1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. «Ανησυχία για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος προκαλεί το σχέδιο της ΡΑΕ»
«Ανησυχία για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος προκαλεί το σχέδιο της ΡΑΕ»

«Ανησυχία για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος προκαλεί το σχέδιο της ΡΑΕ»

0

PowerlinesΤον έντονο προβληματισμό του για την επάρκεια του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος εκφράζει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος που προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ο ΕΣΑΗ, που εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους ιδιώτες παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (Elpedison, Ήρων, Protergia), επισημαίνει μία σειρά από ζητήματα που ενέχει το προτεινόμενο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχέδιο και τα οποία – εφόσον εφαρμοστεί – μπορεί να αφήσουν εκτεθειμένο το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος δηλώνει έκπληκτος για το γεγονός ότι διαπιστώνεται η εξής σοβαρή αντίφαση: Παρόλο που το σχέδιο της ΡΑΕ επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης ευέλικτης ισχύος, εν συνεχεία αγνοεί παντελώς αυτό το κομμάτι κατά την κατάρτιση του προτεινόμενου μηχανισμού, παραγνωρίζοντας τις προκλήσεις που δημιουργεί στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των κυμαινόμενων ΑΠΕ.

Ζωτικής σημασίας η ευέλικτη ισχύς

Η εξασφάλιση ευέλικτης ισχύος αποτελεί μια ανάγκη των ηλεκτρικών συστημάτων διεθνώς που αναδείχθηκε λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και είναι το νεότερο και πιθανώς από δω και στο εξής κρισιμότερο στοιχείο για να εκτιμηθεί η επάρκεια ισχύος ενός Ηλεκτρικού Συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι οι ΑΠΕ παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στην παραγωγή τους (λόγω συννεφιάς, άπνοιας κλπ), είναι απαραίτητο το ηλεκτρικό σύστημα να διαθέτει και συμβατικές μονάδες παραγωγής ικανές να καλύψουν αυτές τις διακυμάνσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μονάδες δηλαδή που έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στην παραγωγή τους, ώστε σε περίπτωση που χρειάζεται άμεσα κάλυψη των αναγκών του Συστήματος λόγω απρόβλεπτης αλλαγής στην παραγωγή των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών, αιολικών) να μπορούν να ανταπεξέλθουν μέσα σε δευτερόλεπτα αλλά επίσης και να μπορούν, με τον ταχύ ρυθμό αλλαγής της ισχύος τους που διαθέτουν, να ανταποκρίνονται σε μεταβολές στην παραγωγή των ΑΠΕ που επαναλαμβάνονται σε καθημερινή βάση (π.χ. παύση λειτουργίας φ/β το βράδυ).

Απούσα η ευελιξία από την πρόταση της ΡΑΕ 

Το σχέδιο της ΡΑΕ εντούτοις, παρότι αναγνωρίζει ότι το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα έχει ανάγκες ευελιξίας, δεν προτείνει καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών αυτών και κατ’ επέκταση για την αποζημίωση των παραγωγών που προσφέρουν ευελιξία, όπως θα αναμενόταν από ένα σχεδιαζόμενο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος.

Ακόμη πιο αντιφατικό είναι το γεγονός ότι στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται ότι ο ΑΔΜΗΕ εκπόνησε τη μελέτη επάρκειας για την περίοδο 2017-2023 χωρίς να λάβει υπόψη τις ανάγκες του Συστήματος για ευελιξία επειδή αναμένει την αποκρυστάλλωση από τον ENTSO-E (Ευρωπαίος Διαχειριστής Συστήματος) της αντίστοιχης μεθοδολογίας.

Ο ΕΣΑΗ, ωστόσο, υπενθυμίζει ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει στα χέρια του ήδη μελέτη που καταδεικνύει τις ανάγκες ευελιξίας του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος και μάλιστα μελέτη που εκπόνησαν για λογαριασμό του ίδιου του ΑΔΜΗΕ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μόλις πριν δυο χρόνια, το φθινόπωρο του 2014.

Λανθασμένες εκτιμήσεις 

Παράλληλα, ο ΕΣΑΗ, διαπιστώνει μία σειρά από άστοχες εκτιμήσεις στο παρόν σχέδιο, όπως ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αυξανόμενη ζήτηση στο διασυνδεδεμένο σύστημα ήδη από το 2021, λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης, που η ίδια η ΡΑΕ έχει ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Επιπλέον, στο σχέδιο υπολογίζεται ως πλήρης σε σύνολο έτους η συνεισφορά μονάδων, όπως των ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου, τη στιγμή που η ίδια η μελέτη του ΑΔΜΗΕ υιοθετεί την υπόθεση ότι οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Κυριότερα όμως, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της ανάγκης για κάλυψη της ευελιξίας αναλύθηκε ενδελεχώς και αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πρόσφατα, ως ενυπάρχον στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και για το λόγο τούτο η Επιτροπή ενέκρινε μόλις τον Μάρτιο του 2016 την εφαρμογή του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας.

Αναπόσπαστη συνέχεια

Εξάλλου, στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου η εφαρμογή τόσο Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, όσο και Μόνιμου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος, αναφέρονται ρητά μεταξύ των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά. Πολύ περισσότερο, προβλέπεται ότι η λήξη του Μεταβατικού Μηχανισμού τον Απρίλιο του 2017, πρέπει να συμπέσει με την έναρξη εφαρμογής του Μόνιμου Μηχανισμού.

Κατά συνέπεια, ο ΕΣΑΗ υποστηρίζει ότι ο ένας μηχανισμός πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη συνέχεια του άλλου, κι άρα δεν νοείται ο Μόνιμος Μηχανισμός που σχεδίασε η ΡΑΕ και θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χώρα μας προς έγκριση, να αγνοεί το βασικότερο συστατικό του Μεταβατικού Μηχανισμού – την ευελιξία – που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για την Ελλάδα.

Μάλιστα ο ΕΣΑΗ καταλήγει ότι «σε περίπτωση που το παρόν σχέδιο δεν τροποποιηθεί ουσιωδώς, ώστε κατ΄ ελάχιστον να συμπεριλάβει και τη στόχευση του ισχύοντος ΜΜΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι συναρμόδιοι φορείς, θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να έχουν αναλάβει την ευθύνη να εμπλακεί η χώρα σε ένα νέο κύκλο πολύμηνων διαπραγματεύσεων με αμφίβολη έκβαση, με δεδομένη την αναμφισβήτητη ανάγκη για διασφάλιση κυρίως ευέλικτης ισχύος και τους κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια εφοδιασμού η απουσία μηχανισμών αγοράς που να την διασφαλίζουν».