1. Home
  2. Συνεντεύξεις
  3. Μ. Ιντζελέρ: «Αναδεικνύουμε τη μεγάλη σημασία της ανακύκλωσης συσκευών»
Μ. Ιντζελέρ: «Αναδεικνύουμε τη μεγάλη σημασία της ανακύκλωσης συσκευών»

Μ. Ιντζελέρ: «Αναδεικνύουμε τη μεγάλη σημασία της ανακύκλωσης συσκευών»

0

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ κατάφερε να συλλέξει και να διαχειριστεί ορθά περιβαλλοντικά εντός του 2017 περισσότερες από 14 εκατομμύρια συσκευές, επιτυγχάνοντας όλους τους εθνικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους ανακύκλωσης.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Συναντήσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάριο Ιντζελέρ, και μας εξήγησε τους λόγους που είναι σημαντική η ανακύκλωση συσκευών, ποιες συσκευές μπορούν να ανακυκλώσουν οι καταναλωτές και πού, καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία την περασμένη χρονιά.

– κ. Ιντζελέρ ποια είναι η δραστηριότητα της εταιρείας και πώς δημιουργήθηκε;

Αντικείμενό μας είναι η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά και τελικά η απορρύπανση και ανακύκλωσή τους. Η δημιουργία όλων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων, άρα και της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», βασίστηκε στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός ενός προϊόντος είναι υποχρεωμένος στο τέλος ζωής του προϊόντος να φροντίσει αυτό να ανακυκλωθεί. Να διευκρινίσω ότι παραγωγός είναι και αυτός που θα κατασκευάσει μία ηλεκτρική συσκευή αλλά και εκείνος που θα την εισάγει – «τοποθετήσει» πρώτη φορά στην αγορά. Αυτός λοιπόν έχει την ευθύνη της ανακύκλωσής της. Η εταιρεία είναι ιδιωτικού δικαίου με έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και οι μέτοχοί μας είναι δέκα μεγάλες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών: τρεις ελληνικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο και επτά πολυεθνικές. Οι συγκεκριμένες εταιρείες δημιούργησαν ένα σύστημα, την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», για να έχουν τη βεβαιότητα ότι η διαχείριση των ΑΗΗΕ θα γίνεται με το ορθότερο τρόπο περιβαλλοντικά αλλά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ωστόσο, δεν μοιράζουμε ποτέ κέρδη στους μετόχους. Τα πιθανά κέρδη μας γίνονται αποθεματικό για μελλοντική ανακύκλωση και μόνο!

– Τα έσοδα της εταιρείας από πού προέρχονται;

Το μοναδικό μας έσοδο προέρχεται από τις Χρηματικές Εισφορές Ανακύκλωσης, τις οποίες καταβάλλουν σε μηνιαία βάση οι παραγωγοί και με αυτό τον τρόπο απαλλάσσονται από την υποχρέωση έναντι του νόμου να προχωρά ο καθένας χωριστά στην οργάνωση της ανακύκλωσης των συσκευών που παράγει, κάτι που θα ήταν εντελώς ασύμφορο για τους ίδιους. Το ύψος των εσόδων μας είναι ευθέως ανάλογο με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με το που μπαίνει μία συσκευή στην αγορά, ο παραγωγός πληρώνει μια μικρή εισφορά, τη Χρηματική Εισφορά Ανακύκλωσης. Εμείς στη συνέχεια έχουμε υποχρέωση αυτή την εισφορά να τη διαχειριστούμε έτσι ώστε, όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος ζωής του, να ανακυκλωθεί σωστά.

– Πείτε μας λίγα λόγια για την αξία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και για τα οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας για όλους μας.

Η ανακύκλωση των παλαιών συσκευών έχει αξία πρώτα από όλα για το περιβάλλον και την υγεία μας. Συμβάλλει στη διατήρηση του ορυκτού μας πλούτου και την εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον περιορίζει την εξόρυξη και τις παραγωγικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα ο περιορισμός των παραγωγικών διαδικασιών έχει ως αντίκτυπο και τη μείωση της βιομηχανικής ρύπανσης. Αλλά η ρύπανση δεν προλαμβάνεται μόνο γι’ αυτό. Είναι πλέον γνωστό ότι οι ηλεκτρικές συσκευές περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον, όταν απορριφθούν ανεξέλεγκτα. Κατά την επεξεργασία τους με σκοπό την ανακύκλωση, οι ουσίες αυτές απομονώνονται και αποφεύγεται η απελευθέρωσή τους, με πολύ επιβαρυντικές επιπτώσεις, στο περιβάλλον.

– Ποιες ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να ανακυκλώσει ένα καταναλωτής και πού υπάρχουν αντίστοιχοι κάδοι;

Για να το ορίσουμε όσο πιο απλά γίνεται, ανακυκλώνονται όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία καθώς και όλες οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των LED.
Ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση των μικροσυσκευών υπάρχουν στα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σε αλυσίδες super market, και σε πολλά άλλα σημεία. Οι λάμπες ανακυκλώνονται σε ειδικούς κάδους, διαφορετικούς από αυτούς των συσκευών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον κοντινότερό τους κάδο στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.electrocycle.gr. Οι ογκώδεις συσκευές ανακυκλώνονται μέσω των δήμων ή των καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών.

– Πόσο επικίνδυνες είναι για το περιβάλλον οι ηλεκτρικές συσκευές;

Στο τέλος της ζωής τους, οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να επιβαρύνουν τον αέρα, το έδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα, εξαιτίας της ύπαρξης βαρέων μετάλλων ή άλλων ουσιών στα κατασκευαστικά τους μέρη. Για παράδειγμα, οι τηλεοράσεις CRT περιέχουν οξείδια μολύβδου στις καθοδικές λυχνίες τους και βαρέα μέταλλα στην οθόνη τους. Οι ουσίες αυτές είναι τοξικές και όταν θαφτούν εισχωρούν στον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης, οι λυχνίες στο πίσω μέρος ορισμένων επίπεδων οθονών περιέχουν υδράργυρο, ενώ τα παλιά ψυγεία περιέχουν ουσίες που ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την τρύπα του όζοντος.

– Θεωρείτε πως οι Ελληνες καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της ανακύκλωσης συσκευών;

Οι ετήσιες έρευνες που πραγματοποιούμε, δείχνουν πως οι πολίτες είναι ενημερωμένοι για την ανακύκλωση συσκευών και δηλώνουν έτοιμοι να αναλάβουν την ατομική ευθύνη που τους αναλογεί. Ωστόσο, τόσο οι έρευνες όσο και τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι μόνο 1 στους 3 ανακυκλώνει τις συσκευές του. Μια μερίδα πολιτών δεν έχει πειστεί για την αξία της ανακύκλωσης. Πιστεύουν ότι είναι χαμένος κόπος και δηλώνουν ότι ανακυκλώνοντας δεν θα σώσουν τον πλανήτη. Υπάρχει δυσπιστία γιατί τα οφέλη από την ανακύκλωση δεν είναι χειροπιαστά, παρότι έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Το στοίχημα λοιπόν για εμάς είναι να αναδείξουμε τη μεγάλη σημασία τους και να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες. Κάθε χρόνο υλοποιούμε προγράμματα ενημέρωσης σε όλα τα μέσα και εκπαιδεύσεις σε σχολεία σε όλη τη χώρα, καθώς στόχος μας είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής παιδείας στα νέα παιδιά.

– Ποια ήταν τα αποτελέσματα που πετύχατε την περασμένη χρονιά;

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, αναφορικά με την επίδοσή της στη συλλογή ΑΗΗΕ. Η «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» κατάφερε να συλλέξει και να διαχειριστεί ορθά περιβαλλοντικά εντός του 2017, περισσότερους από 54.000 τόνους ΑΗΗΕ ή διαφορετικά περισσότερες από 14 εκατομμύρια συσκευές(!), επιτυγχάνοντας όλους τους εθνικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους ανακύκλωσης, γεγονός για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι. Αξιοσημείωτα είναι και τα ποιοτικά αποτελέσματα από την επεξεργασία του τεράστιου αυτού όγκου αποβλήτων. Επίσης τα ποσοστά ανάκτησης υλικών από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι από το 2005 μέχρι και σήμερα σταθερά υψηλότερα από τους στόχους που τίθενται από την ευρωπαϊκή οδηγία. Στο σύνολο των συσκευών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε επίπεδα του 90% και είναι επίσης από τα κορυφαία στην Ευρώπη!

Who is Who

O Μάριος Ιντζελέρ, είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κατέχει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Εχει εργαστεί ως μελετητής στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επίσης ήταν στέλεχος επί σειρά πολλών ετών στον όμιλο Τουρνικιώτη, στον τομέα του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού της MITSUBISHI. Εχει γνώση και εμπειρία σε όλο τα φάσμα του κλιματισμού, από τη μελέτη έως τη χονδρική και τη λιανική πώληση. Εχει διατελέσει εκπρόσωπος κλιματισμού και μέλος του δ.σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών (ΣΒΕΗΣ), καθώς και εκπρόσωπος στην Τεχνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Παραγωγών Οικιακού Εξοπλισμού (CECED).