1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΗ: 26 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΔΕΗ: 26 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

ΔΕΗ: 26 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

0

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης,

Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού -Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ημερήσιοι)
13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών -Υποσταθμών (Ημερήσιοι)
2 ΔΕ Υδραυλικοί (Ημερήσιοι)
1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστής (Ημερήσιος)
1 ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί (Ημερήσιος)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων (Ημερήσιοι)
1 ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός (Ημερήσιος)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υνεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2.    Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

•    Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 201 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες της ειδικότητας τους.
•    Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 209 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες συντήρησης Μηχανημάτων Μονάδων και συστημάτων λιγνίτη-τέφρας-χημικής κατεργασίας ύδατος και δειγματοληψίας Στερεών και υγρών. Όσοι προσληφθούν με Εγγραφή στο Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ή με Βεβαίωση Αναννελίας του Π.Δ. 115/2012 θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό τις οδηνίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.
•    Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 211 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες επιτήρησης και συντήρησης εξοπλισμού

•    Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 213 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες της ειδικότητας τους.
•    ο υποψήφιος που θα προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 217 θα απασχοληθεί ημερήσιος σε εργασίες της ειδικότητας τους.
•    ο υποψήφιος που θα προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 223 θα απασχοληθεί ημερήσιος σε εργασίες της ειδικότητάς τους.
•    Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 224 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες της ειδικότητάς τους.
•    ο υποψήφιος που θα προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 229 θα απασχοληθεί ημερήσιος σε εργασίες της ειδικότητας τους.

3.    ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο II του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/ΔΕΗ (με σήμανση έκδοσης 30-03-2017, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης ( ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου δμηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
4.    Για τους υποψηφίους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή.

5.    Για τους υποψηφίους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με τίτλους ειδίκευσης τεχνικών ειδικοτήτων η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτουμένων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή