1. Home
  2. Νέα
  3. Οικολόγοι Πράσινοι: «Να απαγορευτεί η βιντζότρατα και τα άλλα καταστρεπτικά συρόμενα αλιευτικά εργαλεία»
Οικολόγοι Πράσινοι: «Να απαγορευτεί η βιντζότρατα και τα άλλα καταστρεπτικά συρόμενα αλιευτικά εργαλεία»

Οικολόγοι Πράσινοι: «Να απαγορευτεί η βιντζότρατα και τα άλλα καταστρεπτικά συρόμενα αλιευτικά εργαλεία»

0

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούν την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης και την οριστική απαγόρευση της βιντζότρατας και των άλλων καταστρεπτικών συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.

Με αφορμή την κινητοποίηση παράκτιων αλιέων έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις διαμαρτυρίες- καταγγελίες της Πανελλήνιου Συντονιστικού Συλλόγου Αλιέων σχετικά με την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη βιντζότρατα και την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, οι Οικολόγοι Πράσινοι απέστειλαν επιστολή για κατεπείγουσα συνάντηση κυβέρνησης και εμπλεκόμενων φορέων για την οριστική λύση του ζητήματος.

Ακολουθεί η επιστολή των Οικολόγων Πράσινων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Υπουργό Επικρατείας: κ.Αλέκο Φλαμπουράρη
Υπουργό Επικρατείας: κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη

Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο: κ.κ. Δημήτρη Τζανακόπουλο
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης : κ. Βαγγέλη Αποστόλου
Κοιν:
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: κ. Γιάννη Τσιρώνη
ΓΓ Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού: κα. Γιαννούλα Πεππέ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΛΙΕΩΝ –ΘΕΜΑ ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑΣ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ. Υπουργοί

Με αφορμή την κινητοποίηση παράκτιων αλιέων έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις διαμαρτυρίες –καταγγελίες της Πανελλήνιου Συντονιστικού Συλλόγου Αλιέων σχετικά με την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη βιντζότρατα και την έναρξη της αλιευτικής περιόδου. Γνωρίζετε ότι από τις αρχές του χρόνου έχουμε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή μας στην Υπουργική απόφαση 6719/146097 της 30-12-2016 του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με την οποία θεσπίστηκε σχέδιο διαχείρισης για τη βιντζότρατα.

Όπως έχουν επανειλημμένως τονίσει οι Οικολόγοι Πράσινοι, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο το οποίο λειτουργεί σαρωτικά, έχει καταστροφικά αποτελέσματα στους ιχθυοπληθυσμούς και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και καταστρατηγεί τις αρχές και τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την βιώσιμη αλιεία. Θυμίζουμε ότι η βιντζότρατα, μετά από σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, τελούσε υπό απαγόρευση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και ότι είχαν εφαρμοστεί στη χώρα μας επανειλημμένα σχέδια απόσυρσης των σκαφών αυτών, στα οποία ανταποκρίθηκαν πολλοί επαγγελματίες αλιείες.

Θεωρούμε επίσης βάσιμες τις ενστάσεις των αλιευτικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων σχετικά με το αν το διαχειριστικό σχέδιο είναι βασισμένο σε οικοσυστημική προσέγγιση και σε αντικειμενικά επιστημονικά -οικονομοτεχνικά δεδομένα, με βάση και τον αναγκαίο πλέον στόχο για τη Μεσόγειο και τις θάλασσες μας, να αποκατασταθούν δηλαδή τα ιχθυοαποθέματα σε επίπεδα ανώτερα από τα σημερινά.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούν την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης και την οριστική απαγόρευση της βιντζότρατας και των άλλων καταστρεπτικών συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, χωρίς καταστρατηγήσεις και διάτρητα προσχήματα. Η αλιεία θα έχει μέλλον στη χώρα μας μόνο αν ασκείται με βιώσιμες μεθόδους και με σεβασμό στα ιχθυοαποθέματα και την ανανέωση τους και η βιντζότρατα δεν ανήκει σε αυτές

Ειδικότερα όμως, για τη φετινή αλιευτική περίοδο, και υπό τις συνθήκες που έχουν σήμερα διαμορφωθεί, με την έκδοση της περσινής απόφασης και την χορήγηση άδειας αλιείας σε 160 σκάφη με βιντζότρατα από αρχές Οκτωβρίου, οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουν ότι ένας νέος κύκλος διαλόγου με τους εκπροσώπους όλων των αλιέων επιβάλλεται όσο ποτέ. Δεν μπορεί να αναβάλλεται υπό τις πιέσεις των κατόχων σκαφών με βιντζότρατα ή άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Μέσα από τον διάλογο μπορούν και πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα εκτονώσουν τόσο την κοινωνική κρίση που έχει προκύψει από τις αντιδράσεις των αλιέων παράκτιας ήπιας αλιείας -που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αλιέων περίπου 95% , όσο τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα της χώρας. Θα δώσουν επίσης δεδομένα και στοιχεία που θα συμβάλλουν στην επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου.

Τέτοιες άμεσες και προσωρινές λύσεις, μέχρις ότου επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσια για τα αλιευτικά εργαλεία, μπορούν να βασιστούν και στις παρατηρήσεις της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ, όπως:

– Νέα καταγραφή των αλιευμάτων, με κατάλληλες δειγματοληπτικές καταγραφές σε περισσότερες περιοχές και με επιστημονικά αντικειμενικά μέσα

– Άμεση μείωση του χρόνου δραστηριοποίησης της βιντζότρατας τουλάχιστον σε κλειστούς κόλπους

Αλλά και σε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τους παράκτιους αλιείς και μας βρίσκουν σύμφωνους, όπως:

– Να ξεκινήσουν αυστηροί και πυκνοί έλεγχοι των αλιευμάτων κατά την εκφόρτωση στα λιμάνια, παρουσία και λιμενικών και να απαιτούνται πρωτόκολλα εκφόρτωσης που θα υπογράφονται από όλους. Οι έλεγχοι αυτοί να αφορούν όλα τα είδη επαγγελματικών σκαφών και να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματά τους.

– Να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των παράκτιων αλιέων και των Ιχθυολόγων Δημοσίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη βιντζότρατα.

– Να υπάρξει αντίστοιχη παρέμβαση ελέγχου της δραστηριότητας των ερασιτεχνών αλιέων, με καθορισμό ημερών επιτρεπόμενης αλιείας.

κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ. Υπουργοί

Επειδή η προστασία των θαλασσών μας και των απειλούμενων αποθεμάτων τους μέσα από τη βιώσιμη αλιεία αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας πολιτικών μας, αλλά και σημείο της προγραμματικής μας σύγκλισης συνεργασίας,
Επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες πολλαπλών αιτημάτων και διαμαρτυριών από συλλόγους παράκτιων αλιέων , και
Επειδή θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερης σημασίας από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη, στα πλαίσια των απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην παραγωγή και την κοινωνία, αλλά και για τη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε επειγόντως από σας να οργανώσετε με πρωτοβουλία σας άμεσα μια συνάντηση διαβούλευσης με εκπροσώπους των αλιέων, και ειδικότερα των παράκτιων αλιέων
Στη συνάντηση αυτή δηλώνουμε το έντονο ενδιαφέρον μας να παρευρεθούν εκπρόσωποι του Κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, στα πλαίσια της προγραμματικής και κυβερνητικής συνεργασίας μας.