Home Νέα Γ.Λαζαρίδης (ΑΦΗΣ): «Οι Eλληνες συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση μπαταριών»
Γ.Λαζαρίδης (ΑΦΗΣ): «Οι Eλληνες συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση μπαταριών»

Γ.Λαζαρίδης (ΑΦΗΣ): «Οι Eλληνες συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση μπαταριών»

0
0

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΑΦΗΣ Α.Ε. μίλησε στην εφημερίδα  για τη σημασία της ανακύκλωσης των μπαταριών, καθώς και για τους κινδύνους που κρύβει η απόρριψή τους σε συμβατικούς κάδους.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Πολύ σημαντική για διάφορους λόγους είναι η ανακύκλωση των μπαταριών, καθώς κατασκευάζονται από επικίνδυνα βαρέα μέταλλα τα οποία δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα οι μπαταρίες που καταλήγουν στις χωματερές να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος. Οφείλουμε, λοιπόν, ανακυκλώνοντάς τις, να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Η εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εισαγωγείς φορητών μπαταριών, έχει αναλάβει το έργο της ανακύκλωσής τους.

Συγκεκριμένα, της έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η συλλογή και η ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Στόχοι της ΑΦΗΣ είναι η ευαισθητοποίηση του πολίτη, η συμμετοχή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η στήριξη των εισαγωγέων μπαταριών και η επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης που έχουν τεθεί τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την ελληνική νομοθεσία.

– Κ. Λαζαρίδη, πείτε μας λίγα λόγια για το έργο της ΑΦΗΣ Α.Ε.

Η ΑΦΗΣ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004, ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με σκοπό την οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών στηλών και συσσωρευτών για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μέτοχοι και μέλη της εταιρείας είναι επιχειρήσεις-εισαγωγείς μπαταριών, οι οποίες είναι υπόχρεες βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας να διαχειρίζονται με βέλτιστο περιβαλλοντικό τρόπο τις μπαταρίες που πωλούν, όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους. Ξεκινώντας από το 2005, η ΑΦΗΣ υπέγραψε συμβάσεις με αδειοδοτημένους από το ΥΠΕΝ συλλέκτες για την αποκομιδή μεταχειρισμένων μπαταριών από περίπου 65.000 ειδικούς κάδους τοποθετημένους στην αγορά. Μέχρι το 2011, η συλλογή των μπαταριών ακολούθησε μια εντυπωσιακή αυξητική πορεία, η οποία αναχαιτίσθηκε από τη συνεχή πτώση της αγοράς των μπαταριών λόγω της σταδιακής αντικατάστασής τους από τις επαναφορτιζόμενες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία κατόρθωσε να τοποθετήσει 65.000 κάδους σε σημεία υψηλής κυκλοφορίας. Το ποσοστό συλλογής μεταχειρισμένων μπαταριών έφτασε σχεδόν το 38% των συνολικών πωλήσεων.

Η πυκνότητα των σημείων αποκομιδής είναι περίπου 6 κάδοι ανά 1.000 κατοίκους, ποσοστό από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Η ΑΦΗΣ, με την κατάλληλη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των συνεργατών της, διασφάλισε τη σωστή και ασφαλή προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και αποστολή στο εξωτερικό, σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών με το ελάχιστο κόστος. Επίσης, η ΑΦΗΣ πέτυχε να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες ως προς την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των μπαταριών. Τέλος, εφοδιάζει τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και μέλη με έγκριτη πληροφόρηση και αξιόπιστα δεδομένα.
Γενικά, η ΑΦΗΣ είναι ένας οικονομικά υγιής οργανισμός που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ταμειακό αποθεματικό ασφαλείας από την εισφορά των μελών του και να αποτελεί πρότυπο για τους συναφείς οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

– Ποια είναι η σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών;

Η σημασία της ανακύκλωσης είναι πολύπλευρη. Αρχικά, η ανακύκλωση βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Επίσης, διασφαλίζει τη διατροφική αλυσίδα, αφού τα τοξικά απόβλητα μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες και το έδαφος. Παράλληλα, στηρίζει την κυκλική οικονομία μέσω της εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας για την παραγωγή νέων μπαταριών. Τέλος, η ανακύκλωση μπαταριών συνεισφέρει στον πολιτισμό και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

– Πού μπορεί να βρει κάδο ανακύκλωσης μπαταριών ο καταναλωτής;

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει κάδο ανακύκλωσης μπαταριών σε:

  • Κτίρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Super Markets
  • Δημόσιους οργανισμούς και ΟΤΑ
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Καταστήματα Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρικών
  • Υποκαταστήματα τραπεζών
  • Γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων κ.λπ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στα πλάνα μας είναι η εφαρμογή ενός συστήματος χαρτογράφησης κάδων, μέσω του οποίου ο καταναλωτής θα μπορεί να βρει το κοντινότερο σημείο αποκομιδής.

– Ποιες μπαταρίες ανακυκλώνονται;

Ανακυκλώνονται όλες οι ξηρού τύπου μπαταρίες (αλκαλικές, λιθίου, ψευδαργύρου, κομβιόσχημες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες Ni – Cd ή μολύβδου κ.λπ.).

– Πόσο βλαβερές για το περιβάλλον είναι οι μπαταρίες;

Οι περισσότερες μπαταρίες κατασκευάζονται από επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, μερικά από τα οποία είναι τοξικά ή/και καρκινογόνα και διαβρωτικά οξέα. Τα χρησιμοποιούμενα βαρέα μέταλλα προέρχονται κυρίως από εξόρυξη και όχι από συνθετικά παρασκευαζόμενα από χημικές ουσίες και για τον λόγο αυτόν δεν διασπώνται. Στις χωματερές, οι μπαταρίες μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος, καθώς επίσης μπορεί να γίνει και έκλυση δηλητηριωδών αερίων κατά τη διάρκεια πυρκαγιών από εύφλεκτα απορρίμματα. Συνεπώς, ο άνθρωπος και γενικά οι ζωντανοί οργανισμοί δέχονται όλες αυτές τις επιβλαβείς ουσίες από το νερό ή το έδαφος δια μέσου της διατροφικής αλυσίδας.

– Πόσο εξοικειωμένος πιστεύετε ότι είναι ο Ελληνας καταναλωτής με την ανακύκλωση μπαταριών;

Γενικά, ο Ελληνας καταναλωτής αποκτά περιβαλλοντική συνείδηση με επιταχυνόμενους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, κλείνοντας σταδιακά την ψαλίδα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ειδικά όσον αφορά στην ανακύκλωση μπαταριών, πιστεύω ότι οι Ελληνες έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη αυτής της πρακτικής και συμμετέχουν ενεργά. Η ευαισθητοποίηση, καθώς και η εξοικείωσή τους με την ανακύκλωση των μπαταριών έχει ενισχυθεί σημαντικά με την έντονη και αποτελεσματική επικοινωνία. Επιπροσθέτως, έχει βοηθήσει και η αξιοπιστία, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός της ΑΦΗΣ. Αναμφίβολα, η ανακύκλωση μπαταριών κερδίζει έδαφος ως τρόπος ζωής.

Who is Who

Ο Γιάννης Λαζαρίδης σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο University College του Λονδίνου. Aπέκτησε επίσης μεταπτυχιακό στο Imperial College του Λονδίνου, καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο IMD της Λωζάνης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε επιτελικές θέσεις ευθύνης σε εταιρείες όπως η Dow Chemical και η Nestle, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πριν αναλάβει την ΑΦΗΣ Α.Ε., διετέλεσε Δ/νων Σύμβουλος στην Carrefour Bulgaria Sa.