1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Προτάσεις ΕΣΕΕ για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το λαθρεμπόριο καυσίμων

0

ΚΑΥΣΙΜΑΥπόμνημα προς τον πρωθυπουργό, απέστειλε η ΕΣΕΕ, με 20 προτάσεις αλλαγής, απλοποίησης και βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου, της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Όσον αφορά στο ζήτημα της πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων – καπνικών προϊόντων και παράνομου διασυνοριακού εμπορίου, στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

“Η αδυναμία αντιμετώπισης μίας χρόνιας παθογένειας της ελληνικής οικονομίας, όπως εκείνης του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην παρατεταμένη αιμορραγία των δημόσιων ταμείων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η απώλεια κρατικών εσόδων ετησίως από το λαθρεμπόριο καυσίμων ανέρχεται στα επίπεδα του 1-1,5 δις ευρώ, ενώ οι απολεσθέντες κρατικοί πόροι από το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού υπολογίζονται στα περίπου 700-800 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό πρακτικών περιορισμού του διασυνοριακού παρεμπορίου και λαθρεμπορίου που μαστίζουν τις περιφέρειες της Μακεδονίας, Θράκης, Β. Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Προς επίρρωση των εκτεταμένων αρνητικών διαστάσεων που έχει λάβει το παραπάνω φαινόμενο, περίπου 5 δισ. ευρώ ελληνικού «ρευστού» χρήματος διαρρέουν κάθε χρόνο προς Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία και λοιπές γειτονικές χώρες για την αγορά καυσίμων, καταναλωτικών και αγροτικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με εκτιμήσεις που είχαν καταθέσει Εμπορικοί Σύλλογοι ακριτικών περιοχών, σε έρευνα που είχε εκπονήσει η ΕΣΕΕ το 2012. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του αθέμιτου ανταγωνισμού που ευδοκιμούσε και συνεχίζει να υφίσταται στις εν λόγω περιοχές, αποτελεί το κύμα λουκέτων που παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς η βενζίνη στα γειτονικά παραμεθόρια πρατήρια πωλούνταν φθηνότερα έως και  0,50 ευρώ/λίτρο, σε σύγκριση με τη τιμή διάθεσής της από τα εγχώρια πρατήρια.

Προκειμένου να αρθούν όχι μόνο  οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην αγορά  εξαιτίας του παραπάνω φαινομένου αλλά και να ανασταλεί η ασυδοσία με την οποία δρουν οι επιτήδειοι, η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς έχει επανειλημμένως προβεί στην κατάθεση συγκεκριμένων λύσεων, οι οποίες εκτιμάται πως θα εξασφαλίσουν επιπρόσθετα ετήσια έσοδα ύψους μέχρι και 1 δισ. ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλων 700 εκ. ευρώ από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Πιο αναλυτικά, προτείνεται η θέσπιση  διατάξεων που θα προβλέπουν:

  • Την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών όχι μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων (βενζινάδικα)  και στα καταστήματα πώλησης  πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τα διυλιστήρια μέχρι και τα πλωτά μέσα μεταφοράς. Η συγκεκριμένη υποχρέωση πρέπει να είναι καθολική και δεν επιδέχεται εξαιρέσεων και κωλυσιεργιών στην εφαρμογή της.
  • Τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στα σημεία εκφόρτωσης και παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση  των τελωνειακών εγγράφων.
  • Την παρακολούθηση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (GPS) των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς καυσίμων, τόσο όσον αφορά προορισμούς εντός της Επικράτειας όσο και στο εξωτερικό (σημείο προορισμού).
  • Πρόβλεψη για ψηφιακή σήμανση στα πακέτα των τσιγάρων και αντικατάσταση των υφιστάμενων φορολογικών ταινιών.
  • Μείωση των υψηλών συντελεστών φορολόγησης των τσιγάρων, προκειμένου αυτά να γίνουν πιο προσιτά στον απλό καταναλωτή.
  • Αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων ποινών στους λαθρέμπορους/διακινητές.
  • Ολοσχερής καταστροφή των κατασχεθέντων λαθραίων προϊόντων.
  • Πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις παρενέργειες της χρήσης λαθραίων και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων.”