1. Home
  2. Νέα
  3. Τέρνα Ενεργιακή: Στις 29/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος
Τέρνα Ενεργιακή: Στις 29/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τέρνα Ενεργιακή: Στις 29/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

0

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τέρνα Ενεργιακή στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019.

3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2019.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.5. Ανακοίνωση Εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Έγκριση προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

9. Αναθεώρηση και Παράταση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Ε.Γ.Σ. της 18.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.