να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία  TAP χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Μόνιμη δέσμευση γης

Ο TAP θα αγοράσει τη γη σας.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση

Ο TAP θα αγοράσει τη γη σας μόνο εάν αυτή βρίσκεται σε έδαφος στο οποίο σκοπεύει να κατασκευάσει σταθμούς συμπίεσης, βαλβιδοστάσια ή άλλες επίγειες εγκαταστάσεις. Όλες οι άλλες εκτάσεις γης που απαιτούνται για την κατασκευή του αγωγού είτε θα ενοικιαστούν από τον TAP είτε θα υπαχθούν σε καθεστώς δουλείας.

Η αποζημίωση στην προκειμένη περίπτωση θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

-Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για τη γη.

-Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε κτίσμα ή επικείμενο επί του γεωτεμαχίου που σας ανήκει.

-Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε υφιστάμενη ετήσια ή πολυετή καλλιέργεια.

Προσωρινή πρόσβαση στη γη, πλήρης αποκατάσταση, κανένας περιορισμός

Ο TAP θα ενοικιάσει τη γη σας κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, θα σας την επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση

Η συγκεκριμένη κατηγορία δέσμευσης γης αφορά κάποιες προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως χώρους αποθήκευσης σωλήνων και εργοτάξια. Ο TAP θα ενοικιάσει τη γη για διάστημα περίπου δύο ετών και, αφού την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση, θα την επιστρέψει στους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι θα μπορούν να συνεχίσουν να την καλλιεργούν χωρίς περιορισμούς.

Η αποζημίωση στην προκειμένη περίπτωση θα υπολογιστεί ως  εξής:

-Τιμή μίσθωσης που θα ισοσταθμίζει την απώλεια της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα υπολογιστεί βάσει του αναμενόμενου ετήσιου γεωργικού εισοδήματος στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για μια τυπική εναλλαγή καλλιέργειας, πολλαπλασιαζόμενου επί 2 χρόνια.

-Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε υφιστάμενη ετήσια ή πολυετή καλλιέργεια.

Προσωρινή πρόσβαση στη γη με επακόλουθη υπαγωγή σε καθεστώς δουλείας και περιορισμούς

Ο TAP θα ενοικιάσει τη γη σας κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, θα ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση της γης σας.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση       

Εάν η γη σας βρίσκεται εντός  της ζώνης  κατασκευής του αγωγού, ο TAP θα την ενοικιάσει για όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, θα συναφθεί συμφωνία μακροπρόθεσμης δουλείας με ορισμένους περιορισμούς στις μελλοντικές χρήσεις γης.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η γη θα δεσμευθεί για διάστημα περίπου τριών ετών ή μικρότερο. Μετά το πέρας της κατασκευής, ο TAP θα σας επιστρέψει τη γη ώστε η γεωργική παραγωγή να μπορέσει να επανέλθει στα επίπεδα προ της κατασκευής του αγωγού. Η επαναφορά της γεωργικής παραγωγής αναμένεται να επιτευχθεί εντός διαστήματος τριών ετών από το πέρας των εργασιών κατασκευής.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία γης προβλέπονται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τις χρήσεις γης στην Ελλάδα και την Αλβανία. Για λόγους ασφαλείας, εντός ζώνης πλάτους 8 μέτρων δεν θα επιτρέπονται κτίρια, βαθύ όργωμα και φύτευση δέντρων με βαθιές ρίζες. Εντός  της ζώνης  πλάτους 40 μέτρων, στην Ελλάδα και την Αλβανία, θα απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτισμάτων.

Στην Ιταλία, η απόσταση ασφαλείας μεταξύ αγωγού και κτιρίων θα διατηρηθεί στα 20 μέτρα για μεμονωμένα κτίρια και στα 100 μέτρα για ομάδες κτιρίων.

Οι γεωργικές καλλιέργειες μπορούν να συνεχιστούν κανονικά  στη ζώνη πλάτους 40 μέτρων.

Βασικές αρχές αποζημίωσης για τις εκτάσεις γης στις οποίες επιβάλλονται οι προαναφερθέντες περιορισμοί:

-Τιμή μίσθωσης υπολογισμένη έτσι ώστε να ισοσταθμίζει την απώλεια της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα υπολογιστεί βάσει του αναμενόμενου ετήσιου γεωργικού εισοδήματος στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για μια τυπική εναλλαγή καλλιέργειας, πολλαπλασιαζόμενου επί 2 χρόνια.

-Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε υφιστάμενη ετήσια ή πολυετή καλλιέργεια.

-Αποζημίωση με βάση τους περιορισμούς.

Αφού περατωθούν οι εργασίες κατασκευής, θα οριστούν ζώνες ασφαλείας πλάτους περίπου 20 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού καθ’ όλο το μήκος του, στις οποίες θα ισχύουν περιορισμοί.

Ειδικές περιπτώσεις

«Ορφανή γη» – τι ισχύει σε περίπτωση που ο TAP χρειάζεται ένα μόνο τμήμα του γεωτεμαχίου σας; Θα αποζημιωθείτε για ολόκληρο το γεωτεμάχιο ή μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα;

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο TAP είναι πιθανό να διέλθει από κάποιο γεωτεμάχιο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αφήνει εκατέρωθεν αυτού τμήματα γης τα οποία δεν είναι απαραίτητα για το έργο και για τα οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να δοθεί αποζημίωση.

Αυτά τα τμήματα γης ονομάζονται «ορφανή γη». Οι γεωργικές δραστηριότητες σε αυτά τα τμήματα γης, εκατέρωθεν  της ζώνης  κατασκευής του αγωγού, θα μπορούσαν κανονικά να συνεχιστούν ομαλά. Ο TAP έχει υπόψη του, ωστόσο, ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου τα εναπομείναντα τμήματα θα είναι πολύ μικρά με αποτέλεσμα η καλλιέργειά τους να καταστεί οικονομικά ασύμφορη.

Ο TAP θα εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις μεμονωμένα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη και/ή του χρήστη γης. Κατά την προκειμένη εξέταση θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

-Το μέγεθος, οι διαστάσεις και το σχήμα του ορφανού τμήματος του αγροτεμαχίου.

-Πιθανοί περιορισμοί πρόσβασης.

-Το μέγεθος και η φύση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια στο  γεωτεμάχιο  αυτό και οι επιβληθέντες από τον TAP περιορισμοί στη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού.

-Οι ενδεχόμενοι περιορισμοί στην άρδευση ή αποστράγγιση κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

Οι αποζημιώσεις για την «ορφανή γη» θα βασίζονται στις ίδιες αρχές που θα διέπουν το κυρίως θιγόμενο τμήμα γης, δηλαδή:

-Ίδια αποζημίωση με αυτήν της μονίμως δεσμευόμενης γης, εάν το τμήμα γης καθίσταται μόνιμα ορφανό.

-Ίδια αποζημίωση με αυτήν της προσωρινά δεσμευόμενης γης, εάν το τμήμα γης καθίσταται προσωρινά ορφανό.

Ιδιοκτήτες και χρήστες γης

Τι ισχύει σε περίπτωση που δεν μου ανήκει η γη που καλλιεργώ; Δικαιούμαι αποζημίωση;

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης του θιγόμενου γεωτεμαχίου είναι το ίδιο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα λάβει το σύνολο της αποζημίωσης σύμφωνα με τις αρχές αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που η γη καλλιεργείται από χρήστη ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτη της, η αποζημίωση θα επιμερίζεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη της γης ως εξής:

Σε μόνιμα δεσμευόμενη γη από τον TAP:

-Αποζημίωση για τη γη στον ιδιοκτήτη.

-Αποζημίωση για τις καλλιέργειες στον χρήστη.

Σε περιπτώσεις προσωρινής πρόσβασης στη γη από τον TAP:

-Αποζημίωση μισθώματος στον ιδιοκτήτη.

-Αποζημίωση βιοπορισμού στον χρήστη.

-Αποζημίωση για τις καλλιέργειες στον χρήστη.

-Αποζημίωση για τους περιορισμούς στον ιδιοκτήτη.

Αποζημίωση για κτίσματα και επικείμενα επί του εδάφους, όπως αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη των κτισμάτων και επικειμένων.

Στις περιπτώσεις όπου δημόσιες εκτάσεις χρησιμοποιούνται από ιδιώτη καλλιεργητή, αυτός ο χρήστης γης θα λάβει την αποζημίωση ως εξής:

Σε μόνιμα δεσμευόμενη γη από τον TAP:

-Αποζημίωση για τις καλλιέργειες.

-Αποζημίωση για τυχόν κτίσματα ή επικείμενα επί της εν λόγω έκτασης των οποίων την κυριότητα μπορεί να αποδείξει ο εν λόγω χρήστης

Σε περιπτώσεις προσωρινής πρόσβασης στη γη από τον TAP:

-Αποζημίωση βιοπορισμού.

-Αποζημίωση για τις καλλιέργειες.

Διαδικασία υποβολής αναφορών

Σε περίπτωση διαφωνιών, ο TAP έχει προβλέψει μια αμερόληπτη διαδικασία υποβολής αναφορών. Πρόκειται για μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αναφορών ή ανησυχιών που διατυπώνονται από ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις περιοχές γύρω από τον σχεδιαζόμενο αγωγό. Ο TAP δεσμεύεται να απαντά έγκαιρα σε όλα τα αιτήματα και να προτείνει κατάλληλες λύσεις.»