1. Home
 2. Το
 3. πρωτοσέλιδο
 4. Cenergy Holdings: Αυξήθηκε ο τζίρος και η λειτουργική κερδοφορία στο α’ εξάμηνο
Cenergy Holdings: Αυξήθηκε ο τζίρος και η λειτουργική κερδοφορία στο α’ εξάμηνο

Cenergy Holdings: Αυξήθηκε ο τζίρος και η λειτουργική κερδοφορία στο α’ εξάμηνο

0

Η Cenergy Holdings S.A. ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2018 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε την ίδια ημερομηνία.

Δυναμική διείσδυση σε νέες αγορές και προϊόντα

 • 17% αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2017 με ανάληψη μεγάλων έργων.
 • 14% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2017.
 • Μεγάλος όγκος ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 690 εκ. ευρώ.

Οικονομική ανασκόπηση

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 451 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 358 εκ. ευρώ).  Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους βελτιωμένους όγκους πωλήσεων και την εκτέλεση αρκετών ενεργειακών έργων κατά τη διάρκεια του 2018.
 • Συνέπεια των ανωτέρω, καθώς και λόγω του βελτιωμένου μείγματος έργων έναντι του 1ου εξαμήνου του 2017, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA)* ανήλθαν σε 27,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017: 24,5  εκ. ευρώ).
 • Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (a-EBIT)* 16,3 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 13,5 εκ. ευρώ).
 • Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017.
 • Οι ζημιές της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκ. ευρώ κατά το 1o εξάμηνο του 2017.
 • Ο καθαρός δανεισμός* αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε 453 εκ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων υπό εκτέλεση και του προγραμματισμένου επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου της Fulgor.

Επιχειρησιακά

 • Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 εκτελέστηκαν αρκετά σημαντικά ενεργειακά έργα:
 • Οι σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (στο εξής «Σωληνουργεία Κορίνθου») ένωσαν την Ασία με την Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TANAP.
 • Η Σωληνουργεία Κορίνθου άρχισε την παράδοση 125.027 μετρικών τόνων σωλήνων χάλυβα HFW 26” για τον αγωγό Cactus II, συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ., για λογαριασμό θυγατρικής της Plains All American Pipeline LP.
 • Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. (στο εξής «Ελληνικά Καλώδια») και η θυγατρική της Fulgor Α.Ε. (στο εξής «Fulgor») άρχισαν την εκτέλεση σύμβασης αξίας περίπου 70 εκ. ευρώ με την Dredging International NV, μέλος του Ομίλου DEME, για την προμήθεια συστημάτων υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία προορίζονται για τη προγραμματισμένη διασύνδεση υποθαλάσσιων αιολικών πάρκων στο κομμάτι της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο με το χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην περιοχή Zeebrugge (έργο «MOG»).
 • Η Ελληνικά Καλώδια σημείωσε πρόοδο στην εγκατάσταση σημαντικών υποθαλάσσιων καλωδιακών συνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και ολοκλήρωσε την παράδοση καλωδίων για τη διασύνδεση ενός υποθαλάσσιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Ανάθεση νέων ενεργειακών έργων:
 • Η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε σύμβαση με την TechnipFMC για την παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό το έργο θεωρείται μείζονος σημασίας καθώς αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο έργο μεγάλου βάθους που ανατίθεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου».
 • Η ένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. – Fulgor Α.Ε. ανέλαβε ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τη δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αξίας περίπου 40 εκ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες αναθέσεις σημαντικών έργων υψηλής τάσης, καθώς ορισμένα έργα αναβλήθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
 • Η TenneT ανέθεσε στην Ελληνικά Καλώδια δύο συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τα έργα Hollandse Kust (zuid) Alpha και Beta Sea Cable στη ζώνη αιολικών πάρκων της Ολλανδίας (HKZWFZ) – κοινοπραξία με τη Van Oord. Η αξία των συμβάσεων της Ελληνικά Καλώδια ανέρχεται περίπου σε 105 εκ. ευρώ.  Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 140 εκ. ευρώ για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός εκ των δύο υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση της Κρήτης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας στην Πελοπόννησο, καθώς και όλων των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των υποβρύχιων καλωδίων με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από την πλευρά της Πελοποννήσου.  O ΑΔΜΗΕ ανέθεσε επίσης στην Ελληνικά Καλώδια σύμβαση αξίας περίπου 41 εκ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των δύο υποβρύχιων καλωδίων με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της Κρήτης.

Επί του παρόντος, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών της Cenergy Holdings ανέρχεται σε 690 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα που ανατέθηκαν τους τελευταίους μήνες.  Εκκρεμούν ακόμα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και η Εταιρία αναμένει την ανάθεση περισσότερων νέων έργων κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018.

 • Τάσεις της αγοράς:
 • Σημειώθηκε δυναμικότερη από το αναμενόμενο αύξηση ενεργειακών έργων και έργων τηλεπικοινωνιών στις ευρωπαϊκές αγορές. Η αυξανόμενη ζήτηση αποτυπώθηκε στη θετική εξέλιξη των τιμών.
 • Ενδείξεις βελτίωσης στον κλάδο των προϊόντων καλωδίων (commodities business) στην Ευρώπη, μετά την επιβράδυνση των τελευταίων 18 μηνών.
 • Αβεβαιότητα στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας για δασμούς anti-dumping μεταξύ των ΗΠΑ, της Ελλάδας και άλλων πέντε χωρών, καθώς και λόγω των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει της διαδικασίας «Section 232» (του νόμου για την προώθηση του εμπορίου του 1962) σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου. Εντούτοις, έχουν ήδη αναληφθεί μέτρα και πρωτοβουλίες για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστική και οικονομική θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου και να μετριαστούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις.

Η Cenergy Holdings και οι εταιρίες της είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τις βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς στον τομέα της ενέργειας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης τους ανάμεσα στις πρωτοπόρες σε τεχνολογία εταιρείες στον τομέα των λύσεων μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων.  Χάρη στις πρόσφατες επενδύσεις, το στρατηγικό πρόγραμμα ανάληψης νέων υποθαλάσσιων έργων εξελίσσεται όπως αναμενόταν.

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, οι ακόλουθες εξελίξεις επηρέασαν τις βασικές αγορές της Cenergy Holdings:

 • Έργα καλωδίων: Η ευρωπαϊκή αγορά χερσαίων και υποθαλάσσιων έργων επηρεάστηκε από την αναβολή έργων «με το κλειδί στο χέρι», γεγονός που οδήγησε σε μειωμένη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου της Fulgor.
 • Προϊόντα καλωδίων: Σε βασικές αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης καταγράφηκε βραδεία ανάκαμψη. Βελτίωση παρατηρήθηκε στις αγορές μέσης τάσης της Γερμανίας και της Ιταλίας. Παράλληλα, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου συνέχισε να δημιουργεί προκλήσεις λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας.
 • Σωλήνες χάλυβα: Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, η παραγωγή και η εκτέλεση έργων εξελίχθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί.

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

  Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017*
Κύκλος εργασιών 451.020 385.428
Μικτό κέρδος 32.755 29.244
Μικτό κέρδος (%) 7,3% 7,6%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) 27.865 24.537
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) (%) 6,2% 6,4%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 25.644 26.030
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 5,7% 6,8%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT) 16.288 13.479
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT) (%) 3,6% 3,5%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 14.067 14.972
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 3,1% 3,9%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (16.509) (16.136)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (2.442) (1.164)
Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) (0,5%) (0,3%)
Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου (1.084) (887)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (1.098) (891)
 • Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

*Έχουν αναδιατυπωθεί συγκρίσιμα στοιχεία για να παρουσιαστεί η επίδραση της πρώιμης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 το 2017. Δείτε τη σημείωση 4 επί των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Ο κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 451 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση (1ο εξάμηνο 2017: 385 εκ. ευρώ).

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 32,8 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017: 29,2 εκ. ευρώ).

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-ΕΒΙTDA) αυξήθηκαν σε 27,9 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017: 24,5 εκ. ευρώ).

Η αύξηση κερδοφορίας κατά 14% σε ετήσια βάση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο θετικό μείγμα έργων σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες επιδόσεις του κλάδου εμπορευμάτων στην Ευρώπη.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% και διαμορφώθηκαν σε 16,5 εκ. ευρώ, ως επακόλουθο του αυξημένου καθαρού δανεισμού για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς και των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση έργων.

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, η χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων ήταν οριακά αρνητική (-0,3 εκ. ευρώ) έναντι των εύρωστων κερδών που είχαν καταγραφεί κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 (1,7 εκ. ευρώ).

Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,4 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 έναντι ζημιών ύψους 1,2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ως επακόλουθο των προαναφερόμενων παραγόντων.

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

Στις
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30 Ιουνίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια στοιχεία 385.165 380.610
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.988 6.140
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.986 40.816
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 432.139 427.565
Αποθέματα 200.535 186.251
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 152.780 138.267
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 135.351 65.166
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 41.144 69.443
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.896 3.070
Κυκλοφορούν ενεργητικό 532.705 462.197
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 964.844 889.763
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 195.080 200.222
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δανεισμός 79.685 86.141
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20.292 21.989
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.644 25.794
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 124.622 133.924
Δανεισμός 414.200 362.732
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 212.758 186.915
Υποχρεώσεις από συμβάσεις 14.223 4.724
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.962 1.246
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 645.143 555.617
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 769.765 689.541
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 964.844 889.763

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 427 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 432 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 14 εκ. ευρώ για τον κλάδο των καλωδίων και σε 2,2 εκ. ευρώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ενώ οι ενοποιημένες αποσβέσεις άυλων και ενσώματων πάγιων στοιχείων ανήλθαν σε 12 εκ. ευρώ.

Οι επενδύσεις στον κλάδο των καλωδίων αφορούσαν κυρίως την επέκταση και αναβάθμιση της επιχειρηματικής μονάδας υποβρύχιων καλωδίων στο εργοστάσιο της Fulgor.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 15% σε 533 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018 από 462 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κυρίως λόγω των υψηλότερων ποσών μη τιμολογημένων απαιτήσεων (συμβατικά περιουσιακά στοιχεία), δεδομένου ότι τόσο για τα έργα καλωδίων με το κλειδί στο χέρι όσο και για εξατομικευμένα προϊόντα σωλήνων χάλυβα και καλωδίων, τα ποσά τιμολογούνται καθώς εξελίσσονται οι εργασίες με βάση συμφωνημένους συμβατικούς όρους, είτε κατά την επίτευξη συμβατικών οροσήμων είτε κατά την τελική παράδοση και παραλαβή των προϊόντων.

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12% από 689 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 770 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018. Η αύξηση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων είναι απόρροια της αύξησης των αποθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε υπό εκτέλεση έργα.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 453 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018 (31 Δεκεμβρίου 2017: 379 εκ. ευρώ) για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των υπό εκτέλεση έργων και επενδύσεων.

Στις 30 Ιουνίου 2018, ο δανεισμός των εταιριών της Cenergy Holdings περιλάμβανε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 16% και 84% αντίστοιχα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναχρηματοδότησης χρέους των εταιριών της Cenergy Holdings. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και συγκεκριμένων έργων σε εξέλιξη.

Στις 30 Ιουνίου 2018, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν ποσό 85,8 εκ. ευρώ, το οποίο αφορά τα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια που έλαβαν η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Ελληνικά Καλώδια το 2013 και αρχικά ήταν πληρωτέα το 2018. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2018, η Σωληνουργεία Κορίνθου έλαβε έγκριση από κοινοπραξία τραπεζών για τη μετατροπή ποσού 30,8 εκ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο δάνειο. Αυτό το ποσό αρχικά αντιπροσώπευε ομολογίες που είχε εκδώσει η Σωληνουργεία Κορίνθου το 2013 με αρχική λήξη εντός του 2018. Τα νέα ομόλογα έχουν πενταετή διάρκεια και περιλαμβάνουν βελτιωμένους όρους τιμολόγησης για τη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Ομοίως, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2018, η Ελληνικά Καλώδια έλαβε επίσης έγκριση από κοινοπραξία τραπεζών για τη μετατροπή ποσού 55 εκ. ευρώ σε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο με πενταετή διάρκεια και βελτιωμένους όρους τιμολόγησης.

Οι ρήτρες και εξασφαλίσεις που περιλαμβάνονται και στα δύο κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια είναι παρόμοιες με τους όρους των προηγούμενων δανείων.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες σχετικά με τη μετατροπή πρόσθετου τμήματος των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα.

Η διοίκηση των θυγατρικών αναμένει ότι η διαδικασία αναχρηματοδότησης χρέους θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2018.

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 224 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση (1ο εξάμηνο 2017: 180 εκ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά σημαντικών έργων, κυρίως για την υποθαλάσσια αγορά, παρέχοντας σωλήνες για τις κατασκευές υποθαλάσσιων αγωγών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου καθώς και για τη σύνδεση της Εσθονίας με τη Φινλανδία.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 16,7 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 12% έναντι του 1ου εξαμήνου του 2017 (14,9 εκ. ευρώ).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους επέφερε αύξηση κατά 7% των αναπροσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 14,7 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017: 13,7 εκ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017: 4,1 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση αποδίδεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 2,2 εκ. ευρώ και αφορούσαν συγκεκριμένες επενδύσεις για βελτιώσεις της παραγωγικότητας στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, παραδόθηκαν με επιτυχία δύο υποθαλάσσια έργα με επένδυση σκυροδέματος (Williams NESE στις ΗΠΑ και Noble Leviathan στο Ισραήλ).  Στις 5 Ιουνίου 2018, ένα υποθαλάσσιο έργο μεγάλου βάθους (μέγιστο βάθος υδάτων 1.750 μέτρα) ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου από την TechnipFMC για την παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.  Τέλος, η Σωληνουργεία Κορίνθου ενίσχυσε την παρουσία της στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς της ανατέθηκε η προμήθεια περίπου 20 χιλ. μετρικών τόνων υποθαλάσσιων σωλήνων reeling από διάφορους πελάτες.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του κλάδου σωλήνων χάλυβα έχει ως εξής:

  Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017*
Κύκλος εργασιών 223.570 180.347
Μικτό κέρδος 16.733 14.906
Μικτό κέρδος (%) 7,5% 8,3%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) 14.719 13.770
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) (%) 6,6% 7,6%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 14.719 13.774
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 6,6% 7,6%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT) 10.094 9.237
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 4,5% 5,1%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 10.094 9.241
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 4,5% 5,1%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (4.526) (5.157)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος 5.568 4.084
Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 2,5% 2,3%
Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου 4.584 4.084
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.584 4.084
 • Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

*Έχουν αναδιατυπωθεί συγκρίσιμα στοιχεία για να παρουσιαστεί η επίδραση της πρώιμης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 το 2017. Δείτε τη σημείωση 4 επί των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Η εύρωστη απόδοση του κλάδου των σωλήνων χάλυβα αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στο 2ο  εξάμηνο του έτους, ενισχυμένη από το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και το σαφές χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

Καλώδια

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, τα έσοδα που προήλθαν από έργα κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί εντός της ίδιας περιόδου του 2017, καθώς ορισμένα έργα που είχαν προγραμματιστεί παλαιότερα παρέμειναν τελικά στο στάδιο της δημοπράτησης. Λόγω των παραπάνω, το εργοστάσιο της Fulgor συνέχισε να λειτουργεί με μειωμένη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα της περιόδου. Ωστόσο, η Fulgor κατέχει πλέον ένα ιστορικό εύρωστων επιδόσεων στην παροχή οικονομικά αποδοτικών, αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων που καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του υποθαλάσσιου τομέα και δίνουν τη δυνατότητα στην Εταιρία να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της αγοράς. Χάρη στην πρόσφατη ανάθεση νέων συμβάσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου υποθαλάσσιων καλωδίων, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου είναι θετικές.

Ο κλάδος των προϊόντων καλωδίων (commodities business) κατέγραψε υψηλότερους όγκους πωλήσεων έναντι του 1ου εξαμήνου του 2017 (2,4%) καθώς και βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Στις κινητήριες δυνάμεις των βελτιωμένων επιδόσεων περιλαμβάνονται:

 • Οι καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις της ελληνικής αγοράς λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον κατασκευαστικό κλάδο.
 • Η βραδεία ανάκαμψη των παραδοσιακών αγορών της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης και η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές, όπως οι σκανδιναβικές χώρες και η Μέση Ανατολή.
 • Η δυναμική ζήτηση για καλώδια τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης στην Ευρώπη.

Ως επακόλουθο των προαναφερθέντων, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) του κλάδου αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση.

Ο κύκλος εργασιών του 1ου εξαμήνου του 2018 αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση στα 227 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 205 εκ. ευρώ) ενώ τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 14 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 11,2 εκ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2018, η χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων ήταν οριακά αρνητική (-0,3 εκ. ευρώ) έναντι σημαντικών κερδών που είχαν καταγραφεί κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 (1,7 εκ. ευρώ). Ως επακόλουθο, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,7 εκ. ευρώ έναντι 12,7 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1 εκ. ευρώ έναντι του 1ου εξαμήνου του 2017 και διαμορφώθηκαν σε 12 εκ. ευρώ, ως επακόλουθο της αύξησης του καθαρού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και έργων.

Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος για το 1ο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρου εισοδήματος 4,6 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017.

Οι επενδύσεις για το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 14 εκ. ευρώ στον κλάδο καλωδίων, σε μεγάλο βαθμό λόγω της επέκτασης και αναβάθμισης της επιχειρηματικής μονάδας υποθαλάσσιων έργων στο εργοστάσιο της Fulgor προκειμένου να καλυφθούν τα αναμενόμενα μελλοντικά επίπεδα ζήτησης καθώς και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στα εργοστάσια της Ελληνικά Καλώδια και της Icme Ecab.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 31 εκ. ευρώ σε 286 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης, της χρηματοδότησης έργων και των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του κλάδου καλωδίων έχει ως εξής:

Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017*
Κύκλος εργασιών 227.450 205.082
Μικτό κέρδος 16.022 14.338
Μικτό κέρδος (%) 7,0% 7,0%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) 13.938 11.220
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) (%) 6,1% 5,5%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 11.717 12.708
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 5,2% 6,2%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT) 7.138 4.857
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 3,1% 2,4%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 4.917 6.345
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 2,2% 3,1%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (11.981) (10.979)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (7.064) (4.634)
Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) (3,1%) (2,3%)
Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου (4.768) (4.563)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (4.783) (4.567)
 • Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

*Έχουν αναδιατυπωθεί συγκρίσιμα στοιχεία για να παρουσιαστεί η επίδραση της πρώιμης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 το 2017. Δείτε τη σημείωση 4 επί των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Η εκτέλεση νέων έργων, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων και του υπό εκτέλεση έργου MOG, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη κερδοφορία στον τομέα των προϊόντων καλωδίων (commodities business) αναμένεται να ενισχύσουν τα αποτελέσματά κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018.

Άλλα ορόσημα για τον κλάδο των καλωδίων κατά το 2ου εξάμηνο του 2018 αναμένεται να είναι η ολοκλήρωση της εν εξελίξει αναχρηματοδότησης χρέους, καθώς και η ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού προγράμματος στη Fulgor, με στόχο την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης.

Στο μέλλον, η μεγάλη ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια Ευρώπη, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου των καλωδίων. Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την πρόσφατη ανάθεση αρκετών νέων έργων στην Ευρώπη.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Δείτε τις Σημειώσεις των Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

Προοπτικές

Η μεγάλη ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια Ευρώπη, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου των καλωδίων. Η Ελληνικά Καλώδια έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με αρκετά νέα έργα στα οποία η Εταιρία συνεχίζει να δίνει μεγάλο βάρος, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση υπό εκτέλεση και νέων έργων.

Στον κλάδο των προϊόντων καλωδίων (commodities business), υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης στις αγορές των καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες είχαν επηρεαστεί αρνητικά από ανταγωνιστικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του 2017.  Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που απειλούν την ανάκαμψη, όπως η αβεβαιότητα του πολιτικού περιβάλλοντος της ΕΕ, οι πιθανές σημαντικές αλλαγές των εμπορικών πολιτικών, καθώς και ο ευρύτερος αντίκτυπος της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ.  Προκειμένου να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι στις βασικές αγορές του κλάδου των καλωδίων, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες με στόχο τη διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές και τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων μέσω της ανάπτυξης έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου και αερίου σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις τιμές που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν αναμένεται επίσης να ενισχύσει τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, αυξάνοντας την πιθανότητα να υλοποιηθούν πολλοί από τους προγραμματισμένους αγωγούς πετρελαίου και αερίου.

Χάρη στη σημαντική παραγωγική δυναμικότητα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, η Σωληνουργεία Κορίνθου βρίσκεται στην κατάλληλη θέση να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες στην αγορά ενέργειας.

Παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον δραστηριοποίησης, οι εταιρίες της Cenergy Holdings διατηρούν ισχυρή θέση ώστε να υλοποιήσουν τις πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξής τους, με συνεχή εστίαση στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση προϊόντων, διεισδύοντας σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων και ενισχύοντας τις σχέσεις με τους πελάτες. Η επιτυχής πραγμάτωση αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων θα υποστηρίξει τα σχέδια διεθνούς επέκτασης και την επιδίωξη έργων μεγάλης κλίμακας σε τομείς υψηλής ανάπτυξης.

Έκθεση του Ελεγκτή

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 επισκοπήθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές.

Οικονομικό ημερολόγιο

Ημερομηνία   Δημοσίευση / Γεγονός
Ετήσια αποτελέσματα 2018 της Cenergy Holdings   20 Μαρτίου 2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019   28 Μαΐου 2019