Home Καύσιμα Ένα σπουδαίο μέλλον για το φυσικό αέριο

Ένα σπουδαίο μέλλον για το φυσικό αέριο

0
0

1Του Viktor Zubkov

Η παγκόσμια βιομηχανία της ενέργειας αλλάζει. Τον χρόνο που πέρασε γίναμε μάρτυρες μιας σημαντικής πτώσης της χαμηλής τιμής πετρελαίου και της αυξανόμενης μεταβλητότητάς της. Από αυτή την άποψη, όσοι εξάγουμε αέριο είμαστε σε θέση να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στην αγορά ενέργειας αναφορικά με την ουσιαστική και πιθανώς μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα των τιμών των βασικών πηγών ενέργειας.

Οι ηγέτες των Εξαγωγικών Χωρών Φυσικού Αερίου (Gas Exporting Countries Forum – GECF) συναντηθήκαμε πρόσφατα στην Τεχεράνη για να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις, να ορίσουμε κοινές προσεγγίσεις και αρχές για το διεθνές εμπόριο φυσικού αερίου – το οποίο πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο – και να προωθήσουμε την προβλεψιμότητα στον ενεργειακό τομέα προς όφελος της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Ένα άφθονο, ασφαλές και καθαρό καύσιμο, το φυσικό αέριο αποτελεί μια ρεαλιστική και οικονομικά προσιτή επιλογή στην κατεύθυνση για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι χώρες του GECF, ως αξιόπιστοι εξαγωγείς με το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων αποθεμάτων αερίου, είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου μπορεί να αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα τρίτο μέχρι το 2035 και ίσως ακόμα να ξεπεράσει το επίπεδο των 5 tcm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου θα διαμορφωθεί από την Ασία και τα νησιά του Ειρηνικού, όπου η ζήτηση αερίου θα ξεπεράσει την κατανάλωση της ώριμης αγοράς της Βόρειας Αμερικής. Το σωρευτικό μερίδιο των αγορών αυτών θα αυξηθεί κατά το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης αερίου κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Εμείς στη Ρωσική Δημοκρατία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία μεταξύ των μελών του GECF, το οποίο λειτουργεί ως εγγύηση της σταθερότητας των αγορών αερίου παγκοσμίως, και διασφαλίζει το δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους-μέλους για την ανεξάρτητη ανάπτυξη των πηγών φυσικού αερίου του.

Δεν αποτελεί μυστικό μεταξύ των ειδικών της βιομηχανίας φυσικού αερίου ότι τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την επίτευξη σταθερότητας τόσο στην κατανάλωση όσο και στην προμήθεια αερίου. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στην Τεχεράνη, οι χώρες του GECF υπογράμμισαν την καθοριστική σημασία του μηχανισμού μακροπρόθεσμων συμβολαίων βάσει της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των πετρελαϊκών προϊόντων, κατά το οποίο συντηρείται ένα αμοιβαία ισορροπημένο ρίσκο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Τέτοια συμβόλαια είναι και θα παραμείνουν εστιασμένα στην εγγύηση κρίσιμων επενδύσεων στην αλυσίδα παραγωγής φυσικού αερίου, καθώς και στην υποστήριξη μιας δίκαιης τιμολόγησης αερίου (λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα αποθέματα αερίου δεν είναι ανανεώσιμα αλλά πεπερασμένα και ότι το φυσικό αέριο αποτελεί ένα ενεργειακά αποδοτικό και οικολογικά καθαρό ορυκτό καύσιμο.

Δεν υπάρχει μια παγκόσμια ενοποιημένη αγορά φυσικού αερίου που να δυσκολεύει τον προσδιορισμό ενός “ορθού” μηχανισμού τιμολόγησης. Το “μπλε καύσιμο” είναι ένα συγκεκριμένο αγαθό, του οποίου τα φυσικά χαρακτηριστικά περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες μακροπρόθεσμης αποθήκευσης — οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες που προορίζονται για μελλοντική χρήση, ενώ οι παραγωγοί δεν μπορούν να εργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να δημιουργήσουν αποθέματα. Παρόλα αυτά, το φυσικό αέριο είναι και πρέπει να παραμείνει ένα ανταγωνιστικό καύσιμο, με την τιμή του να διαμορφώνεται μέσω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των πετρελαϊκών προϊόντων, συνυπάρχοντας με τιμές κόμβων (hubs) και επικρατώντας έναντι αυτών, ακόμα και σε υβριδικές φόρμουλες τιμολόγησης.

Οι χώρες του GECF δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να ορίζουν ποσοστώσεις παραγωγής  ή να επηρεάζουν την τιμολόγηση, απλώς πιστεύουν στη σημασία της προστασίας των επενδύσεων και της διασφάλισης μιας ισορροπίας συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών φυσικού αερίου.

Στην Τεχεράνη, τα κράτη-μέλη του GECF εξέφρασαν ομόφωνα την ανάγκη συλλογικής υποστήριξης μιας κοινής προσέγγισης, ενός συντονιστικού μηχανισμού πολιτικής και μιας ευθυγραμμισμένης στρατηγικής με τη μορφή διαλόγου μεταξύ των κρατών-μελών, των χωρών-καταναλωτών αερίου και των εμπλεκόμενων στη βιομηχανία φυσικού αερίου, για την προώθηση της διαφάνειας και της σταθερότητας στην αγορά.

Για να το κατορθώσουμε αυτό και για να προτάξουμε μια συντονισμένη απάντηση στις προκλήσεις που επιφυλάσσει η παγκόσμια ενεργειακή σκηνή, παροτρύναμε την ενίσχυση του ρόλου του Forum ως πλατφόρμας για τον καθορισμό και την υπεράσπιση των θέσεων των κρατών-μελών του. Οι ηγέτες του GECF παρατηρούν ότι είναι κρίσιμο να αναπτυχθούν νέες και αποτελεσματικές μορφές διαλόγου ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές φυσικού αερίου. Το τελευταίο συνομολογήθηκε και στη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Τεχεράνης.

Η Τρίτη Σύνοδος Κορυφής Φυσικού Αερίου προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερη συνοχή στα κράτη-μέλη και κατέδειξε σε όλες τις χώρες-παραγωγούς και τις εθνικές τους εταιρείες τη σημασία της τρέχουσας συνεργασίας, σε μια εποχή που το φυσικό αέριο καθίσταται το κορυφαίο καύσιμο επιλογής για τη διασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης, διαδραματίζοντας έναν ευρύτερο ρόλο στη διαδικασία αποσύνδεσης της παγκόσμιας οικονομίας από το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και στη μείωση των αρνητικών ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, για το καλό των γενεών που ακολουθούν.

* Ο Viktor Zubkov είναι Ρώσος πολιτικός,  ο δέκατος Πρωθυπουργός της Ρωσίας, (από το Σεπτέμβριο του 2007 έως το Μάιο 2008).

Πηγή: capital.gr

tags: