Home Καύσιμα Καύσιμα: αλλαγές στις συμβάσεις εταιρειών-πρατηρίων

Καύσιμα: αλλαγές στις συμβάσεις εταιρειών-πρατηρίων

0
0

ImageHandler.ashxΑλλαγές προωθούνται στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με τα πρατήρια, με σκοπό την εξάλειψη μεθόδων που αποτελούν τροχοπέδη για τον ανταγωνισμό. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την ενέργεια αποτέλεσε η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τις εταιρείες να δεσμεύονται να προσαρμόσουν τους όρους των συμβάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι εταιρείες που ανέλαβαν δεσμεύσεις είναι οι εξής: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡ Hellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην Shell Hellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL – JETOIL ΑΕ» και «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ».

Η έρευνα της Επιτροπής σχετίζονταν με την πρακτική των εταιρειών να μισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Η Επιτροπή υποστηρίζει πως οι συμβάσεις με τη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης «περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και περιορίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά».

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εταιρείες είναι οι εξής:

-Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια)

-Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας, και

-Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.