Home Νέα ΕΛΠΕ: Η τακτική γενική συνέλευση στις 25 Ιουνίου

ΕΛΠΕ: Η τακτική γενική συνέλευση στις 25 Ιουνίου

0
0

ΕΛΠΕΣτις 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 39ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2014 – 31.12.2014) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2014.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2014.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2014 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2015 – Έγκριση σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του ΔΣ.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
8. Τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».
9. Τελική έγκριση διανομής αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 σύμφωνα με την από 15.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.