1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Το ΙΕΝΕ ολοκλήρωσε μεγάλη μελέτη για την αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη
Το ΙΕΝΕ ολοκλήρωσε μεγάλη μελέτη για την αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη

Το ΙΕΝΕ ολοκλήρωσε μεγάλη μελέτη για την αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη

0

Τον περασμένο μήνα, το IENE ολοκλήρωσε μια σημαντική μελέτη με θέμα “Οι Ολοκληρωμένες Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, ο Ρόλος των Διεθνών Διασυνδέσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Αντίκτυπος στη Βιομηχανία”.

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν η ανάλυση του πλαισίου εντός του οποίου οι βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη θα αποδώσουν κατά τα επόμενα χρόνια, εν όψει της εφαρμογής του target model στην Ελλάδα, που έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί το φθινόπωρο του 2020. Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από το IENE κατόπιν ανάθεσης από ομάδα βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας στην περιοχή, οι οποίες επιθυμούσαν να εξακριβώσουν το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρισμού κατά τα επόμενα χρόνια, μετά την πλήρη σύζευξη της αγοράς σε τοπικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς τομείς: (α) την κατανόηση της λειτουργίας των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των επικείμενων αλλαγών και (β) εξέταση των προοπτικών και των επιπτώσεων της ολοκλήρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Όσον αφορά στο δεύτερο, η ολοκλήρωση αναφέρεται στη ζεύξη της αγοράς και στην αύξηση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των σχετικών διασυνδέσεων, και στην εφαρμογή του target model σε πολλές χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη επικεντρώθηκε στην ποσοτική αξιολόγηση της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις τιμές της αγοράς ηλεκτρισμού, σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής, καθώς και στις δυνατότητες που προκύπτουν για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε επί ενός ευρέος φάσματος υποθέσεων, με την ανάπτυξη του κόστους των εκπομπών άνθρακα να αποτελεί κοινή παράμετρο. Για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, το IENE συνεργάστηκε στενά με τον καθηγητή Παντελή Κάπρο, Επιστημονικό Συντονιστή του εργαστηρίου E3 Modeling και την ομάδα του, ο οποίος χρησιμοποίησε το μοντέλο PRIMES, καθώς και δύο ειδικά αναπτυγμένα μαθηματικά υπο-μοντέλα που δημιουργήθηκαν για την εκτέλεση της προσομοίωσης του συστήματος και της αγοράς, αλλά και της εκτίμησης για την πορεία των τιμών λιανικής, αντιστοίχως. Η ανάλυση διεξήχθη υπό τα διάφορα εύλογα σενάρια τα οποία αναπτύχθηκαν από το εργαστήριο E3 Modeling.

Μια ευρεία περίληψη της μελέτης που θα περιλαμβάνει τα βασικά ευρήματά της θα δημοσιευθεί από το IENE αργότερα, εντός του έτους, με τη μορφή Working Paper. Μια ξεχωριστή ανακοίνωση θα γίνει από το IENE μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο. Το Iνστιτούτο θα επιθυμούσε να ευχαριστήσει τους εξωτερικούς συμβούλους του, οι οποίοι συμμετείχαν στη μελέτη και παρείχαν πολύτιμα δεδομένα, καθώς και τις γνώσεις τους σχετικά με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποδομές της ΝΑ Ευρώπης.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: οι κ.κ. Shelelim Bozgo και Abaz Aliko από την Αλβανία, ο κ. Stefan Borozan και η καθηγήτρια Vesna Borozan από την Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Aleksandar Mijuš ković από το Μαυροβούνιο, οι κ.κ. Mihailo Mihailovic και Nenad Stefanovic από την Σερβία, ο κ. Mirsad Sabanovic από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο κ. Fadil Ismajli από το Κοσσυφοπέδιο και ο Δρ Βασίλης Ράλλης από την Ελλάδα οι οποίοι συνέβαλαν στα εισαγωγικά κεφάλαια της μελέτης.

Τέλος, το IENE θα ήθελε να ευχαριστήσει τις εταιρείες που συνέβαλαν οικονομικά, αλλά και παρείχαν βασική πληροφόρηση που επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η εν λόγω μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, το IENE ευχαριστεί την ElvalHalcor SA, την Elpedison SA, την Μυτιληναίος Α.Ε., τον Όμιλο Εταιρειών Ηρακλής, τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, καθώς και την Ελληνική Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ). Χωρίς την οικονομική υποστήριξη και την ενθάρρυνση των προαναφερόμενων εταιρειών, η ανάληψη αυτού του έργου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη.