1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Στρατηγική συνεργασία WinGD και Propulsion Analytics για την ανάπτυξη προηγμένου διαγνωστικού συστήματος δίχρονων κινητήρων πλοίων
Στρατηγική συνεργασία WinGD και Propulsion Analytics για την ανάπτυξη προηγμένου διαγνωστικού συστήματος δίχρονων κινητήρων πλοίων

Στρατηγική συνεργασία WinGD και Propulsion Analytics για την ανάπτυξη προηγμένου διαγνωστικού συστήματος δίχρονων κινητήρων πλοίων

0

Η Winterthur Gas & Diesel (WinGD), η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μεγάλους δίχρονους κινητήρες για πλοία προχώρησε σε συνεργασία στρατηγικής σημασίας με την Ελληνική εταιρία Propulsion Analytics, που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις παρακολούθησης επιδόσεων πλοίων, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, όπου η πρόσβαση και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο (real-time) των μετρήσεων πεδίου θα είναι σημαντική τόσο για τη βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα όσο και για την υποστήριξη του πληρώματος.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016, αφορά στην από κοινού ανάπτυξη ενός προηγμένου διαγνωστικού συστήματος για όλους τους δίχρονους κινητήρες diesel καθώς και διπλού καυσίμου πετρελαίου/αερίου της WinGD. Στόχος του υπό ανάπτυξη συστήματος, το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση στον τομέα της Ναυτιλίας, είναι να παρέχει στις ναυτιλιακές εταιρίες την ψηφιακή τεχνολογία η οποία θα ενισχύσει τόσο την λειτουργική αποδοτικότητα όσο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του πληρώματος σε ό,τι αφορά στην κύρια μηχανή.

Το σύστημα συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα αναφορικά με την απόδοση και την κατάσταση της μηχανής αλλά και των βοηθητικών μηχανημάτων  και συστημάτων της σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ταυτόχρονα  συμβουλές προς το πλήρωμα για τη διάγνωση και επίλυση τυχόν προβλημάτων. Παράλληλα, όπως έχει προβλεφθεί, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με την στεριά. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο σύστημα συμπληρώνει και ενισχύει την ψηφιοποίηση του πλοίου παρέχοντας ένα σύστημα διάγνωσης και βελτιστοποίησης των επιδόσεων για  δίχρονους κινητήρες, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Operations της WinGD, κύριος  Andrew Stump.

Το προτεινόμενο σύστημα θα επιτρέπει στους διαχειριστές του πλοίου να:

*         βελτιστοποιούν την απόδοση του κινητήρα σε όλα τα επίπεδα (κατανάλωση καυσίμου, ισχύ, εκπομπές ρύπων),

*         διαγνώσουν ευφυώς την κατάσταση του κινητήρα βάσει πληροφοριών της απόδοσης του, της τρέχουσας συμπεριφοράς υποσυστημάτων και εξαρτημάτων επιτρέποντας την πρόβλεψη και διάγνωση δυσλειτουργιών τμημάτων του κινητήρα και τη χρονική επιμήκυνση των διαστημάτων συντήρησης (condition-based maintenance),

*         αντιμετωπίσουν ανωμαλίες, παρέχοντας στο πλήρωμα, καθώς και στην πλοιοκτήτρια εταιρία, πιο λεπτομερείς πληροφορίες ως προς το ποια εξαρτήματα επηρεάζονται και ποια είναι τα σχετικά βήματα επιδιόρθωσης της δυσλειτουργίας,

*         έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την online παραγγελία ανταλλακτικών,

*         εκπαιδεύσουν το πλήρωμα και την πλοιοκτήτρια εταιρία παρέχοντας διαδραστική εικονική διδασκαλία,

*         επικοινωνήσουν δεδομένα για τον κινητήρα στη στεριά καταρχήν προς τους πλοιοκτήτες και κατόπιν σε όποιο άλλο μέρος επιθυμούν, όπως σε άλλους παρόχους υπηρεσιών,

*         αποθηκεύσουν δεδομένα σε ασφαλές περιβάλλον, επιτρέποντας συγκρίσεις στόλου.

Οι δυνατότητες αυτές θα εφαρμοστούν μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη συστήματος, επί του πλοίου, το οποίο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες σε εξοπλισμό, λογισμικό και ανάλυση δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας

Η Propulsion Analytics θα αναπτύξει λύσεις λογισμικού για την επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων που θα συλλέγονται από αισθητήρες στον κινητήρα επί πλοίου, με βάση τις ανάγκες που έχουν αναγνωρισθεί από την WinGD και σε συνεννόηση με τους τελικούς χρήστες. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και διάγνωσης.

Προηγμένο εργαλείο βελτιστοποίησης ταξιδιού

Το ολοκληρωμένο σύστημα στοχεύει επιπλέον στο να αποτελεί μία πολύτιμη πηγή γνώσης της λειτουργίας του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο 24/7. Η γνώση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα με βάση τα χαρακτηριστικά φόρτισής του, που θα έχουν αποκτηθεί σταδιακά από πλήρεις καταγραφές ταξιδιών σε όλο το φάσμα των καιρικών συνθηκών (ατμοσφαιρική θερμοκρασία και πίεση, άνεμοι, κύματα και ρεύματα).

«Υπό τις παρούσες συνθήκες στην αγορά, όπου οι ναυτιλιακές εταιρίες προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω τις λειτουργίες τους και να μειώσουν τα κόστη, η τεχνολογία αυτή θα υποστηρίξει τη βελτίωση σε πραγματικό χρόνο της απόδοσης και της αποδοτικότητας της κύριας μηχανής και των βοηθητικών μηχανημάτων του μηχανοστασίου, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει την τεχνολογική ηγετική παρουσία της WinGD στη νέα ψηφιακή εποχή» σημείωσε ο Αντιπρόεδρος Operations της WinGD, κύριος Andrew Stump. Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του δήλωσε: «Με την συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, από τον στόλο μίας Ναυτιλιακής εταιρίας, το νέο διαγνωστικό σύστημα της WinGD θα είναι το πρώτο προηγμένο προιόν σε δίχρονους κινητήρες το οποίο όχι μόνο θα βελτιστοποιεί και παρακολουθεί την απόδοση του κινητήρα αλλά θα παρακολουθεί και την κατάσταση σημαντικών εξαρτημάτων του. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να προβλέψει μελλοντικές δυσλειτουργίες και να παρέχει υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων για τις Ναυτιλιακές εταιρίες, προλαμβάνοντας βλάβες και/ή διορθώνοντας
προβλήματα γρηγορότερα και πιο οικονομικά».

Η μεγάλη εικόνα

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες επιπτώσεις της ψηφιοποίησης σε μία εποχή που τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παγκοσμίως επεκτείνονται ραγδαία, ο Αντιπρόεδρος Operations της WinGD, κύριος Andrew Stump, σημειώνει ότι το συγκεκριμένο έργο αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο βήμα στο ψηφιακό μετασχηματισμό της WinGD. «Το Industry 4.0 και το Internet of Things αντιπροσωπεύουν καταπληκτικές ευκαιρίες για παραδοσιακές επιχειρήσεις στην προσπάθεια ενσωμάτωσης και αφομοίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους για να κατακτήσουν ηγετική θέση στο επόμενο κύμα καινοτομίας,» δηλώνει ο κύριος Andrew Stump. «Η συνεργασία μας με την Propulsion Analytics αξιοποιεί την εκτεταμένη ψηφιακή γνώση τους που θα επιτρέψει σε μία παραδοσιακή εταιρία στον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας, όπως η δική μας, να  επεκτείνει την προσφορά στους πελάτες της αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες.»

Στο ίδιο πλαίσιο, και ο κύριος Dominik Schneiter, Αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης της WinGD, βλέπει τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα προς την τεχνολογική υπεροχή της εταιρίας. «Η συνεργασία με την  Propulsion Analytics θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τη φιλοδοξία μας να ηγηθούμε στην καινοτομία στον τομέα της ναυτιλιακής ψηφιοποίησης, επικεντρώνοντας αρχικά στους δίχρονους κινητήρες – τον πυρήνα της τεχνογνωσίας μας – και επεκτείνοντας το σε όλα τα μηχανικά μέρη του πλοίου και στο έξυπνο πλοίο» δήλωσε ο κύριος Dominik Schneiter.

Από την πλευρά της η Propulsion Analytics θεωρεί το νέο διαγνωστικό σύστημα κινητήρων ως επαναστατική καινοτομία, τόσο όσον αφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται όσο και στο εύρος των επιχειρησιακών οφελών που φέρνει αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τελικό πελάτη καθώς και στο περιβάλλον. «Το διαγνωστικό σύστημα κινητήρων είναι κάτι που η ναυτιλιακή αγορά περιμένει εδώ και καιρό και μας γεμίζει χαρά που στην εκκίνηση για το ταξίδι αυτό είμαστε μαζί με έναν πρωτοπόρο συνεργάτη όπως η WinGD. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών του Internet of Things με τα φυσικά μοντέλα, τα big data analytics και την  αξιοποίηση εξειδικευμένης γνώσης των ειδικών βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρίας μας», σημείωσε ο κύριος Πάνος Θεοδοσόπουλος, CEO της Propulsion Analytics.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης η συμφωνία στοχεύει στην εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος σε μία ηγέτιδα ναυτιλιακή εταιρία στις αρχές του 2017. Το πρωτότυπο σύστημα υπολογίζεται να έχει εφαρμοστεί και να λειτουργεί έως τα μισά του 2017 και να εφαρμοστεί πλήρως σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των κινητήρων της WinGD εντός του 2018.