Home Αιολική ενέργεια ΕΛΕΤΑΕΝ: το Τέλος Διακοψιμότητας αποτελεί νέο φόρο υπέρ τρίτων

ΕΛΕΤΑΕΝ: το Τέλος Διακοψιμότητας αποτελεί νέο φόρο υπέρ τρίτων

0
0

aiolika2_34Επιστολή απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, δια του προέδρου του Δ.Σ της, κο Ιωάννη Τσιπουρίδη, με την οποία εκθέτει τις απόψεις της για το ζήτημα της διακοψιμότητας και της επιβάρυνσης των παραγωγών υπέρ των βιομηχανιών. Η επιστολή έχει ως εξής:

“Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΘΕΜΑ : Επιβαρύνσεις παραγωγών Αιολικής ενέργειας από την εφαρμογή του μέτρου της Διακοψιμότητας υπέρ της Βιομηχανίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τις σκέψεις και απόψεις μας σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που οργάνωσε το ΥΠΕΝ στις 20.11.2015 για ενημέρωση του κλάδου επί των αποφάσεων σας στο θέμα της Διακοψιμότητας.

Οι Α.Π.Ε. και ειδικά η αιολική ενέργεια, έχουν δεχθεί κατά τα τελευταία έτη μια τεράστια και αδικαιολόγητη συμπίεση μέσω διαδοχικών περικοπών και επιβαρύνσεων. Σε αυτές, δυστυχώς, όπως μας ενημερώσατε, αποφασίσατε να προστεθεί το «Τέλος Διακοψιμότητας». Πρόκειται επί της ουσίας για ένα νέο «φόρο υπέρ τρίτων» που στερείται λογικής, δικαιοσύνης και τεκμηρίωσης. Το τέλος αυτό θα επιβληθεί σχεδόν αποκλειστικά στους παραγωγούς Α.Π.Ε. με την εξαίρεση της υψηλότερα αμειβόμενης μορφής ενέργειας ήτοι των φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Το παράλογο και άδικο της απόφασης δεν σταματάει εδώ. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, παρ’ όλον ότι το αναγκαίο ποσό που πρέπει να συλλεχθεί ετησίως για την κάλυψη του κόστους ενίσχυσης της βιομηχανίας δια της διακοψιμότητας, έχει μειωθεί περίπου στο μισό του αρχικά προβλεπόμενου, το ύψος των συντελεστών επιβάρυνσης ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. προτείνεται να παραμείνει το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί Α.Π.Ε. θα καταβάλλουν σχεδόν διπλάσιο κόστος από το απαραίτητο για τις ανάγκες εφαρμογής του μηχανισμού της Διακοψιμότητας. Πραγματικά αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη λογική που οδήγησε σε αυτή την απόφαση σας, μια δεν είναι ούτε εύλογη ούτε δίκαιη, δεδομένης μάλιστα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.
Τούτων δοθέντων και παρά την ανελαστικότητα που διαφάνηκε κατά την ενημέρωση περί της εφαρμογής του μέτρου αυτού, ζητούμε κατ’ ελάχιστον:

α. Την αναλογική μείωση των προτεινόμενων συντελεστών επιβάρυνσης ανά τεχνολογία Α.Π.Ε, έτσι ώστε η συνολική επιβάρυνση να μην υπερβαίνει το απαιτούμενο κόστος κάλυψης της διακοψιμότητας.

β. Εφόσον η άμεση αλλαγή των συντελεστών δεν γίνει αποδεκτή, τότε ζητούμε ο υπολογισμός του «τέλους» διακοψιμότητας να γίνεται απολογιστικά σε ετήσια βάση, με βάση το πραγματικό κόστος της διακοψιμότητας που πρέπει να αναληφθεί από τους παραγωγούς, κατά δε το προηγούμενο 12μηνο προτείνεται να παρακρατείται από τους παραγωγούς ένα ποσό «έναντι» που θα υπολογίζεται με βάση ένα ποσοστό ίσο με το μισό του σήμερα προτεινόμενου.

Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η ανούσια συσσώρευση πλεονάσματος στο τέλος κάθε έτους για την κάλυψη του κόστους της διακοψιμότητας και η αναίτια επιπρόσθετη επιβάρυνση των παραγωγών Α.Π.Ε.

γ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ότι αυτή η επιβάρυνση των παραγωγών θα αναγνωρίζεται ως κόστος τη χρονιά που καταβάλλεται και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στο Παρίσι και όταν όλα τα έθνη αναγνωρίζουν ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι το κυριότερο εργαλείο αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών καταστροφικών συνεπειών της, η απόφαση σας αυτή αλλά και η γενικότερη στάση της κυβέρνησης στα ζητήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεν συνάδει με το παγκόσμιο κλίμα υπέρ των ΑΠΕ.

Παραμένουμε στη διάθεση σας,

με εκτίμηση,
—————————————————————-
Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης
Πρόεδρος ΔΣ
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ”