Home Ηλεκτρισμός Προβληματισμοί ΕΠΗΕ για τον ΜΑΜΚ

Προβληματισμοί ΕΠΗΕ για τον ΜΑΜΚ

0
0

ΕΠΗΕΤους προβληματισμούς της διατυπώνει η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΠΗΕ), σε επιστολη της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία κοινοποιείται και στον υπουργό ΠΑΠΕΝ, σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση επί της Εξέλιξης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ).

Η Ένωση ζητά επίσης τον αποχαρακτηρισμό του ΕΤΜΕΑΡ ως Τέλος ή Φόρος, καθώς όπως σημειώνει ότι «εκτός του ότι εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος συνάμα διασφαλίζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων των παραγωγών από ΑΠΕ».

Ειδικότερα, η επιστολή της ΕΠΗΕ έχει ως εξής:

“Αξιότιμε κε Αντιπρόεδρε,

Κατόπιν της έναρξης διαβούλευσης για την εξέλιξη του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) και της τυχόν ενεργοποίησης του (για δεύτερη φορά), σας παραθέτουμε συνοπτικά τους εύλογους προβληματισμούς μας.

Καταρχήν θεωρούμε ως βεβιασμένη την έναρξη διαβούλευσης για την αλλαγή στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (αρ. 159) και ειδικότερα στην ενεργοποίηση του ΜΑΜΚ, χωρίς η ΡΑΕ να έχει την πλήρη σύνθεση στην Ολομέλεια της. Παρότι το νομικό πλαίσιο του ν.4001/2011 σας παρέχει την δυνατότητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων σας στις παρούσες συνθήκες, κατά την άποψη μας για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ήταν ορθή η ύπαρξη της πλήρους σύνθεσης της Ολομέλειας, καθώς η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την απόφαση της 338/2013 κατήργησε σταδιακά την λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού, για συγκεκριμένους λόγους.

Μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η επαναφορά του ΜΑΜΚ και η αναίρεση της μείωσης του σταθμισμένου κόστους παραγωγής του Συστήματος, όπως αυτή αναλύθηκε από τον πρώην Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Βασιλάκο στις 18/11/2014 στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και όπως επίσης αναφέρεται ξεκάθαρα στην Έκθεση Πεπραγμένων της ΡΑΕ 2013 παρ.2.1.2.2.

Επιλέγουμε να μην παραθέσουμε αναλυτικά σχόλια για τα δεδομένα της διαβούλευσης, καθώς είμαστε καταρχήν αντίθετοι στην οποιαδήποτε αποσπασματική ή μεταβατική επίλυση ενός προβλήματος το οποίο είναι συναρτώμενο και επιφέρει ιδιαίτερες παρενέργειες στην συνολική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με έκπληξη μας όμως παρατηρήσαμε ότι στις απόψεις των φορέων ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ και στην μελέτη του ΑΠΘ δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν συνυπολογίζεται η απώλεια εσόδων του ΕΛΑΠΕ μέσω ΗΕΠ από την λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού, ο οποίος στο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ για την κάλυψη της μειωμένης αποζημίωσης των ΑΠΕ μέσω ΗΕΠ.

Είναι δεδομένο ότι ο ΜΑΜΚ, τα ΑΔΙ και η λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζητήματα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και δεν είναι αντικειμενικά ορθό να κρίνονται ή να ρυθμίζονται αποσπασματικά χωρίς να λαμβάνονται συνολικά υπ΄ όψη οι επιπτώσεις που θα προκαλέσουν σε άλλους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα με τις αποφάσεις σας 338/2013 και 339/2013, πλέον των υπολοίπων, κατά την άποψη μας προχωρήσατε στην εξισορρόπηση των απωλειών από την σταδιακή κατάργηση του ΜΑΜΚ με άμεση αύξηση, ως και διπλασιασμό, των οριζόμενων τιμών των ΑΔΙ για συγκεκριμένου τύπου καυσίμου μονάδες παραγωγής. Γεγονός το οποίο είχε καθοριστική επίδραση και στην συμπεριφορά των ιδιωτικών μονάδων φυσικού αερίου ως προς την ένταξη τους στον ΗΕΠ. Είναι δεδομένη η απροθυμία ένταξης τους στον ΗΕΠ με ανταγωνιστικές προσφορές, όχι γιατί δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια «δημευτική» αγορά αλλά γιατί τα αυξημένα έσοδα από τα ΑΔΙ τους δίνουν την δυνατότητα επιλογής υψηλών προσφορών σε κατάλληλες ώρες (όταν απουσιάζουν οι ΑΠΕ) για την μεγιστοποίηση των εσόδων τους.

Οι στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι δεδομένες, η λειτουργία και οι πρακτικές της δεσπόζουσας εταιρίας στην προημερήσια και ενδοημερήσια αγορά και ειδικότερα όσον αφορά τις μονάδες φυσικού αερίου, όπως επίσης αποδεδειγμένες είναι και οι συνέπειες του ΜΑΜΚ και του Κανόνα του 30% στον ΗΕΠ  και στον καθορισμό της ΟΤΣ. Η προσφορές που κατατέθηκαν στην προημερήσια αγορά (στις περιόδους που ίσχυε ο ΜΑΜΚ και ο Κανόνας του 30%) τεχνηέντως και στο σύνολο τους ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές ώστε να εξασφαλισθεί η συνεχόμενη και ομαλή ένταξη των μονάδων φυσικού αερίου στον ΗΕΠ ανεξαρτήτως της ζήτησης. Συγκεκριμένα αναφέρετε στο κείμενο με τις απόψεις της ΡΑΕ για το ΜΑΜΚ “…. Συμπερασματικά, η κατάργηση του ΜΑΜΚ χωρίς την αναπλήρωσή του από αντίστοιχο μηχανισμό ή μέτρο θα συμβάλει ενδεχομένως σε μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση του πραγματικού κόστους και των πραγματικών τεχνικών περιορισμών των μονάδων στην ΟΤΣ. Δεδομένων των δομικών ασυμμετριών, ωστόσο, ενδέχεται να συντείνει στην περαιτέρω συρρίκνωση του ανταγωνισμού. Εν τέλει, η επίδρασή της εξέλιξης αυτής στη βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής εξαρτάται από τις πιστώσεις που θα προκύπτουν από τον νέο Μηχανισμό Διασφάλισης Επάρκειας Ισχύος, αν και ο Μηχανισμός αυτός θα πρέπει να καλύπτει τις αστοχίες της αγοράς μόνο μεταβατικά και έως ότου αυτές επιλυθούν μόνιμα με την εισαγωγή νέων αγορών εν όψει του Target Model (ενδο-ημερήσια αγορά, αγορά εξισορρόπησης, κλπ).”

Όπως αναφέρετε, η βιωσιμότητα των μονάδων εξαρτάται από τα ΑΔΙ, τα οποία είναι ιδιαιτέρως υψηλά, συνεπώς δεν πρέπει να τίθεται θέμα διαθεσιμότητας των μονάδων στο μέλλον λόγω κατάργησης του ΜΑΜΚ, καθώς αυτή η υπηρεσία αποζημιώνεται επαρκώς από τα ΑΔΙ.

Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε και την πρακτική των ιδιωτών παραγωγών σε περιόδους που κλήθηκαν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (7/2014 απεργίες ΔΕΗ) να αποδώσουν την προπληρωμένη υπηρεσία τους (ΑΔΙ) και ποια στρατηγική ακολούθησαν. Μην μας διαφεύγει ότι τα ΑΔΙ καταβάλλονται συνολικά ανά έτος για συγκεκριμένους λόγους και υπηρεσίες και όχι για να βρεθούμε στο έλεος κερδοσκοπικών πρακτικών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Παρατηρήσαμε ότι γίνεται συχνή αναφορά στην έκφραση «δημευτική» αγορά και στις συνέπειες που θα επέλθουν από την απώλεια εσόδων των συγκεκριμένων μονάδων. Παραδόξως, για άλλη μια φορά, στον νέο υπολογισμό αμοιβής, και όχι αποζημίωσης, μέσω του ΜΑΜΚ δεν λήφθηκε ως παράμετρος και το ποσό που λαμβάνουν ορισμένες μονάδες από τα «διπλά» ΑΔΙ, γεγονός το οποίο τους δίνει την δυνατότητα επιπλέον εσόδων τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους, όπως αναφέρετε.

Βεβαίως, στο θέμα της «δημευτικής» αγοράς θα αναμέναμε την ανάλογη ευαισθησία και την άποψη σας για την πραγματική δήμευση των εσόδων στους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά (ν.4093, ν.4153 έκτακτη εισφορά επί του τζίρου και ν.4254 πιστωτικό τιμολόγιο επί του τζίρου) αλλά προφανώς οι ΑΠΕ οι οποίες εγχέουν κατά προτεραιότητα ενέργεια στο σύστημα με μη τιμολογημένη αξία δεν θεωρούνται ισότιμοι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί οι δικές μας επιχειρήσεις τίθενται σε δημευτική αγορά υποχρεωτικά και υπομένουν υπερημερίες 5-6 μηνών και δεν γίνεται καμία αναφορά για διόρθωση του υφιστάμενου πλαισίου και ενεργοποίηση μηχανισμών διασφάλισης των περικομμένων εσόδων μας; Είναι ακατανόητο πως το δημόσιο συμφέρον και η επιβάρυνση του καταναλωτή στον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ισχύ και συναντάται μόνο για τις ΑΠΕ και όχι για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;

Στο αρ. 116 του ΚΔΣ αναφέρει ¨…Στην περίπτωση κατά την οποία Κατανεμόμενη Μονάδα με καύσιμο φυσικό αέριο λειτουργεί κατόπιν Εντολής Κατανομής πέραν της αναμενόμενης λειτουργίας της βάσει του Προγράμματος ΗΕΠ, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία ενδεχομένως προκαλεί πρόσθετο κόστος προμήθειας καυσίμου λόγω ειδικών όρων του αντίστοιχου συμβολαίου, δύναται να καταβάλλεται πρόσθετη πληρωμή…¨.

Στο αρ.159 ΚΔΣ εξειδικεύετε το όριο αποζημίωσης και αναφέρει ¨…Κατανεμόμενη Μονάδα, η οποία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής, δικαιούται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής. Ειδικότερα, η Ημέρα Κατανομής διαιρείται σε Περιόδους Κάλυψης Κόστους με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος…¨.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το ΜΑΜΚ αφορούσε την αποζημίωση των εν λόγω μονάδων για συγκεκριμένη παροχή μη προγραμματισμένης υπηρεσίας (εντολή κατανομής από τον Διαχειριστή). Δεν δικαιολογείται, σε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και συνεχιζόμενης ομαλής ένταξης των εν λόγω μονάδων στον ΗΕΠ, η αποζημίωση μέσω ΜΑΜΚ να υπερβαίνει την αποζημίωση των μονάδων μέσω της εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα μονάδων παραγωγής οι οποίες κατ΄ επανάληψη λάμβαναν περισσότερα έσοδα από τον ΜΑΜΚ από ότι λάμβαναν από την εκκαθάριση του ΗΕΠ. Είναι αποδεδειγμένη η κατάχρηση αυτού του μηχανισμού και δεν νοείται η επαναφορά αποσπασματικών ρυθμίσεων οι οποίες θα επιβαρύνουν τελικώς «κρυφά» τον καταναλωτή.

Θα πρέπει να αποφευχθεί, για λόγους υγιούς ανταγωνισμού και επιβίωσης των ΑΠΕ, η παρουσία πάλι επίπλαστων προσφορών και εικονικής απεικόνισης του πραγματικού κόστους παραγωγής μονάδων στον ΗΕΠ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον μη ρεαλιστικό υπολογισμό της ΟΤΣ με συνεπεία την μείωση των εισροών μέσω ΗΕΠ στον ΕΛΑΠΕ. Πιστεύουμε ότι η ενεργοποίηση αποσπασματικώς του ΜΑΜΚ, ίσως, δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην προημερήσια αγορά στην εκπλήρωση προσφοράς και ζήτησης (λόγω συντονισμένων ενεργειών των συμμετεχόντων) οι οποίοι θα επιδιώξουν την ένταξη τους κατόπιν εντολής του Διαχειριστή στην ενδοημερήσια αγορά.

Καταλήγοντας, αναμένουμε τις ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό του ΕΤΜΕΑΡ ως Τέλος ή Φόρος, καθώς η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του είναι συναφή με τους προαναφερθέντες μηχανισμούς και εκτός του ότι εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος συνάμα διασφαλίζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων των παραγωγών από ΑΠΕ.

Με εκτίμηση