1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ;
Τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ;

Τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ;

0

«Πράσινο» φως για το επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ που αφορά την περίοδο 2018-2022 και περιλαμβάνει οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Το επιχειρησιακό σχέδιο (project compass) που προτείνει η McKinsey προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ για την πενταετία, εκ των οποίων το 50% κατανέμεται στα δίκτυα και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το 23% στην κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και το 9% σε επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Στο επιχειρηματικό σχέδιο τονίζεται, ότι για τα επόμενα 10 χρόνια τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω του εξηλεκτρισμού), οι δράσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και η απανθρακοποίηση.

Στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητά της ΔΕΗ και να μετατραπεί σε σύγχρονη και πρωτοποριακή εταιρεία ενέργειας και η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) 1-1,1 δισ. ευρώ και ο περιορισμός του χρέους κοντά στο τριπλάσιο του ετήσιου EBITDA μέχρι το 2022.

Τι προβλέπει το σχέδιο:

1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022, κυρίως από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά, δεδομένης της αναμενόμενης ελκυστικότητάς τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας, μέσω σημαντικής αύξησης του μεγέθους, του αριθμού των έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την ισχύ και την απόδοση. Στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στη συνολική ισχύ της ΔΕΗ σε ποσοστό 20% – 25% έως το 2030-2035.

2. Πάγια Διανομής

Εστίαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων των σταθερών αποδόσεων που έχουν.

3. Λιανική Αγορά και Νέες Δραστηριότητες

Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στη διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας προσφέροντας μία ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. double play στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης) και εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να αποτραπεί η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής όσο και με μία σειρά από “γρήγορες νίκες” («quick wins»).

4. Ορυχεία και συμβατική παραγωγή

Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας στα ορυχεία και τους Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής. Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετικών ορυχείων. Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021. Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση των πιθανών ευκαιριών για μετατροπή υπαρχόντων πετρελαϊκών μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.

5. Κεντρικές και Υποστηρικτικές Λειτουργίες

Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση συνεργιών σε επίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου.
Εξέταση και διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρίτους. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ.

6. Διεθνής Επέκταση

Στοχευμένη ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εξειδίκευση της ΔΕΗ.

7. Νέες υπηρεσίες και προϊόντα

Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών για ανάπτυξη (π.χ. ενεργειακές υπηρεσίες), λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα τους.

8. Ρυθμιστικό πλαίσιο

Πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό πλάνο, υπάρχουν μία σειρά από ρυθμιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία τους, δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού καυσίμου σε σχέση με την κατασκευή νέων σταθμών, η μείωση της χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και σταδιακή πλήρης κατάργησή της, η κατάργηση των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019,  η λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων που θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για αντιστάθμιση κινδύνου και η πλήρης ανάκτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.