1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Π. Σκουρλέτης: Επενδύσεις για ενεργειακά αυτόνομα και “πράσινα” νησιά
Π. Σκουρλέτης: Επενδύσεις για ενεργειακά αυτόνομα και “πράσινα” νησιά

Π. Σκουρλέτης: Επενδύσεις για ενεργειακά αυτόνομα και “πράσινα” νησιά

0

skourletis2 “Απαντώντας στις σημερινές προκλήσεις για πιο καθαρή ενέργεια, για μείωση του κόστους, για ενεργειακή επάρκεια με μεγαλύτερη συμβολή των ΑΠΕ, μπορούμε να δώσουμε λύσεις που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και τα μελλοντικά διλήμματα. Η ενεργειακή πολιτική μας αυτό επιχειρεί, ενταγμένη μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική με ορίζοντα πολλών ετών,”  σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης στην ομιλία που απηύθυνε ομιλία στο «Ελληνο-ρωσικό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας» που συνδιοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ και η Ρωσική Υπηρεσία Ενέργειας

Υπογράμμισε ότι ” κάθε είδους συζήτηση που αναπτύσσεται τελευταία στην Ευρώπη γύρω από τα ζητήματα των ενεργειακών πόρων και των μορφών παραγωγής ενέργειας, έχει έντονο το στοιχείο της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής. Η συμβολή των ΑΠΕ σε αυτά τα θέματα, αλλά και στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη, κρίνεται πολύ σημαντική”. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης είναι η ενασχόληση με τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας βεβαίως σε κάθε περίπτωση την ευστάθεια του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργεια , “επειδή στην Ελλάδα συντηρείται ένας γόνιμος προβληματισμός για το βέλτιστο ενεργειακό μίγμα και τον βαθμό χρήσης των εγχώριων καυσίμων” .

Δήλωσε  ότι εξετάζεται η  δυνατότητα συμβολής των ΑΠΕ στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ορισμένων νησιών, μέσα από εγχειρήματα τοπικής κλίμακας, όπου οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποί τους θα έχουν τον πρώτο λόγο. Σημείωσε ότι η τεχνολογική εξέλιξη των ΑΠΕ και οι πραγματικές ενεργειακές ανάγκες στη νησιωτική Ελλάδα, γεννούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων παραγωγής και  αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά για την ενεργειακή αυτονόμησή τους. Κι αυτό είναι ένα πεδίο που γεννά δυνατότητες για υποψήφιους επενδυτές ενώ εξετάζονται οι θεσμικοί και χρηματοδοτικοί όροι για τη σύσταση βιώσιμων εταιρικών σχημάτων με κοινωνική – συνεργατική συγκρότηση.

Υπογράμμισε ότι  η ηλεκτροδότηση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με μονάδες πετρελαίου οδηγεί σε υψηλά κόστη ηλεκτροδότησης, τα οποία επιμερίζονται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ  μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη, να μειώσει τις επιβαρύνσεις στα τιμολόγια. Επιδιώκεται η διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της αρμονικής ηλεκτροδότησης των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων. Για τους παραπάνω λόγους δήλωσε ότι διερευνάται και προκρίνεται  η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσω της υλοποίησης έξυπνων συστημάτων αλλά και την πιλοτική ανάπτυξη «πράσινων» νησιών.

Στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμβάλουν και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων, όσο και της Κρήτης, για τις  ενεργειακές σταθεροποιήσεις που απαιτούνται. Η διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό  Σύστημα, προβλέπεται μέσω δύο υποβρύχιων διασυνδέσεων που θα λύσουν δια παντός το πρόβλημα ηλεκτροδότησης του νησιού και θα δώσουν τη δυνατότητα να αποσυρθούν ρυπογόνες και μη αποδοτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ, η πρώτη διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2020 ενώ η δεύτερη, λόγω της πολυπλοκότητας της, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2024. Υπογράμμισε ότι οι νέες τεχνολογίες, η τοπική κλίμακα, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις,  το νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι βασικά συστατικά της πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ σύντομα θα παρουσιαστούν οι νέες ρυθμίσεις για τη γεωθερμία. ενώ ανάλογες εξελίξεις θα υπάρξουν στον τομέα της βιομάζας και ότι στο μέλλον θα αυξηθεί το ενδιαφέρον  στην Ελλάδα για αγροτικές εφαρμογές βιοαερίου.

Υπογράμμισε τη μακρόχρονη εμπειρία ελληνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων με συσσώρευση γνώσης και δυνατοτήτων, τις ιδιαίτερες επιδόσεις της εγχώριας βιομηχανίας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων  Ζεστού Νερού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τη σημαντική ανάπτυξη της βιομηχανίας στον  απαιτητικό τομέα των  Μπαταριών.

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας σημείωσε ότι  με τον νόμο 4342/15 για την υιοθέτηση σχετικής Οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Η συγκεκριμένη απαίτηση αποτελεί ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα για τον κτιριακό τομέα, καθώς αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε στην Ελλάδα. Προφανή είναι τα σημαντικά επενδυτικά περιθώρια που θα διαμορφωθούν για την ανάπτυξη Συστημάτων Μικροπαραγωγής στα κτίρια.  Ταυτόχρονα, η ελληνική βιομηχανία στους τομείς των δομικών υλικών, έχει να επιδείξει πάρα πολλές λύσεις που διακρίνονται για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Σημείωσε ότι το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στόχος είναι να καταστεί πιο εύχρηστο από το προηγούμενο. Πρόκειται για μια προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης για παρεμβάσεις σε παλιά κτίρια ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές απώλειες.

Υπογράμμισε, τέλος, την πρόθεση της Ελλάδας για συνεργία σε βάση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το κλάδο όπως στην περίπτωση  του πιλοτικού εγχειρήματος σε ρωσικό δημόσιο κτίριο,  στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. και αναμένονται τα χειροπιαστά αποτελέσματα της συνεργασίας που αναπτύσσουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η Ρωσική Υπηρεσία Ενέργειας.