1. Home
  2. Νέα
  3. Σωκρ. Φάμελλος (ΥΠΕΝ): «Το περιβάλλον είναι η βάση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου» 
Σωκρ. Φάμελλος (ΥΠΕΝ): «Το περιβάλλον είναι η βάση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου» 

Σωκρ. Φάμελλος (ΥΠΕΝ): «Το περιβάλλον είναι η βάση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου» 

0

«Ο τομέας του περιβάλλοντος δεν μπορεί να απουσιάζει από τη συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, διότι αποτελεί παραγωγικό και αναπτυξιακό πόρο, εκτός από ταυτότητα της χώρας και απαραίτητο συστατικο της  ποιότητας ζωής», ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση – Η Στερεά Ελλάδα στο Επίκεντρο, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λαμίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Αν. ΥΠΕΝ, πρόσθεσε ότι το περιβάλλον, ως πόρος, συνδέεται υποχρεωτικά με ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ισότιμη και δίκαιη διαχείριση της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, αλλά και από την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.

«Στη Στερεά Ελλάδα θα πρέπει το νέο παραγωγικό πρότυπο να λάβει υπόψη τους πλούσιους, αλλά αναξιοποίητους πόρους, καθώς και τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις, που αποτελούν τα στοιχεία της νέας αναπτυξιακής πολιτικής», τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ. «Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει απλώς το μέλλον των κοινωνιών, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα νέες δυνατότητες και νέα οικονομία, η οποία θα στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και τις μεταφορές, στην αλλαγή ενεργειακού μείγματος και στη αξιοποίηση των ΑΠΕ», σημείωσε.

Ο κ. Φάμελλος συμπλήρωσε ότι, «Στην κατεύθυνση αυτή, η οικονομική και κοινωνική λειτουργία έχουν εκ των προτέρων τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη και να ενσωματώσουν τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και να σχεδιάσουν νέα προϊόντα, με μηδενικές εκπομπές άνθρακα, στηρίζοντας την αλλαγή παραδείγματος στο αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτή την περιβαλλοντική συνιστώσα μπορούμε να εντοπίσουμε σε όλες τις αναπτυξιακές δράσεις. Στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, οι περιοχές προστασίας της φύσης μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν σημεία παραγωγής εργασίας και ανάπτυξης, όπως θα προβλέπει άλλωστε και το νέο νομοσχεδίου για το σύστημα διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «ως Υπουργείο υλοποιούμε και ενθαρρύνουμε δράσεις του νέου αναπτυξιακού μοντέλου,  με αξιοποίηση του φυσικού και του ιστορικού πλούτου της πατρίδας, το οποίο ενισχύει την τοπική εργασία και ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το μονοπάτι της Εθνικής Αντίστασης, από τη σπηλιά της Στρώμνης έως τον Δενδροπόταμο και η νέα πρωτοβουλία για τα ορεινά μονοπάτια, η απογραφή των δασικών εκτάσεων και η προστασία του δασικού οικοσυστήματος, μέσω των δασικών χαρτών, αλλά και η αξιοποίηση των νέων εργαλείων που παρέχουν τα σχέδια διαχείρισης της βόσκησης,  ενισχύουν το τοπικό εισόδημα και διασφαλίζουν την παραγωγή του γεωργικού και κτηνοτροφικού προϊόντος, με σημαντική κοινωνική υπεραξία».

Ως προς τις υποδομές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ο Αν. ΥΠΕΝ επανέλαβε τα δύο παράλληλα προγράμματα, ύψους ενός δις ευρώ το καθένα, τα οποία αποκαθιστούν αφενός τις ανάγκες των ευρωπαϊκών οδηγιών για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στους οικισμούς Α’ Β’ και Γ’ προτεραιότητας και αφετέρου τροφοδοτούν την κυκλική οικονομία, ενισχύοντας τις δράσεις ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή στην περιοχή.

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «Ειδικότερα, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας ολοκληρώνονται και λειτουργούν τέσσερις χώροι υγειονομικής ταφής, τους οποίους επισκέφτηκα πρόσφατα, οι οποίοι συνεπάγονται εξάλειψη των ευρωπαϊκών προστίμων, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Ταυτόχρονα, έχει ήδη υπογραφεί η πρώτη σύμβαση για το έργο επεξεργασίας της Θήβας και ολοκληρώνεται η μονάδα της Φωκίδας, έργα τα οποία σηματοδοτούν την επόμενη ημέρα στην ανάκτηση πόρων, ωφέλιμων υλικών και ενέργειας από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής, στα τέλη 2017, καλύπτει μία καθυστέρηση έξι χρόνων, και μαζί με τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών, αποφεύγουμε τον κίνδυνο της αιρεσιμότητας και τα πρόστιμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δημιουργώντας παράλληλα ένα στιβαρό πλαίσιο για τη διαχείριση ενός ωφέλιμου αναπτυξιακού πόρου για την περιοχή, όπως είναι το νερό».

Τέλος, στην περιοχή του Ασωπού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη ανακοινώσει ένα συγκροτημένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες,  μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις, με αφετηρία την ενιαία παρακολούθηση και ενίσχυση των ελέγχων και διακοπή όλων των απορρίψεων, καθώς και την προώθηση έργων για την ασφαλή διαχείριση των υδατικών πόρων, την εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων και την οργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης,  συμβατό με το περιβάλλον και τη αειφόρο ανάπτυξη.