1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Βιοντίζελ: Εναλλακτικά καύσιμα από φυτικά και ζωικά λίπη

Βιοντίζελ: Εναλλακτικά καύσιμα από φυτικά και ζωικά λίπη

0

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛΤο βιοντίζελ ανήκει στην κατηγορία των βιοκαυσίμων, καθώς είναι πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης, που παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια και λίπη.

Τα εκπεμπόμενα αέρια του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές, τα οποία αποδίδονται κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων καθώς και στην εκπομπή ρύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών, επιβάλλουν την προώθηση και χρήση εναλλακτικών καυσίμων (βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτροκίνηση) σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση των εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων στις οδικές μεταφορές, η ΕΕ έχει θέσει ήδη το στόχο της υποκατάστασης του 20% των συμβατικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές με εναλλακτικά καύσιμα μέχρι το 2020. Για το σκοπό αυτό η ΕΕ έχει ήδη προβεί σε έκδοση Οδηγιών, αποφάσεων και προτάσεις οδηγιών για την προώθηση της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων στα κράτη – μέλη.

Η έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Χρ. Κορωναίου και με συντονίστρια τη Δρ. Ευανθία Νανάκη έδειξε πως η χρήση βιοκαυσίμων σε μείγμα Β10 (10% βιοντίζελ και 90% ντίζελ) μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 7,85% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τι είναι όμως αυτό το ντίζελ που μπορεί να βοηθήσει το περιβάλλον και κατά συνέπεια την υγεία μας;

Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης με απλά λόγια) είναι οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων που παράγονται από φυτικά ή ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ για χρήση ως βιοκαύσιμο.

Το βιοντίζελ παράγεται από φυτικά έλαια, ζωικά λίπη, διάφορες ενεργειακές καλλιέργειες, φύκια, αλλά και ποικίλα ανακυκλωμένα λάδια. Το βιοντίζελ ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των ανανεώσιμων καυσίμων και είναι το πλέον γνωστό και διαδεδομένο από τα βιοκαύσιμα. Η συνήθης χρήση του είναι ως καύσιμο σε ντιζελοκινητήρες και τούτο διότι η χημική του σύσταση είναι παραπλήσια με αυτή του ορυκτού ντίζελ, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης που προέρχεται από τη διύλιση του αργού πετρελαίου.

Η καύση του σε κινητήρες οχημάτων υποκαθιστά το πετρέλαιο κίνησης στις μεταφορές, με ευεργετικές για τους κινητήρες, την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον επιδράσεις. Θεωρείται το καθαρότερο καύσιμο (μετά το αέριο, να τα λέμε και αυτά), λόγω των μειωμένων ρύπων που εκλύονται με την καύση του. Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο στο πετρέλαιο κίνησης, με απόλυτη ασφάλεια για τον κινητήρα. Η αυξημένη διαλυτική του ιδιότητα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των καταλοίπων καύσης και των επικαθίσεων στον κινητήρα. Η μίξη, συνεπώς, σε χαμηλό ποσοστό, είναι ευεργετική για τη λειτουργία των κινητήρων και την απόδοσή τους. Εν γένει δρα ως βελτιωτικό καύσης.

Οι νεότερης τεχνολογίας ντιζελοκινητήρες, ανάλογα με τις προδιαγραφές της χώρας, μπορεί να είναι σχεδιασμένοι και για καύση αυτούσιου βιοντίζελ, αλλά καλό είναι αυτό να επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. Υπάρχουν χώρες στις οποίες διατίθεται αυτούσιο βιοντίζελ, κανονικά, ως προϊόν, σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Συγκρίνοντας το βιοντίζελ και το ντίζελ κίνησης, από πλευράς ενεργειακού περιεχομένου, διαπιστώνουμε ότι πρακτικά τα δύο καύσιμα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα του βιοντίζελ υπολειπόμενου κατ’ ελάχιστο. Συνεπώς η εναλλακτική καύση βιοντίζελ αντί πετρελαίου κίνησης δεν είναι εις βάρος της ενεργειακής απόδοσης του κινητήρα.

Από τη σκοπιά της ποιοτικής σταθερότητας των καυσίμων, το βιοντίζελ μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να παρουσιάσει κάποια μειονεκτική συμπεριφορά, εξαιτίας και της μεγαλύτερης υγροσκοπικής και οξειδωτικής του συμπεριφοράς. Αλλά και πάλι η ανάπτυξη βακτηρίων ή η δημιουργία συσσωματωμάτων κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών διαστημάτων αποθήκευσης, που μπορεί να συμβεί κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι αντιμετωπίσιμη. Σύντομα θα αναφερθούμε σε τούτο αναλυτικά.

Το μέγεθος των απαιτούμενων καλλιεργητικών εκτάσεων δεν είναι η μόνη ερμηνεία στο γιατί το βιοντίζελ δεν διεισδύει με ταχύτερους ρυθμούς στην αγορά. Το βιοντίζελ είναι πολύ ακριβότερο από το πετρέλαιο, ακόμη κι όταν αυτό παράγεται από τα λιγοστά διαθέσιμα ανακυκλωμένα λίπη και έλαια.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το βιοντίζελ είναι προ-αναμεμειγμένο σε ένα μικρό ποσοστό σε όλες ανεξαίρετα τις ποσότητες του διατιθέμενου στη χώρα πετρελαίου κίνησης. Οι απαιτούμενες ετήσια ποσότητες προέρχονται κατά προτεραιότητα από ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες και πρώτες ύλες, οι οποίες απορροφούνται στο σύνολό τους και μετατρέπονται σε βιοντίζελ στις μεταποιητικές μονάδες που λειτουργούν στη χώρα. Οι επιπλέον αυτών ποσότητες παράγονται, είτε από εισαγόμενες πρώτες ύλες σε εγχώριες μονάδες είτε εισάγονται ως έτοιμο τελικό προϊόν.

Το ποσοστό ανάμιξης βαίνει αυξανόμενο. Η ανάμιξη ξεκίνησε από το τέλος του 2005, με ένα ποσοστό 2,5% κατ’ όγκο σε βιοντίζελ, σύντομα ανέβηκε στο 4,5%, για να αυξηθεί από τις αρχές του 2010 στο 6,5%. Μετά από επτά χρόνια, στις αρχές του 2013, φτάσαμε και στην Ελλάδα στο καύσιμο Β7, το οποίο είναι ένα πετρέλαιο κίνησης, αποτελούμενο από αυτούσιο βιοντίζελ, σε ποσοστό που φτάνει το 7%. Το Β7 διατίθεται από κάθε αντλία σε οποιοδήποτε πρατήριο υγρών καυσίμων εντός της ελληνικής επικράτειας. Η ανάμιξη γίνεται, είτε από τα διυλιστήρια είτε από τις εταιρείες που εισάγουν πετρέλαιο κίνησης, πριν τη διάθεσή του στη χονδρική εγχώρια αγοράς.

Υποχρέωση επισήμανσης του ποσοστού ανάμιξης στο πετρέλαιο κίνησης, για τους πωλητές λιανικής, υπάρχει μόνο όταν το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 7%, βάσει των ορίων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών για οχήματα που φέρουν ντιζελοκινητήρες για την κίνησή τους.