1. Home
  2. Νέα
  3. Ιστορικό υψηλό για τις πωλήσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το 2015

Ιστορικό υψηλό για τις πωλήσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το 2015

0
ΜΟΤΟΡ-ΟΙΛΣτο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2015.Η στρατηγική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επικεντρώθηκε και τη συγκεκριμένη χρήση στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο Ομίλου πραγματοποιήθηκε η διάσπαση της CYCLON ΕΛΛΛΑΣ η οποία είχε αποκτηθεί από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το 2014 μέσω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων (πανελλαδικό δίκτυο 200 περίπου πρατηρίων υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα CYCLON) μετά των συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκαν στην κατά 100% θυγατρική AVIN OIL (το μερίδιο εσωτερικής αγοράς της οποίας διαμορφώνεται πλέον άνω του 12%) και ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας λιπαντικών μετά των συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκε στη νεοσυσταθείσα κατά 100% θυγατρική L.P.C. A.E.

Κατά τη διάρκεια του 2015 η παραγωγή προϊόντων του Διυλιστηρίου της Εταιρίας ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των εκατ. 11,8 Μετρικών Τόνων έναντι εκατ. 11,6 Μετρικών Τόνων τη χρήση 2014. Παρά τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων κατά το Β΄ εξάμηνο της χρήσης, η Εταιρία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επέτυχε για μία ακόμη χρήση συνολικό όγκο πωλήσεων που ξεπέρασε σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2015 διαμορφώθηκε στο 76,07% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Εταιρίας έναντι 75,14% το 2014.

Η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για την Εταιρία τη χρήση 2015 έδωσε τη δυνατότητα για τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού για πέμπτη συνεχόμενη χρήση. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 452 εκατ. από Ευρώ 863 εκατ. στις 31.12.2011.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Οι πωλήσεις προϊόντων της Εταιρίας σε όγκο ανήλθαν το 2015 σε ΜΤ 12,85 εκατ. (νέο ιστορικό υψηλό) έναντι ΜΤ 12,67 το 2014.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για το 2015 ανήλθε σε Ευρώ 5.276 εκατ. έναντι Ευρώ 7.437 εκατ. για το 2014 λόγω της μείωσης του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2015 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 430,8 εκατ. έναντι Ευρώ 13,0 εκατ. για το 2014 επηρεαζόμενα από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του USD έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία 2015: 1,11 έναντι 2014: 1,33) και παρά την αρνητική επίπτωση αποτίμησης αποθεμάτων ιδιαίτερα κατά το Β΄ εξάμηνο της χρήσης οπότε η τιμή βαρελιού Brent από USD 61,05 στις 30.06.2015 υποχώρησε σε USD 35,74 στις 31.12.2015.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2015 σε Ευρώ 291,8 εκατ. έναντι Ζημιών Ευρώ 112 εκατ. τη χρήση 2014.

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2015 σε Ευρώ 201,1 εκατ. έναντι Ζημιών Ευρώ 87 εκατ. τη χρήση 2014.

 

ΚΥΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2015 ήταν Ευρώ 492,1 εκατ. έναντι Ευρώ 51,5 εκατ. για το 2014.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 302,8 εκατ. τη χρήση 2015 έναντι Ζημιών Ευρώ 108,1 εκατ. τη χρήση 2014.

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 205 εκατ. τη χρήση 2015 έναντι Ζημιών Ευρώ 83,2 εκατ. τη χρήση 2014.

 

ΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού  Ευρώ 72 εκατ. (ή Ευρώ 0,65/μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2015 ποσό Ευρώ 16,6 εκατ. (ή Ευρώ 0,15/μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 0,50/μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2016.

Το προτεινόμενο συνολικό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2015 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,48% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).