1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. H ΡΑΕ καλεί την Πέμπτη ΕΣΑΗ και ΑΔΜΗΕ για το redispatching
H ΡΑΕ καλεί την Πέμπτη ΕΣΑΗ και ΑΔΜΗΕ για το redispatching

H ΡΑΕ καλεί την Πέμπτη ΕΣΑΗ και ΑΔΜΗΕ για το redispatching

0

Στην Ολομέλεια της ΡΑΕ θα βρεθούν την προσεχή Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι του Συνδέσμου των Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) και του ΑΔΜΗΕ, με αντικείμενο την πρόταση του Διαχειριστή για τη μεθοδολογία διάκρισης της ενέργειας εξισορρόπησης και της ενέργειας λόγω ανακατανομής (redispatching). 

Η πρόσκληση της ΡΑΕ έρχεται μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης της πρότασης του ΑΔΜΗΕ, και των αντιρρήσεων που εξέφρασε στην τοποθέτησή του ο ΕΣΑΗ αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές. Επομένως, με την πρόσκληση του Συνδέσμου και του ΑΔΜΗΕ, στόχος του Ρυθμιστή είναι να συζητηθούν διά ζώσης οι ενστάσεις που διατύπωσε ο φορέας των ιδιωτών καθετοποιημένων ενεργειακών Ομίλων, και τα πιθανά αντεπιχειρήματα σε αυτές του Διαχειριστή, με σκοπό να διαφανεί κατά πόσο (και σε ποια σημεία) θα ήταν εύλογο να υπάρξουν τροποποιήσεις στη «φόρμουλα» που τελικά θα προκριθεί για εφαρμογή.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσέγγιση της διοίκησης της ΡΑΕ, για τη διαμόρφωση όσο το δυνατόν ευρύτερης συναίνεσης με όλους τους stakeholders της αγοράς στις παρεμβάσεις της. Κάτι που σημαίνει ότι, στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, έκρινε πως θα πρέπει η διαβούλευση με την αγορά να συνεχιστεί και πέρα από την υποβολή των γραπτών τοποθετήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η διάκριση της ενέργειας εξισορρόπησης από την ενέργεια που αξιοποιείται για άλλους σκοπούς (π.χ. για λόγους ασφάλειας ή επάρκειας του συστήματος) περιλαμβάνεται στο Market Reform Plan και τις δρομολογούμενες παρεμβάσεις στο Target Model. Σύμφωνα με αυτό τον «οδικό χάρτη» των αλλαγές στις εγχώριες χονδρεμπορικές αγορές, ο διαχωρισμός αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου, ενώ από την 1η Μαρτίου 2022 θα ξεκινήσει και η διακριτή εκκαθάριση των σχετικών ποσοτήτων.

Στη δημόσια διαβούλευση πάντως της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, ο ΕΣΑΗ δηλώνει αντίθετος στην προτεινόμενη μεθοδολογία, επιχειρηματολογώντας κατά της διάκρισης των τιμών των αποδεκτών προσφορών των Οντοτήτων Εξισορρόπησης, στη βάση του σκοπού που εξυπηρετούν οι εν λόγω προσφορές. Ο λόγος είναι πως ο σκοπός αυτός δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, με μοναδική εξαίρεση τις ενεργοποιήσεις για την αντιμετώπιση συμφορήσεων του συστήματος. Επομένως, θα χρειαζόταν να καταρτισθεί μία διαφορετική μεθοδολογία, η οποία να ακολουθεί αυτή την προσέγγιση.

Ακόμη όμως και για τα προβλήματα συμφόρησης του συστήματος, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπισή τους, καθώς οι αλλαγές στην αγορά Εξισορρόπησης που προτείνονται ως «αντίδοτο», για να τεθούν σε εφαρμογή θα έπρεπε να προηγηθεί μία εκτεταμένη και εξαντλητική περίοδος δοκιμών.

Έτσι, στην περίπτωση της μη λειτουργίας του «Δυτικού Διαδρόμου» στην Πελοπόννησο, που είναι βασική αιτία συμφόρησης, η δρομολόγηση ολοκλήρωσής της μάλλον θα καθιστούσε άνευ αντικειμένου την διάκριση της ενέργειας εξισορρόπησης από το re-dispatching. Το ίδιο ισχύει, όπως επισημαίνει ο ΕΣΑΗ, και με τα προβλήματα αστάθειας τάσης που εμφανίζονται στο Βόρειο Σύστημα, όπου θα έπρεπε να προηγηθεί η τεχνική επίλυσή τους.

Ακόμη όμως κι αν συνεχίσουν να χρειάζονται υπηρεσίες για την αντιμετώπιση συμφορήσεων, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η προτεινόμενη μεθοδολογία από τον ΑΔΜΗΕ θα έχει μετά βεβαιότητας ως αποτέλεσμα και οι υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες (όπως εξισορρόπησης ή εφεδρειών) να αμείβονται με χαμηλότερες τιμές από εκείνες που θα αντικατόπτριζαν την πραγματική τους συνεισφορά στο σύστημα.

Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την προσέγγιση με την οποία έχει σχεδιαστεί η ελληνική αγορά (central dispatch), ώστε να διασφαλίζει απόλυτη εναρμόνιση της αμοιβής που λαμβάνουν οι ηλεκτροπαραγωγοί, ανεξάρτητα από το αν αποζημιώνονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για την παροχή εφεδρειών για τον σύστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ, ο περιορισμός των εσόδων έρχεται σε μία συγκυρία όπου οι οικονομικές αναλύσεις στο Market Reform Plan καταδεικνύουν πως οι αμοιβές των μονάδων φυσικού αερίου από τη συμμετοχή τους στις αγορές, συγκρινόμενες με τα λειτουργικά τους κόστη, δεν είναι ικανές να προσελκύσουν νέες μονάδες σε ευέλικτη θερμοηλεκτρική ισχύ. Στο γεγονός αυτό εδράζεται, εξάλλου, ο λόγος που η ελληνική πολιτεία σχεδιάζει τον Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος.