Home Ηλεκτρισμός ΡΑΕ: Θέματα ηλεκτρισμού συζητήθηκαν στην Εσπερίδα της στην 84η ΔΕΘ
ΡΑΕ: Θέματα ηλεκτρισμού συζητήθηκαν στην Εσπερίδα της στην 84η ΔΕΘ

ΡΑΕ: Θέματα ηλεκτρισμού συζητήθηκαν στην Εσπερίδα της στην 84η ΔΕΘ

0
0

Θέματα που αφορούν τον Ηλεκτρισμό συζητήθηκαν στην χθεσινή Εσπερίδα, που πραγματοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

Η Εσπερίδα ξεκίνησε με παρουσίαση από την κα. Όλγα Φιλιπποπούλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισμού της ΡΑΕ, σχετικά με τις εξελίξεις και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά στην εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κα Φιλιπποπούλου, μετά από μία σύντομη αναδρομή στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η επιτυχία του Μοντέλου Στόχου προϋποθέτει, ανάμεσα σε άλλα, την ταχεία αλλά ταυτόχρονα προσεκτική εφαρμογή από τα κράτη μέλη των ευρωπαϊκών Κανονισμών, Κατευθυντηρίων Οδηγιών και Κωδίκων Δικτύου που έχουν ως στόχο την εναρμόνιση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ έχει μέχρι σήμερα ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των Κωδίκων Δικτύου που αφορούν στην αγορά, εκδίδοντας 82 αποφάσεις στο διάστημα 2016-2019.

(http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/targetmodel.csp)

Στη συνέχεια, αφού παρουσίασε τον τρέχοντα σχεδιασμό του μοντέλου της ελληνικής αγοράς, επικεντρώθηκε στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την αναδιάρθρωση αυτού σύμφωνα με το πλέγμα των κανόνων του «Μοντέλου Στόχου», ήτοι τους Ν. 4425/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4512/2018 καθώς και τις αποφάσεις της ΡΑΕ 1116/2018 και 1090/2018 με τις οποίες εγκρίθηκαν ο Κανονισμός λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & της Ενδοημερήσιας Αγοράς και ο Κανονισμός της Αγοράς Εξισορρόπησης αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά των 4 νέων αγορών, όπως αυτά περιγράφονται στα κανονιστικά κείμενα, παρουσιάστηκαν συνοπτικώς σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας αυτών. Η επίτευξη του στόχου για την έναρξη των νέων αγορών σε λειτουργία αποσύζευξης τον Ιούνιο 2020, όπως προσέθεσε κλείνοντας, απαιτεί συντονισμένες ενέργειες από πλευράς Διαχειριστών και αρμόδιων Αρχών αλλά και να δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα στις εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες για την εξοικείωση με το νέο πλαίσιο. Οι εγκριτικές ενέργειες της ΡΑΕ θα ολοκληρωθούν μετά την έγκαιρη υποβολή εισηγήσεων από τους Διαχειριστές και τη σχετική αξιολόγησή τους στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στη συνέχεια η κα. Ευαγγελία Παπαδιονυσίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Αγορών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας παρουσίασε τη λειτουργία των τριών νέων αγορών (αγορά ενεργειακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αγορά επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια αγορά), στο πλαίσιο του Target Model. Ειδικότερα αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν για όλους όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού από τα εργαλεία που θα προσφέρουν οι νέες αγορές, αλλά και στο ρόλο που θα διαδραματίσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας στη μετάβαση στο νέο αποκεντρωμένο οικονομικό μοντέλο με στόχο την καθαρή ενέργεια, στο οποίο θα έχουν ενεργό ρόλο νέοι τύποι Συμμετεχόντων.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Καμπούρης, Μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΑΕ έθεσε το γενικό πλαίσιο της αγοράς του Target Model και στη συνέχεια εστίασε στην ανάλυση της λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης παρουσιάζοντας τις επιμέρους λειτουργίας της, τα συστήματα που πρέπει να υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα και τα χρονοδιαγράμματα ώστε να εκκινήσει η λειτουργία της αγοράς το καλοκαίρι του 2020.

Τέλος, η κα. Αγγελική Μουρτζίκου Ειδ. Επιστήμονας, Δ/ντρια Παρακολούθησης Αγορών & Ανταγωνισμού στη ΡΑΕ, μίλησε για την εξέλιξη του μηχανισμού δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στις 11 δημοπρασίες δημοπρατήθηκε το 100% των ποσοτήτων ενώ στην τελευταία απορροφήθηκε μόλις το 70% και για το λόγο αυτό η τιμή κατακύρωσης ανήλθε σε 58,12 €/MWh, όσο και η τιμή εκκίνησης. Στη συνέχεια παρουσίασε την εγχώρια παραγωγή ανά καύσιμο όπου παρατηρήθηκε μείωση της λιγνιτικής παραγωγής από 36% το 2017 σε 27% το 2019 (για την ίδια περίοδο Ιανουάριος-Ιούλιος), αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο από 33% σε 40% και αυξητική τάση της παραγωγής των ΑΠΕ που σήμερα φτάνει το ποσοστό 25% και κλείνοντας παρουσίασε στοιχεία ανάλυσης του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα πραγματοποιήσει μία ακόμη ενεργειακή Εσπερίδα στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ:

– Φυσικό Αέριο (Η διαμόρφωση της χονδρεμπορικής αγοράς με τις νέες υποδομές, πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, κτλ) την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ, Αίθουσα Φίλιππος 5.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.cosmo-one.gr/rae-tif-2019-dilosi-simmetoxis/

 

Επισυνάπτονται οι σημερινές παρουσιάσεις:

 

Η εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου στην Ελλάδα (Target Model)

Φιλιπποπούλου Όλγα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών & Ανταγωνισμού, ΡΑΕ

 

Η λειτουργία των τριών νέων αγορών στο πλαίσιο του Target Model: Προ-ημερήσια αγορά, Ενδοημερήσια αγορά, προθεσμιακά προϊόντα.

Ευαγγελία Παπαδιονυσίου, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Αγορών, ΕΧΕ ΑΕ

 

Η λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης στο πλαίσιο του Target Model.

Γιάννης Καμπούρης, Μέλος ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

 

Εξέλιξη μηχανισμού δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και ανάλυση βασικών παραμέτρων κόστους χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Η πορεία έως εδώ, το μέλλον και οι προκλήσεις

Μουρτζίκου Αγγελική, Ειδ. Επιστήμονας, Δ/ντρια Παρακολούθησης Αγορών & Ανταγωνισμού, ΡΑΕ