«Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ, με το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο, πιθανότητα θα κάνει πιο εντατικές τις προσπάθειες για κοινές επενδύσεις με τον ιδιωτικό τομέα», εκτίμησε ο κ. Περιστέρης.

Σε άλλο σημείο της εισήγησής του ο πρόεδρος της Τέρνα Ενεργειακή εξέφρασε την ανάγκη προώθησης της τεχνολογίας της αντλησιοταμίευσης, καθώς τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται η πιο αποδοτική και ώριμη τεχνολογία αποθήκευσης.

insider.gr