1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΗ: Καθαρή κερδοφορία 67,5 εκατ. το 2016
ΔΕΗ: Καθαρή κερδοφορία 67,5 εκατ. το 2016

ΔΕΗ: Καθαρή κερδοφορία 67,5 εκατ. το 2016

0

Σε κερδοφορία επανήλθε το 2016 η ΔΕΗ. Τα κέρδη της εταιρείας μετά από  τους φόρους ανήλθαν σε 67,7 εκατ. ευρώ. Το 2015 η εταιρεία είχε παρουσιάσει ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ. Μειωμένος είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατά 478,6 εκ. ευρώ, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 5,257 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 αυξήθηκαν κατά 235,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015. Το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 20,2% έναντι 14,4%, κάτι που οφείλεται, κυρίως, στις χαμηλότερες προβλέψεις.

Αρνητική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 2016 είχαν οι παρακάτω δαπάνες:

  • 63,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την οριστική εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη διαμορφώθηκε σε 111,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 48,3 εκατ. ευρώ είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.
  • 28,4 εκατ. ευρώ λόγω της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, μετά και τις Αποφάσεις 149 και 150 του 2017 της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016.
  • 22,6 εκατ. ευρώ εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά 257,4 εκατ. ευρώ, βελτίωση η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων κατά 512,2 εκατ. ευρώ.

Εσοδα, μερίδιο αγοράς

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 2016 κατά € 478,6 εκατ. ή 8,3% και διαμορφώθηκε σε € 5.257,1 εκατ. έναντι € 5.735,7 εκατ. το 2015.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 549,4 εκατ. λόγω:

  • της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,
  • των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και της επίπτωσης από την αύξηση του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.

Ως επακόλουθο της απώλειας μεριδίου, τα έσοδα από χρεώσεις τρίτων για χρήση Συστήματος, Δικτύου και ΥΚΩ είναι αυξημένα σε σχέση με το 2015 κατά € 54,8 εκατ. (από € 60,3 εκατ. το 2015 σε € 115,1 εκατ. το 2016).

Τέλος, στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 60 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό έναντι € 56,3 εκατ. το 2015.

Χρέη και προβλέψεις

Κατά 15,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης το τέταρτο τρίμηνο.  Αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής αποκλιμάκωσης ήταν το αντίστοιχο μέγεθος για ολόκληρο το 2016, να έχει αυξηθεί κατά € 403,3 εκατ., αύξηση που ήταν κατά € 377,5 εκατ. μικρότερη σε σχέση με την αύξηση κατά € 780,8 εκατ. το 2015.

Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις, μη συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και τη ΛΑΡΚΟ, διαμορφώθηκαν σε € 15 εκατ. το 2016, έναντι € 12,9 εκατ. το 2015. ΗΕπομένως, οι συνολικές προβλέψεις για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, διαμορφώθηκαν σε € 4,1 εκατ. το 2016, έναντι € 90,2 εκατ. το 2015.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 438,2 εκατ. το 2016 έναντι € 950,4 εκατ. το 2015. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το εν λόγω μέγεθος, παρότι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2015, παραμένει σε πολύ υψηλά για την Εταιρεία επίπεδα, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα, όταν δεν ξεπερνούσε τα € 100 εκατ. σε ετήσια βάση.

tags: